Søndag
04 Juni 2023
60-1210
The Philadelphian Church Age

Kjære Fru Jesus Kristus,

Høres ikke det herlig ut? Lammet og Hans Brud for alltid bosatt i alle Guds fullkommenheter. Hvordan kan vi beskrive det? Vi tenker på det. Vi drømmer om det. Vi leser hva Ordet sier om det. Vi ser Ham dele Sin egen Hellighet med OSS. I Ham har vi blitt selve Guds rettferdighet.

Hvilken glede det gir oss når vi trykker på play, og hører Gud selv tale til oss gjennom Sin mektige engel og fortelle oss disse tingene.

Det er ingenting i dette livet, tilfredsstillende som det kan være, så godt og fint som det kan være, men du vil finne summen av all fullkommenhet i Kristus. Alt blekner til ubetydelighet ved siden av Ham.

Han forteller OSS at vi vil få et nytt navn, Hans Navn. Hans Navn vil bli gitt oss når Han tar oss til Seg Selv. Det vil være mer fantastisk enn vi noensinne kunne forestille oss. Vi vil gå hvor enn Brudgommen går. Vi vil aldri bli forlatt av Ham. Vi vil aldri forlate Hans Side. Vi vil dele Hans Trone med Ham. Vi vil bli kronet med Hans ære og herlighet.

Og når Han beviser Seg Selv for verden, og hele verden bøyer seg ved Hans føtter, på det tidspunktet vil hele verden bøye seg ved føttene til de hellige, noe som beviser at de hadde rett i deres standpunkt med Ham. Velsignet være Gud for evig!

Han forutså oss ved Guddommelig forordning at vi skulle være Hans Brud. Han valgte OSS; vi valgte ikke Ham. Han kalte OSS; vi kom ikke av egen vilje. Han døde for OSS. Han vasket OSS i Sitt eget Blod. Han betalte prisen for OSS. Vi tilhører Ham, og bare Ham. Vi er fullstendig overgitt til Ham, og Han aksepterer forpliktelsen. Han er VÅRT hode. Han taler til oss gjennom Sin engel, og vi adlyder, for det er vår glede.

Fra begynnelse til slutt, Budskapet på lydbåndene er alt sammen GUD for OSS. La det Livet være i OSS. La det være Hans Blod som renser OSS. La det være Hans Ånd som fyller OSS. La det være Hans Ord i vårt hjerte og munn. La det være Hans Sår som helbreder OSS. La det være Jesus, og bare Jesus. Ikke ved rettferdige gjerninger, som vi har gjort. Kristus er mitt liv. Dette Budskapet er vårt liv, for Det er Kristus.

Åh, det er så mange røster i verden — så mange problemer og behov som skriker om oppmerksomhet; men det vil aldri være en røst så viktig og så verdt å lytte til som Åndens røst. Så, “Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menighetene.”

Gud har en Røst for denne tid. Den har blitt stadfestet av Ildsøylen til å være Guds Røst. Det vil aldri være en Røst som er SÅ VIKTIG OG SÅ VERDT Å HØRE PÅ som den Røsten på lydbåndet for i dag.

Kom og bli med oss søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid. Vi har en hel lærveske full av Honning. Vi vil smøre den på Klippen, ikke på noen menighet; på Klippen, Kristus Jesus. Og dere sauer kan begynne å slikke. Du vil helt sikkert bli frisk med en gang. Alle syndeproblemene vil forsvinne når du slikker Klippen. Det er alt du trenger å gjøre, kom og hør Guds Røst fortelle oss alt om: Filadelfia menighetstid 60-1210.

Bro. Joseph Branham