Søndag
18 September 2022
64-0802
Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden

Kjære Venner av Profeten,

Hjertet mitt bobler over av begeistring når jeg tenker på at vi skal samles på søndag for å høre Guds Røst tale til oss. Det er ingen større glede i livet mitt enn å være i Den Hellige Ånds nærvær og høre Ham tale til Sin Brud, munn til øre.

Det er ikke noe annet i denne verden som gir meg glede og fred enn Hans Ord. Når jeg bare hører: "God morgen, venner", lener jeg meg bare tilbake, slapper av og drikker fra den Artesiske Kilden mens Den taler til meg de Evige Livs Ord. Tenk på det, Gud sendte ham til MEG OG DEG, og vi er VENNER av Guds profet og budbærer.

Han elsker oss så høyt at Han sendte Sin profet for å fortelle oss alt om vårt Fremtidige Hjem. Han var så begeistret over å fortelle oss alt om Det, til og med i større detalj enn det ble fortalt til Johannes. Han åpenbarte til oss at Det er ikke er en kube-formet by, men en pyramide-formet by, hvor Lammet vil være på toppen og verdens Lys.

Han lot oss få vite at gatene vil være laget av gull, og husene vi bor i vil være gjennomsiktig gull. Han forbereder hver eneste lille ting nøyaktig etter vår smak, akkurat slik vi liker det. Han har ikke latt noe være ugjort. Den Guddommelige Arkitekt har designet Den kun for OSS, Hans Elskede.

Livets Trær vil være der og vil bære tolv slag frukt. Byens porter skal ikke være stengt om natten, fordi det ikke er noen natt der, Han vil være vårt Lys.

Hvem kommer til å være der?

Hvem kom ut på den nye jorden med profeten Noa? De som gikk inn i arken sammen med ham. Stemmer det? Det er de som går ut på den. Skjønner? De som gikk inn med Noa, ved hans budskap, var de som gikk ut på den nye jorden etter dens vanndåp.

Han snakker om OSS, mine venner! Vi er i vår Ark for i dag, Hans Ord, Dette Budskapet, med vår Noa-profet. Og over der i det Landet, den Byen hvor Lammet er Lyset, vil han kjenne OSS. Vi er hans folk, juvelene i hans krone. Vi har kommet fra øst og vest, til Byen som ble bygget kvadratisk. Den Byen som Abraham ventet på.

Når jeg ser Ordet stadfeste Seg Selv, vet jeg, uten en skygge av tvil, at juvelene i min krone vil skinne klarere enn alt i verden, på den Dagen.

Kan vi i det hele tatt forestille oss ... Guds profet sa, HAN VISSTE, uten en skygge av tvil, at VI er juvelene i hans krone og vil skinne klarere enn alt i verden på den Dagen. Halleluja ... Glory ... Priset være Herrens Navn.

Venner, hvis vi synes at det er herlig nå å sitte sammen verden rundt og lytte til og ernære oss av Hans Ord på disse lydbåndene, hvordan vil det bli når vi bor i Byen sammen med Ham!

Guds profet vil være vår nærmeste nabo. Vi vil spise fra de trærne med ham, og vi vil gå i de gatene sammen. Vi vil gå oppover gatene av gull til kilden, drikke fra kilden, gå inn i Guds paradis, med Engler som svever over jorden og synger lovsanger.

Å, hvilken Dag det vil bli! Det er verdt alt. Veien synes kronglete, noen ganger blir den vanskelig, men å, det vil være så lite når jeg ser Ham, så lite. Hva vil de ondskapsfulle navnene og ting som de sa, hva vil det bety når jeg ser Ham i den skjønne, skjønne Guds By?

Venner, jeg kan knapt vente på å se og å være i den Byen. Jeg lengter etter å være der med vår Herre og Frelser, Hans profet, og med hver og en av dere.

Jeg er på vei til den skjønne Byen
Min Herre har beredt for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste fra alle tidsaldre
Synger “Glory!” omkring den Hvite Trone.
Noen ganger får jeg hjemlengsel til Himmelen,
Og de herlige ting jeg Der skal se;
Hvilken glede det vil bli, når min Frelser jeg får se,
I den skjønne Byen av gull!

Jeg inviterer verden til å komme og bli med oss, profetens venner, når vi samles rundt Hans Trone for å høre Guds Røst tale til oss klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Ham fortelle oss alt om: Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden 64-0802. Jeg kan love dere, det vil bli en Merkedag i livet ditt.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 19,28
Johannes 14, 1-3
Efeserne 1,10
2 Peter 2,5-6 / kapittel 3
Åpenbaringen 2,7 / 6,14 / 21,1-14
Tredje Mosebok 23,36
Jesaja kapittel 4 / 28,10 / 65,17-25
Malaki 3,6