Søndag
24 September 2023
63-0623E
Det røde blinkende lyset er tegnet på Hans Komme

Kjære Brud uten frykt,

ADVARSEL!! ADVARSEL!! Det røde lyset blinker. Vi har kommet til teppets fall. Vi må legge alt til side, ALT, og være klare. Vi er ved enden. Tiden vi har ventet på siden begynnelsen har kommet. Profeti går nå i oppfyllelse.

Gud tok Sin mektige ørne-budbærer høyt opp på himmelen for å se seksti år lenger enn 1963 til i dag, september 2023, for å se alt som ville finne sted i vår tid ... Tilstanden verden ville være i, kvinners umoral, menigheten i sin tilstand, galskapen blant menneskene; onde, blinde, nakne, den store skjøgen i alle statsmakter, korrupsjonen innen politikken, og han har varslet oss om hva som kom til å skje.

Nå ser vi det manifestert foran øynene våre nøyaktig slik han fortalte oss det ville være. Vi er de som har sett alle disse tingene gå i oppfyllelse. Alt på sin plass. Det har blitt en eneste stor gryte av lort.

Hele verden er i panikktilstand. De vet det ikke er noe håp igjen. Det blir verre hver dag. Frykt dekker jordens overflate. Økonomien er fortapt, drap uten grunn, kvinner ønsker å være menn, menn ønsker å være en kvinne. Hva som helst blir akseptert. Hva kan skje hvert øyeblikk? De vet det er som en vulkan; den kan få et utbrudd når som helst. Du ser det på ansiktene deres, på handlingene deres: INGEN HÅP, FRYKT.

Til og med såkalte kristne menigheter omfavner transkjønnede som pastorer, åndelige ledere over folket. Det har blitt verre enn Sodoma og Gomorra. Satan og hans rike forener seg og har blitt ett. Han har oppnådd sitt mål.

MEN ÆRE VÆRE GUD, midt i alt dette kaoset og frykten, har Far bevart OSS, Sin utvalgte gruppe mennesker, Sin kjæreste Brud, trygt i Sine Hender, og vi har en Åndelig forening med Ham som aldri før. Dette er den største tiden i livene våre. Det er herlig. Det er fantastisk. Det er overnaturlig. Det er mer enn ord kan uttrykke.

Vårt kjød er i ferd med å bli Ord, og Ordet er i ferd med å bli kjød; manifestert, stadfestet. Nøyaktig hva Bibelen sa ville skje i denne tiden, det skjer, dag for dag.

Ting finner sted og skjer så raskt at vi kan knapt holde følge med det. Vi er så nære vår Herre Jesu Komme; for å bli forent med Ham, hvor Ordet blir Ordet.

Med alle disse tingene som skjer rundt oss, har vi ALDRI VÆRT LYKKELIGERE, mer fornøyd eller mer tilfreds. Våre hjerter og sjeler bobler over av usigelig glede og fylt av herlighet. Det er et paradoks.

Vi finner trøst som aldri før, siden vi vet at vi helt fra begynnelsen ble forutbestemt til å være en Guds sønn og datter.

VI ER Kristi dydige Brud, vasket i Kristi Blod. Den dyrebare, dydige, syndfrie Guds Sønn står med et rent, uforfalsket Brude-Ord som Han vasket med Vannet fra Sitt Eget Blod. Vi ble forutbestemt i Faderens favn før tidens begynnelse; slik Han ble ... GLORY!! HALLELUJA!

Vi er ikke bare det, men veldig snart drar vi til Bryllupet i himmelen, og har på oss de forutbestemtes giftering. Han kjente OSS ... bare mediter på det, HAN KJENTE OSS før verdens grunnleggelse, så Han satte gifteringen på oss DER og skrev NAVNET VÅRT PÅ SIN LIVETS BOK HOS LAMMET, ikke bare tilgitt, men RETTFERDIGGJORT.

Det er bare en måte å få alt dette på, du må komme gjennom Guds eneste tilveiebrakte Vei. Det originale Ordet, TRYKK PLAY.

Vi er så takknemlige for at vi har denne Åpenbaringen. Den er så krystallklar for oss. Kjøtt og blod har ikke åpenbart Den for oss, men vår Far i Himmelen, og det finnes rett og slett ikke ord i ordforrådet vårt til å uttrykke til Ham hvor mye vi elsker Ham for det ... FORUNDERLIGE NÅDE.

Det er ingenting som å høre Guds Røst tale munn til øre til deg. Gleden som overstrømmer vår sjel. Ingen undring, ingen gjetting, nei, ikke engang håping, VI VET AT DET ER SÅ SIER HERREN. Du kan ikke ha den 100 % vissheten noe annet sted enn på lydbånd.

Jeg ønsker å invitere deg til å komme og bli med oss når vi hører Guds Røst fortelle oss alt om tiden vi lever i, når Han taler gjennom Sin mektige ørneprofet og bringer oss Budskapet: Det røde blinkende lyset er tegnet på Hans Komme 63-0623E.

Vi vil samles fra hele verden klokken 12:00, Jeffersonville-tid. Hvis du ikke kan bli med oss, hvor enn du er, hva enn du gjør, Trykk Play og hør de Evige Livs Ord.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 5,28 / 22,20 / kapittel 24
Andre Timoteus kapittel 4
Judas brev 1,7
Første Mosebok kapittel 6