Søndag
09 Januar 2022
62-1230E
Er dette tegnet på enden, sir?

Kjære Guds Tempel,

Dette Budskapet er ubegrenset i kraft. Det er fullkomment i Seg Selv. Det er det avgjørende Ordet i alle ting. Det er ikke noe annet for Bruden enn den Røsten som har blitt spilt inn på lydbånd. Det er Guds stadfestede Budskap for tiden. Det er vårt Absolutt.

Vi er på vår reise mot det Lovede Land, mens vi ledes av Den Hellige Ånd, Ildstøtten. Vår Åndelige Mat har blitt lagret for å opprettholde oss på reisen vår. Alt vi har behov av har blitt tilveiebragt.

Før sin død forberedte David i overflod alle de tingene som trengtes for å bygge Herrens hus. Han befalte at det måtte være usedvanlig praktfullt, av anseelse og den fremste pryd blant alle landene.

Så talte han til Salomo og ga ham alt han hadde forberedt til byggingen av Herrens Tempel. Han ga ham tegningen til forhallen og til de tilhørende husene, til skattkammerne, de øvre kamrene, de indre kamrene og huset til nådestolen.

Han ga ham tegningene til alt som sto for ham ved ånden, av forgårdene til Herrens hus. Alle kamrene helt rundt, av skattkamrene i Guds hus og av skattkamrene for de hellige tingene.

Planene for prestene og levittene, og for alt det arbeidet som hørte til tjenesten i Herrens hus. Han ga ham også alle redskapene til tjenesten i Herrens hus. Gull og sølv for alle redskapene for hver tjeneste. Vekten på gull og sølv på hver lysestake. Gull og sølv til bordene for skuebrødene, gaflene, skålene, muggene og gull- og sølvskålene.

Det rensede gullet for røkelsesalteret ut fra vekten. Og gull for byggingen av vognen til gullkjerubene som brer vingene sine ut og skygger over Herrens paktsark.

Alt hadde blitt forberedt og lagret for byggingen. Det var ingenting som manglet. Han må følge plantegningen nøye for å bygge Herrens Tempel.

Men i vår tid bygger Gud et annet Tempel, Sin Brud. Dette Tempelet vil ikke bli ødelagt, men vil leve i Evighet med Ham. Han har beredt og lagret rikelig for alt som trengs for å bygge Hans nye Tempel.

Guddommen, Slangens ætt, Daniels sytti uker, Syv Menighetstider, Syv Segl, Gjenkjenn din dag, Ekteskap og skilsmisse, Avdekking av Gud, Tegnet, Absolutt, De salvede, Åndelig Mat, Kristus er Mysteriet og hundrevis på hundrevis av flere, som må bli fulgt nøye.

Han har lagret alt vi trenger, men vi må følge plantegningen nøye og ikke endre på den minste bokstav eller prikk.

Nå, dette er hva jeg sier denne morgen, er å lagre Mat. Lagre Mat, så dere vil ha noe å spise, så dere vil ha noe å fråtse i. Få Det på lydbåndene deres. Sitt på et svalt sted i rommet. Kanskje, når jeg er langt borte, vil dere fremdeles huske at disse tingene er sanne. Sitt i rommet ditt og lytt. Skjønner? Og dette er Mat, som lagres, i lagerhuset.

Han sa at tabernaklet føles mer som hjemme for ham enn noe annet sted. Det var stedet hvor Maten hadde blitt lagret.

Ute i møtene hvor jeg drar hører dere meg aldri forkynne disse Budskapene. Nei, jeg lovet dere å komme til dette tabernaklet. Akkurat her er hvor jeg forkynner mine Budskap fra. Jeg har tre eller fire til her, som Herren har gitt meg, jeg har Skriftstedene på det, så jeg vil ikke våge å forkynne det noe annet sted enn akkurat her. Her er hvor Guds Ord begynte å gå ut fra. Og, inntil Gud forandrer det, blir jeg værende akkurat her for å bringe det ut akkurat her. Det stemmer.

Herrens profet talte og sa at det var en gruppe mennesker som tror ham, og er sultne og holder fast ved hvert ord han talte. Dere er den gruppen mennesker. Dere er hans forsamling. Dere er hans lille flokk.

Jeg har vært i bønn og føler at Herren leder oss til å følge Budskapene Han fikk Sin profet til å lagre rikelig i Sitt lagerhus for å bygge Sin Brud.

Vi vil fortsette å følge Hans profet når vi lytter til: Er dette tegnet på enden, sir? 62-1230E. Jeg ville satt pris på om dere ble med oss på søndag klokken 10:00, Jeffersonville-tid, for å høre denne spesielt forberedte og lagrede Maten som vil bygge dere til Herrens Tempel.

“Tid er ikke lenger.” Hvis det er tilfelle, la oss forberede oss, venner, til å møte vår Gud. Det er lagt inn rikelig med Mat nå. La oss dra nytte av Den. La oss dra nytte av Den nå.

Bro. Joseph Branham