Søndag
21 August 2022
64-0719M
The Feast Of The Trumpets

Kjære Trykk Play-Brud,

Hver søndag samles vi og lytter til den største Levende Forkynnertjenesten i verdenshistorien. Vi har en aldeles herlig stund når vi møtes for å høre Guds Røst! Det er Jesus, Guds Sønn, Som åpenbarer Seg gjennom Skriftene ved å få Skriften som har blitt forutbestemt til denne tid, slik det var på Hans tid og alle andre tider, til å LEVE. Og å tro Det er beviset på Den Hellige Ånd.

Det sanne beviset på at man har Den Hellige Ånd er ikke bare å gå på møte hver søndag. Det er at du tror at "Jeg er Han", Ordet for din tid. Hva er Ordet for denne tid? Guds profet er Ordet for denne tid, og han skal bringe folket tilbake til Ordet, slik at Bruden vil kjenne Sin ektemann, kjenne Sin Make, det åpenbarte Ord.

Hans eget liv, hans egne gjerninger, åpenbarer og stadfester Ordet for denne tid.

Det er Den Hellige Ånd tilbake i Menigheten igjen. Kristus Selv, åpenbart i menneskekjøtt i kveldstiden, akkurat slik Han lovet Han ville. Jeg vet det på en måte gjør dem litt målløse, men du må lese mellom linjene og se, det får bildet til å komme.

Vi er Abrahams kongelige Ætt, Bruden. Det siste tegnet Abraham så før det lovede tegnet kom, hva var det? Gud, i form av et menneske, som kunne skjelne menneskenes tanker. Én mann, ikke et dusin, én mann.

Jeg vet at mange mennesker er uenige i det, men jeg vet det er dette. Jeg vet det. Ikke fordi jeg sier at dere sier det, for jeg fikk det ikke fra meg selv. Mine-mine tanker er ikke mine egne. Hva enn Det var som fortalte meg det, hvis Det er feil, så er det feil. Men jeg forteller det ikke av meg selv, jeg forteller ut fra hva En annen har sagt. Denne En annen er den Gud som talte til oss og gjorde alle disse tingene som Han har gjort, og kom til syne, ser dere, så jeg vet det er riktig.

Vi lytter til Guds egne tanker. Ikke et menneskes tanker, men Guds. Vår profet er åpenbareren av Ordet som har blitt skrevet.

Vi forstår at det å spille lydbåndene i hjemmene deres eller menighetene ikke er for alle, men for oss er Det den ENESTE VEIEN. Vi elsker å høre Guds Røst tale direkte til oss. Vi trenger ingen tolkning eller forklaring. Det er Gud som taler munn til øre med oss.

På søndag vil vi høre Gud tale og fortelle oss hvordan Han viste Sin profet en forhåndsvisning av oss på den andre siden. At den Bruden så rett på han, snakket med han, og vi sto sammen med han. Vi vandret fullkomment innfor Herren.

Så taler Gud gjennom Sin profet og profeterer nok en gang og sier:

Det finnes kanskje noen ute blant nasjonene, verden rundt, som dette lydbåndet faktisk vil møte i deres hjem eller deres menigheter. Vi vil be, Herre, om at mens møtet pågår hos-hos ... eller lydbåndet blir spilt, eller hva enn slags posisjon vi skulle være i, eller-eller tilstand, måtte Himmelens store Gud ære våre hjerters oppriktighet denne morgen og helbrede de trengende, gi dem det de er i behov av.

Hvis du lytter til Lydbåndene og tror Det er Guds Røst for vår tid, hva enn du måtte trenge, Gud vil tale gjennom Sin budbærer og si: “Gi dem hva enn vi er i behov av.”

Det kan bare skje ved å TRYKKE PÅ PLAY, min venn.

Hvis du ønsker å høre Gud tale og tolke Sitt eget Ord, åpenbare Seg Selv gjennom menneskekjøtt, og motta hva enn du er i behov av, kom og bli med oss søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Gud tale til oss når vi hører: Trompetfesten 64-0719M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Tredje Mosebok 16
Tredje Mosebok 23,23-27
Jesaja 18,1-3
Jesaja 27,12-13
Åpenbaringen 10,1-7
Åpenbaringen 9,13-14
Åpenbaringen 17,8