Søndag
24 April 2022
63-0721
Han bryr Seg. Bryr du deg?

Kjære Utvandringsbrud,

Slik Hebreerbarna samlet seg tidlig på morgenen for å hente manna som hadde blitt tilveiebragt for dem over natten, for å opprettholde dem gjennom den kommende dagen, samles også vi for den åndelige Manna som har blitt gitt oss for å opprettholde oss på vår reise.

Bruden er forenet sammen i slik harmoni med Gud at manifestasjonen av Brudgommen blir manifestert i Bruden. Vi holder fast på hvert Ord som ble talt og har blitt Ett med HAM.

Nasjonenes urettferdighet har blitt fylt opp. Hun er skitten. Det er nå tid for vår utvandring for å dra til Løfteslandet, vårt Hjem. Bruden har gjort Seg Selv rede.

Slik Han gjorde i Sin første utvandring, i Sin andre utvandring og nå i Sin tredje utvandring, utvalgte og sendte Gud oss en profet med et Overnaturlig tegn, Ildstøtten, slik at folket ikke skulle være i tvil og vite hvem det var Han valgte til å lede Sin Brud.

Det Hans profet sa var Så sier Herren. Det var Gud, som kom ned i Ildstøtten og stadfestet og åpenbarte Sitt Ord. Den Ildstøtten salvet Hans profet og sto som et Himmelsk Tegn for å bevise at han var den utvalgte til å lede Hans Brud til Løfteslandet.

Vi tror at alle menigheter burde ha fellesskap sammen under Denne Røsten og ikke være atskilt. Hva skiller oss? Det er ikke hudfargen vår. Det er ikke hvilken type mat vi spiser. Det er mennesket som har kommet seg utenfor allfarveien til Evangeliets undervisning, hvert menneske.

Det er bare ÉN MÅTE å definitivt vise hva som er rett og galt. Den eneste måten du vil kunne gjøre det på er ved å ikke legge noen tolkning til Ordet, men bare lese Det og lytte til Det og tro hvert Ord.

Men han sa at de ikke gjør det på grunn av sjalusi, på grunn av åndelig blindhet. De vil ikke se. De vil ikke høre på Det.

Himmelens Gud vil stå fram, og min røst vil være på lydbåndet i Guds store tid over der, og den vil fordømme denne generasjonen i de siste dager. Fordi den er – den er på lydbånd, da vil det være på det Evige lydbåndet da.

Det er Gud Selv, manifestert i menneskekjøtt, ved Jesu Kristi Blod, for å helliggjøre et liv som Han kan reflektere Seg Selv gjennom, og i dag korsfester de det samme manifesterte Ordet.

Og må så de som lytter via lydbånd, må de lytte nøye. Og må vi være i stand til å gripe det som Den Hellige Ånd prøver å åpenbare for oss.

Vi HAR grepet det Den Hellige Ånd prøver å åpenbare for oss, og vi er alle på vei til Løfteslandet. Hver og en av oss! Enten du er en husmor, eller om du er en ung jente, eller om du er en gammel dame, eller en ung mann, eller en gammel mann, eller hva enn du er, så er vi på vei, uansett. Det vil ikke være én av oss igjen. Vi kommer til å dra alle sammen!!!

Det er fullstendig umulig for Gud å ikke holde Sitt Ord overfor oss, hvis vi har holdt vårt ord overfor Gud. Hvis du virkelig tror Det, er det ingenting som kan få deg til å tvile på det. Tid, rom, ingenting annet kan få deg til å tvile på det.

Han bryr Seg så mye om oss at Han sendte oss en profet for å lede oss, Sitt utvalgte folk, ved å lage en rømningsvei. Ikke bare brydde Han seg om oss for å føre oss ut, Han tilveiebragte alt vi har behov for mens vi er på vår reise. Han har beseiret enhver fiende for oss. Han helbreder oss når vi er syke. Han lagret skjult Manna for å mate oss daglig. Han har til og med beseiret døden. Alt du trenger å gjøre er å være oppriktig og tro Det.

Vi er forutbestemt til Evig Liv. Vi lytter til Det, og vi fryder oss i Det. Det er vår Trøst. Det er Tingen vi har lengtet etter hele vårt liv. Det er den Perlen som vi har gitt alt for. Vi vil ha Den fordi vi vet at det er Guds kjærlige omsorg for oss.

Har du behov for NOE, åndelig, fysisk, eller bare en nærmere vandring, eller å bli fylt eller gjenfylt med Den Hellige Ånd? Kom og foren deg med oss rundt Guds Ord og tilveiebragte vei for i dag og få det du har behov for, HVIS DU BRYR DEG. Han lovet å sende Det, og Han har gjort det! Han lovet Det i Sitt Ord, og her er Det! Han bryr Seg, så hva med deg?

Det vil være noe i hjertet ditt som sier til deg: "Mine problemer er over. Jeg kommer til å bli frisk. Jeg kommer til å bli fylt. Jeg kommer til å komme nærmere Ham. Jeg er Hans Brud."

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Han bryr Seg. Bryr du deg? 63-0721.

Det kommer til å bli et storslått kjærlighetsmåltid når du hører Ham fortelle deg at Han bryr Seg om deg, gjennom solskinn eller skygge, så bryr Han Seg om deg.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Johannes 5,24 / 15,26
Første Peter 5,1-7
Hebreerne 4,1-4