Søndag
06 November 2022
65-0218
Kornet er ikke arving med skolmen

Kjære Jomfruelige Ord-Brud,

Vi er her. Vi har ankommet. Tiden er for hånden. Dekkbladet har skilt seg fra Kornet. Vi har ligget i Sønnens Nærvær og modnet. Vi vil forbli i det Nærværet inntil vår lille gruppe blir så modnet til Kristus at vi blir brød på Hans bord. Takk Gud!

Dette Budskapet har stadfestet Malakias 4, stadfestet Lukas 17,30, stadfestet Hebreerne 13,8, stadfestet Johannes 14,12, stadfestet Åpenbaringen kapittel 10, åpningen av de Syv Segl, Guds mysterier, slangens ætt, ekteskap og skilsmisse og alle disse andre mysteriene som har vært skjult under søylene i alle disse årene.

Vi er jomfruer til Ordet. Vi kan ikke og vil ikke røre noe annet. For hvert Budskap vi hører er det ferskt og nytt. Ny manna som akkurat har falt fra Himmelen.

Men Han advarte oss at det i endetiden ville være to ånder som ville være så like at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Derfor må vi være på utkikk etter den ånden, siden det vil virke som om den er Bruden selv.

Merk dere, se hvor lik den er. Matteus sa, Matteus 24,24, sa at "de to åndene i de siste tider", menighetsånden til menighetsfolket, og Brude-Ånden til Brudefolket, “ville være så like hverandre at det ville forføre selv de Utvalgte om det var mulig.” Det er hvor like.

Han sa at ÅNDEN til menighetsfolket og ÅNDEN til Brudefolket ville være så like hverandre. Det vil altså si at menighetsfolkets ånd vil være nødt til å si at de tror Budskapet til tiden for å være SÅ LIKE.

Det ville ikke være metodister, baptister, presbyterianere, eller engang pinsevenner. De er så langt unna Ordet og forkaster til og med Budskapet. Ingen av dem har en ånd som ligner Brudens.

Satan har prøvd og har vært veldig vellykket i å være så forførende. Selv fra begynnelsen sa han ganske enkelt "Sannelig", og ba dermed Eva om å bruke hennes resonneringsevne og at hun skulle høre på han og ikke bare Ordet. Det er bare én ting hun ble beordret til å gjøre: holde seg til Ordet.

Fakta:

Hvis du har et spørsmål, må det finnes et svar. Det er hva profeten fortalte oss. Svaret må komme fra Ordet. Ordet kommer bare til en profet. Profeten er den eneste tolken av Ordet. Hvis en hvilken som helst mann eller kvinne gir deg et svar, må det være hva profeten allerede har sagt. Det kan ikke være deres tolkning, idé eller forståelse. De må understøtte det med Ordet talt av Guds stadfestede profet. Det er ikke profetens ord pluss, det er ene og alene hva profeten sa.

Det finnes nå to retninger.

1: Du må tro hvert Ord på lydbåndene siden Det er de mest viktige Budskapene du må høre.

2: Du trenger ikke å tro hvert Ord på lydbåndene, og forkynnertjenesten har nå de mest viktige budskapene du må høre.

Det finnes mange, mange varianter av den andre retningen: Den Hellige Ånd vil lede meg eller min pastor til å fortelle oss hva som er og ikke er Ordet. Vi trenger mer enn bare det Broder Branham sa på lydbånd. Du må ha forkynnertjenesten for å forklare eller analysere Ordet. Uten forkynnertjenesten kan du ikke være Brud.

Det er mange flere avvik, men det er umulig å ramse opp alle sammen. Men det er ingen variant eller avvik i den første. Det er ganske enkelt: TRO HVERT ORD.

Som troende av dette endetidens Budskap, må dere stille dere selv disse spørsmålene:

1: Tror du at det profeten sa på lydbåndene er ditt Absolutt, eller tror du at det er den Hellige Ånd gjennom deg eller din pastor?

2: Tror du at den femfoldige tjenesten har de mest viktige budskapene Bruden trenger å høre, eller er det Budskapet på lydbåndene?

Hvis din pastor, forkynner, lærer, evangelist eller profet ikke forteller deg at å lytte til lydbåndene er DE MEST VIKTIGE BUDSKAPENE du må høre, er han FALSK, OG ÅNDEN SOM PROFETEN ADVARTE OSS OM VILLE KOMME.

Hvis han sier at DE ER de mest viktige Budskapene du kan høre, men fremdeles nekter å spille lydbåndene i sin menighet, ER DET NOE SOM ER GALT. Hvis han virkelig tror at å lytte til lydbåndene er det viktigste du kan gjøre, da ville han spille lydbåndene FØRST, deretter forkynne, hvis han kjenner seg ledet.

Enkelt eksempel:

Hvis jeg fortalte deg at å drikke rent vann er det viktigste du kan gjøre for din helse, og at det bare er ETT sertifisert og dokumentert rent drikkevann ... men når du kommer til måltid i huset mitt, serverer jeg deg ikke det sertifiserte vannet. Jeg forteller deg: "Du kan drikke det vannet hjemme hos deg selv, men i mitt hus må du drikke det jeg gir deg."

Hvis det vannet er den BESTE TINGEN jeg kan gi deg for helsen din, som vil gi deg liv, da er det rene drikkevannet det første jeg kommer til å gi deg når du kommer inn i mitt hjem.

Tar jeg feil når jeg sier: "SPILL LYDBÅNDENE I MENIGHETENE DERES, det er det aller beste dere kan gjøre for folket deres. Det er Så Sier Herren."

Eller tar de feil når de sier: "Det er feil å spille lydbåndene i menigheten, Broder Branham sa aldri at du skulle spille lydbåndene i menigheten din. Vi ber folk om å spille lydbåndene i hjemmene deres, i bilene deres, hele tiden, MEN i kirken må de høre MEG."

Hvilken Ånd er det som leder deg? Sier du: "Det som blir sagt på lydbåndene er mitt Absolutt og det mest viktige jeg kan høre"? Eller sier du: "Lydbåndene er ikke nok. Det er ikke mitt Absolutt, og det er ikke det mest viktige å høre, forkynnertjenesten er"?

Nå er det Korntid, eller Brudetid. Dekkbladene er døde. Dekkbladene har tørket inn. Tiden for det jomfruelige Ordet, uberørt. Det er en jomfru, husk, tid for det jomfruelige Ordet.

Kom og hør ny Manna som akkurat har falt fra Himmelen på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0218 Kornet er ikke arving med dekkbladet.

Bro. Joseph Branham