Søndag
16 Mai 2021
64-0614M
Avdekkingen av Gud

Kjære Små,

Vi har tatt vår beslutning. Budskapet har blitt bevist. Menneskesønnen har kommet igjen i menneskekjøtt for å åpenbare Sitt Ord. Det tradisjonelle forhenget har revnet i to. Her er Han, Ildstøtten, står synlig for alle, manifesterer Ordet for denne tid. Vi ser Det, og vi tror Det ... HVERT ORD!!

Vi har lyttet til hver og ett av disse lydbåndene etter hvert som de har kommet ned. Det har blitt klarere og klarere for oss når vi hører på hver og Ett. Vi har gransket Skriftene. Guds Ord har blitt manifestert og stadfestet for oss. William Marrion Branham talte Det, så fikk Gud det til å skje.

Hva er Det? Guddom skjult i menneskekjøtt. Tenk på Det! Den samme Ildstøtten som kom ned over disse mennene som skrev Bibelen, er den samme Ildstøtten med oss i dag, som tolker Bibelen. Hans Ord, disse Lydbåndene, får oss til å bli mer lik Ham hver dag. Vi lever i Hans Nærvær og blir formet etter Hans velsignede bilde mens vi vandrer med Ham og Han taler til oss.

Dere er ikke bak det dekket lenger, dere Små, Gud har blitt stilt åpenlyst til skue for dere.

Vi er ikke bak det dekket, vi ser det i sin helhet. Det er Skuebrødet som vi nyter mens vi forenes sammen verden rundt for å høre Menneskesønnen tale til oss og åpenbare Sitt Ord. Det er den troendes Mat som BARE er for den sanne troende.

Andre vil kanskje ha en annen slags mat, men for oss har det blitt åpenbart at Gud sendte Sitt Ord til Én Mann, ikke en gruppe, Én mann.

Det har alltid vært, en profet kom med Herrens Ord, hver tidsalder, hver gang, ned gjennom Skriften. Ordet kommer til ÉN. I hver tidsalder, det samme, til og med i menighetstidene, fra den aller første til den siste. Andre har sin plass, det stemmer, merk deg, men hold deg borte fra den Ildstøtten.

Vi vil ha Guds Røst som har blitt spilt inn og lagt på lydbånd, Ordet som trenger INGEN TOLKNING, INGEN FORKLARING, BARE RENT ORD, skjult manna. 

Akkurat slik grekerne ønsket seg en Gud. Og der sto Han rett foran dem, men de kunne ikke se Ham på grunn av dekket. Det er det samme i dag, de kan ikke se Ham på grunn av dekket over ansiktet deres.

Brudgommen har kommet i menneskekjøtt og forener oss sammen. Ordet og Hans Menighet, og vi blir nå ETT. Det er manifestasjonen av åpenbaringen av Menneskesønnen, Jesus Kristus i menneskekjøtt igjen. Han forener oss og tar oss til Bryllupsmåltidet Han har beredt for Sin Brud.

Hør dere Små, DERE ER ORDET som har blitt skrevet og blitt manifestert. Far har gitt dere Åpenbaringen om Seg Selv for denne tid, og nå har Han gitt dere Åpenbaringen om DERE SELV, Hans Fullkomne Ord-Brud. Tal Ordet, dere er ustanselige.

Dette Budskapet er Hans Egen fullkomne tjeneste, ikke et menneske, ikke en denominasjon slik som ned gjennom tidene, men Han Selv, som manifesterer Seg Selv: Lukas 17,30, Malakias 4, Åpenbaringen 10,7, Hebreerne 13,8. 

Hvis dere ser etter noe annet, eller en annen, som skal åpenbare mer for dere enn det som er på lydbåndene, har dere gått glipp av Det, mine venner. Kom tilbake til det Opprinnelige Ordet. Det fullkomne Ordet. Det er ikke meg, det er ikke din pastor, Det er DETTE ORDET, DETTE BUDSKAPET, DISSE LYDBÅNDENE, for de er den ENESTE beviste og stadfestede Guds Røst.

Kom og lytt til den Røsten avdekke Seg Selv førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi forener oss sammen for å høre Gud tale Sitt Budskap til Sin Brud: Avdekkingen av Gud 64-0614M

Bro. Joseph Branham


Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet: 

Matteus 24,24
Lukas 17, 28-29
Johannes 14,14
1. Korinterbrev 12,13
2. Korinterbrev 3,6 – 2. Korinterbrev 4,3
Filipperne 2,1-8
1. Timoteus 3:16
Hebreerne 13,8
Åpenbaringen 10,7 og 19,13
2. Mosebok kapittel 19 og 20
Joel 2,28
Malakias 4,5