Søndag
19 Desember 2021
63-0901M
Tegn

Kjære Tegn-Brud,

Det har aldri før vært en tid som denne i verdenshistorien. Hele universet måtte vitne om det da fem planeter kom på linje. Noe skjedde den 12. desember 2021 i himlene, mens noe skjedde på jorden. Bruden hadde forenet seg fra hele verden da Gud talte gjennom Sin profet, og Hans Brud hadde Nattverd og Fotvask sammen i sine hjem.

Hvilken atmosfære og Herrens nærvær som var i våre hjem. Noen lydbåndgutter hadde sneket seg inn i våre hjem, og vi gjorde vårt hjem om til en kirke for Herren. Vi anvendte Tegnet på våre hjem og våre familier. Den Hellige Ånd fylte huset vårt, hjertet vårt og sjelene våre med Sitt nærvær. Det var som om vi var Israels barn som gjorde oss klare for vår utvandringsreise.

Ordet talte til oss gjennom Sin engel og ble anvendt i våre hjem. Døden omga oss på alle kanter, men vi visste at vi var trygge og den ville gå forbi våre hjem. Vi gjorde oss klare til å dra til VÅRT Løftesland.

Aldri har vi kjent et slikt nærvær som vi følte den kvelden. Vi visste at noe fant sted. Vi visste at Han gjorde oss rede for Hans Komme, men det måtte være på dette tidspunktet, denne dagen, denne måneden, dette året. Alt var fullkomment og på plass. Det hadde en betydning. Det skjedde som et tegn til verden.

Hver åndelige hendelse er et tegn fra Gud. Vær forsiktig. Legg merke til det, ser du. Følg med, hver åndelige hendelse, alt som skjer, er et tegn. Vi er ikke her ved en tilfeldighet. Disse tingene skjer ikke bare tilfeldig. Det er et tegn. Det er et tegn om å komme-komme i trygghet, raskt. Noa var et tegn til sin generasjon. Elia var et tegn til sin. Johannes var et tegn til sin. Skjønner? Alt, Budskapet til tiden, er et tegn. Følg med på Det, se hva Det gjør. Ser du? Det er et tegn. Alt har en betydning.

Da Moses startet Hans gjerning i Israel, samlet Israel seg raskt fra hele Egypt, til Gosen. De kom tilbake til hjemstedet, fordi de visste at noe var i ferd med å skje.

Hvilket fullkomment bilde på i dag, når Bruden samler seg rundt det rene, uforfalskede Ordet til tiden. Fordi vi også vet at noe er i ferd med å skje.

De kommer fra øst og vest, de kommer fra land langt borte, for å feire med Kongen, for å spise som Hans gjester rundt Hans Lagrede Mat ved HANS BORD.

Han sendte Sin engelprofet med et Budskap for å kalle ut og lede Sin Brud til Løfteslandet. Han identifiserte Seg iblant oss med en Ildstøtte. Så sendte Han Sitt Tegn som Hans Brud kunne komme seg under, fordi Han bare anerkjenner det Tegnet.

Hva er Tegnet for i dag?

Han anerkjenner bare Tegnet. Det er Budskapet til tiden! Det er Budskapet for denne dag! Det er Budskapet for denne tiden! I Jesu Kristi Navn, ta imot Det!

Bruden og Kristus blir Ett. Brudens tjeneste og Kristi tjeneste er den samme. Gud Selv anerkjenner Sin budbærers Budskap. Han har anerkjent Sin Brud. Negativet blir positivet. Hvert løfte i Hans Ord er VÅRT. Det må adlyde oss.

Vi er i ferd med å bli den fullkomne Ord-Bruden gjennom Guds tilveiebragte vei for i dag: Hans Røst, Hans Ord, på Lydbånd. Gud forandrer aldri Sitt program. Han har alltid sendt en profet for å lede Sitt folk. Han hadde andre som var kalt og salvet, men de kunne BARE si hva profeten sa, for hans Ord var SÅ SIER HERREN for folket.

Hvordan kan du være 100 % SIKKER på at du hører det FULLKOMNE Guds Ord? Det er kun én måte for meg: Trykk på Play.

Det finnes helt sikkert andre som er kalt til å forkynne Ordet, for det er i Ordet og kan ikke brytes, men de kan bare forkynne Ordet de har hørt på Lydbånd fra Guds budbærer. De kan ikke forkynne, undervise, tolke, ta bort eller LEGGE NOE TIL DET, siden Det er det FULLKOMNE GUDS ORD. Det er hva Ordet sier.

Det er ikke feil å høre på en forkynner, som noen sier, og heller ikke er det galt å gå på møter. Du burde gå på møter, men Bruden ønsker å høre sauemat, og mange tror at den eneste måten å høre det rene Ordet på er å Trykke på Play.

Gud velsigne dem og deres forkynnertjeneste, som Gud har kalt dem til. For jeg er ikke imot dem, og jeg elsker dem og tror jeg vil tilbringe Evigheten med alle i Hans forutbestemte Brud. Jeg er bare for lydbåndtjenesten.

Mange sier at du må ha en forkynner for å være Bruden. Jeg er enig, det er jeg, William Marrion Branham, for han er den største forkynneren med den største forkynnertjenesten i verden. For det er ikke bare hans ord, hans budskap, hans tanker, og heller ikke er Det hans tolkning. Det er det eneste stadfestede Guds Ord for vår tid. Og ja, Det er den største LEVENDE FORKYNNERTJENESTEN som finnes.

Mitt spørsmål er: Kan du bare lytte til Lydbåndene og være Kristi Brud, eller må jeg ha noe mer enn Guds Røst på lydbånd?

Men jeg og mitt hus, vi er et LYDBÅNDHJEM, og vi tror vi er Hans Brud, og alt VI TRENGER er Guds Røst på lydbånd.

Hvis du ønsker å delta sammen med oss i ditt hjem, kirke, bil eller hvor enn Herren har deg, for å høre Så sier Herren, bli med oss søndag klokken 9:00, Jeffersonville-tid, for å høre Guds Ord fullkommengjøre Sin Brud og bringe oss Budskapet: Tegn 63-0901M

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Første Mosebok 4,10
Andre Mosebok kapittel 12
Josva kapittel 12
Apostlenes gjerninger 16,31 / 19,1-7
Romerne 8,1
Første Korinterbrev 12,13
Efeserne 2,12 / 4,30
Hebreerne 6,4 / 9,11-14 / 10,26-29 / 11,37 / 12,24 / 13,8 og 10-20
Johannes 14,12