søndag 21. mars 2021
64-0705
Mesterverket
  PDF -   LYD

Kjære Guds gjenopprettede Mesterverk,

Denne vinteren har vært den mest fantastiske og fremragende tiden i våre liv. Vi har studert, og Han har åpenbart Åpenbaringsboken for oss. Det har vært en tid som vi aldri vil glemme.

Vi kan se at elementene er klare til å bringe Menigheten inn i Kristi Nærvær. Bruden tar form. Vi tar på bryllupsdrakten og gjør oss klare. Vi kan se at lysene flimrer. Vi vet at vi er på slutten. Vi er her. Vi har kommet fram. Han kommer FOR Å HENTE MEG OG DEG!! 

Den Kongelige ætt samles nå, klar for oppstandelsen, klar for innhøstingen. Alfa har blitt Omega. Det ufullkomne frøet som falt i Edens hage har nå kommet tilbake til det fullkomne Frøet, den Andre Eva, Hans sanne Ord-Brud igjen. DU ER DEN ORD-BRUDEN, MIN VENN.

For en glede å vite at vi er Hans fullkomne Brud, i Hans Fullkomne vilje. Han har talt til våre hjerter ved Åpenbaring og åpenbart at vi er Hans fullstendig gjenopprettede Mesterverk.

Det tok Far fire tusen år å lage Sitt første Mesterverk. Nå har Han i ytterligere to tusen år laget et nytt Mesterverk, OSS, Hans Brud, for Kristus. Han har gjort det ved Sin aldri skiftende metode, på samme måte som Han laget Sitt første Mesterverk: Hans Ord.   

Det er den eneste måten Han lager Sine Mesterverk på, fordi Han bare kan være et fullkomment Mesterverk når Det er det fullkomne Ordet, og Dette Budskapet er Hans FULLKOMNE ORD, som danner Hans Fullkomne Brud.

Hvis Han tok fra Ham, den opprinnelige skapelsen, for å lage Bruden for Ham, laget Han ikke en ny skapelse. Han tok en del av den opprinnelige skapelsen. Så, hvis Han var Ordet, hva må da Bruden være? Det må være det opprinnelige Ordet, den levende Gud i Ordet.

Kan vi innse at vi er det opprinnelige Ordet uten flekker eller rynker. Vi er det knuste stykket som kom fra Ham, gjenopprettet. Satan kan ikke narre oss lenger. Vi er ikke en menneskeskapt brud, vi er det levende Ordet i aksjon.

Innhøstingen er her. Vi er helt modne. Vi er klare nå for Kommet. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det første Budskapet og det (andre) siste Budskapet er det samme. “Jeg er, Jeg var i Alfa. Jeg er i Omega."

Mesterverkfamilien har kommet igjen, Kristus og Hans Brud, klare til å vende tilbake til deres Hjem.

Bruden kan knapt vente med å se alt Han har i vente for oss denne våren. Vi er under stor forventning og forhåpning. Kom og bli med osssøndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 19:00 norsk tid), når Den hellige ånd kommer inn i våre hjem og taler gjennom Sitt utvalgte munnstykke og gir oss Budskapet: Mesterverket 64-0705.

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Jesaja 53,1-12
Malaki 3,6
Matteus 24,24
Markus 9,7
Johannes 12,24
Johannes 14,9
Åpenbaringen 3,20

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.