søndag 7. februar 2021
63-0320
Det Tredje Segl
  PDF -   LYD

Kjære stimulerte Brud,

Det skjer. Vi er her. Noe finner sted. Han åpenbarer Sitt Ord for oss som aldri før. Han lovet at disse tingene ville skje i den siste tid, og Det har. Ikke noe mer venting eller undring, DET HAR KOMMET!! 

Guds manifestasjon ryster Bruden. Hans Røst forener oss alle sammen rundt Hans Ord. Det er disse syv ukjente Tordenene som må til for å vekke oss opp igjen. Det har startet den lenge etterlengtede vekkelsen hos Hans Brud.

Og når dere leser, få lydbåndene, lytt veldig nøye til dem. Fordi, dere vil få det på lydbåndet, for de har spilt de lydbåndene igjen, og de er virkelig gode og tydelige. Så, det vil bli klarere for dere der.

Det er bare én måte å få det klart på: TRYKK PÅ PLAY. Så lykkelige vi er, som gjør akkurat det han sa vi skulle gjøre: «spille de lydbåndene igjen.»

Guds stadfestede åpenbaring har blitt gjort tydelig. Den sanne Åpenbaringen om hvem som kom i vår tid har blitt åpenbart for Hans Brud.

Johannes 14,12. Og Joel, Joel 2,38. Paulus, 2. Timoteus 3. Malaki det fjerde kapitlet. Og Johannes åpenbareren, Åpenbaringen 10, sytten, en til sytten. Se, nøyaktig hva som ville finne sted nå! Og, til menigheten, hva er Det? Det inkarnerte Ordet gjort kjød iblant Sitt folk igjen! Skjønner? Og de tror Det bare ikke.

Det inkarnerte Ordet gjort kjød iblant oss igjen, GLORY! DETTE ER den Sanne Åpenbaringen om Dette Endetids-Budskapet, og vi tror det. Hvordan kan vi i det hele tatt uttrykke til Ham hva denne Åpenbaringen betyr for oss?

Tidens siste avsluttende timer har kommet. Dette er din siste advarsel. Ikke legg noen privat tolkning til dette Budskapet. Han vil ha Det rent og uforfalsket. Hold deg til Ordet. Ikke si: «Det er mer enn det som er på de lydbåndene.» Ikke hør på noe slags resonnering som sier: «Det er feil på lydbåndene.» «Du trenger ikke å tro på hvert ord.»

Og nå, hvordan kan du være en antikrist? Hvem som helst som benekter at hvert Ord av dette ikke er sant, og å bli undervist akkurat det samme, er en antikrist, fordi de benekter Ordet. Og Han er Ordet.

Vi er så glade og så takknemlige for at vi kan si: «Vi tror hver tøddel og prikk.» «Vi har holdt oss til Hans Lydbåndtjeneste.» Det er ingen tvil i våre hjerter og sinn, vi er Hans Brud, og det har gitt oss STIMULANS VED ÅPENBARING. Vi kan knapt beherske oss, så vi roper, vi står, vi klapper, og vi løper rundt, vekkelsen er i gang.

Hvis du hadde elsket å leve på Pinsedagen, da Ildstøtten kom susende inn i rommet, og de alle ble fylt av Hans Hellige Ånd og fikk stimulans ved Åpenbaring, kom og bli med oss og opplev den samme tingen denne søndagen klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), og foren deg med Hans Brud omkring Ordet, mens vi lytter til: Det tredje Segl 63-0320.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse før vi hører talen: «Det tredje Segl.»

Skriftsteder:

Mattheus 25,3-4
Johannes 1,1 / 1,14 / 14,12 / 17,17
Apostlenes gjerninger, kapittel 2
1. Timoteus 3,16
Hebreerne 4,12 / 13,8
1. Johannes 5,7
3. Mosebok 8,12
Jeremia, kapittel 32
Joel 2,28
Sakarja 4,12

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portuguisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.