søndag 29. november 2020
60-1208
The Thyatirean Church Age
  PDF -   LYD

Kjære Byggmestere,

Fader vår, Du som er i Himmelen, helliget være Ditt Navn. Komme Ditt Rike. Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Vi ber om at Du vil være med oss, Far, og velsigne oss og hjelpe oss til å være kloke byggmestere i denne tiden med stor nød blant folket.

Å, hvor vi elsker Guds timing. Den er alltid FULLKOMMEN. Han har en tid og en stund for alt. Klokken Hans går alltid riktig. Han kommer ikke ett sekund for sent. Alt skjer nøyaktig på den måten og i den tiden som Gud sa det ville skje.

Men grunnen til denne spesielle tiden var at vi ville … Den Hellige Ånd hadde lagt denne advarende overbevisning på mitt hjerte, at: “Menigheten i denne dag burde ha dette Budskapet.” Fordi, jeg tror at det er de mest enestående Budskapene i Bibelen, fordi det åpenbarer Kristus i Sin Menighet i denne tid.

I dag kan vi være trygge på at hvert Budskap vi lytter til er i Hans fullkomne Vilje og i Hans fullkomne tid. Jeg tror ikke det er ved en tilfeldighet eller ved menneskets vilje at vi lytter til De syv menighetstider akkurat nå.

I 1960 åpenbarte Den Hellige Ånd for Sin 7. engelbudbærer at nå var tiden kommet for ham å advare Hans Brud og å gi dem Åpenbaringen om De syv menighetstider.

Det var også første gang i vår historie at en katolsk mann ble valgt til å være president i USA.

Han ba oss å huske profetien Herren ga ham i 1933; at de ville tillate kvinner å stemme, og ved å gjøre dette ville de velge feil person. John F. Kennedy vant valget med svært liten margin over den republikanske sittende presidenten, Richard M. Nixon. Valget hadde vist seg å være korrupt på grunn av falske valgmaskiner.

Nå i dag, 60 år senere, leder Herren oss igjen til å lytte til De syv menighetstider, akkurat på samme tidspunkt som en ny katolsk president er blitt valgt i USA. Det er også første gang i historien at en kvinne er blitt valgt som vise-president. Dette valget bestrides også som korrupt av den republikanske sittende presidenten Donald J. Trump.

Han fortalte oss hvordan Konstantin dannet Konsilet i Nikea for å FORENE kirken og staten sammen og gjøre dem til én. Han hadde i tankene å styrke sitt imperium, å konsolidere og sveise dem sammen, noe som ville gjøre ham til den største herskeren i verden. Nikolaisme og hedenskap ble viet og fødte den første organiserte kirken.

Det var omtrent 1500 delegater og biskoper som deltok i det rådet, men de overstyrte dem med korrupsjon og stemte for at kirken skulle settes under tilsyn av paver og biskoper.

Han fortalte oss hvordan Akab først brukte denne strategien for å styrke sitt rike og sikre det ved å gifte seg med kvinnen Jesabel. Det var en politisk manøver for å FORENE folket og styrke hans rike.

De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: ‘Hvem er som dyret? Og hvem kan kjempe mot det?’

Vi har blitt advart i Ordet at det kun er én mann som er mektig nok til å gjøre det, og det er paven.

Han sa:

“La oss organisere oss og komme sammen.”

Den nyvalgte president Biden siterte pave Johannes Paul II da han formante amerikanere: «Vær ikke redde». Han siterte også fra en katolsk hymne i sin første tale som nyvalgt president. Biden ser på sin tro som en vei til å helbrede og til å lede.

En uke før valgdagen, da han var i Georgia, siterte han i detalj pavens siste encyklika: “Fratelli Tutti.” Det betyr: “Vi er alle brødre”.

I en nyhetsartikkel sa en journalist:

Stort sett, de utdragene som Biden velger å sitere fra, så ser det ut som om at han tenker på hvordan hans egen katolske tro skal lede hans tilnærming til å lede en nasjon av katolikker og enda mer, de som ikke er katolikker.

Guds timing er FULKOMMEN. Vi ser moderne hendelser bli klargjort ved profeti. Skriften går i oppfyllelse. En katolsk president og hans kvinnelige vise-president som FORENER kirke og stat sammen, for å styrke sitt rike, på samme måte som Akab og Konstantin. Timingen finner sted nøyaktig slik profeten fortalte oss.

Men Gud var ikke med dem. Hvor var Gud? Han var med Sine hellige i et lite hjem eller i en hule.

Priset være Herren. Hva gjør Hans Brud? Sitter sammen i Himmelske steder i Jesus Kristus og lytter til Fåremat.

Kom sammen med oss og bli en del av Skriften som går i oppfyllelse, mens vi hører på Guds Røst som taler til oss på søndag kl. 14:00 Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid), for å høre Tyatira menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen, “Tyatira menighetstid”

Åpenbaringen 2,18-29 / 13,1-4 / 13,6-8 / 13,14

 


Oversatte taler

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian