søndag
november 22, 2020
60-1207
The Pergamean Church Age

Kjære Guddom-talende Brud,

Mens verden er i en tilstand av forvirring med panikk og angst, lytter Bruden til Røsten, i våre hjem, i våre kirker og i våre biler. Vi går rundt med små propper i ørene og hører Hans budbærer forteller oss at Gud ser ned på oss fra toppen av klippene, ikke ned i en eller annen dal der Han ser etter våre dårlige sider og fordømmer oss, men Han ser oss på den måten Han ønsket å se oss, fra kjærlighetens og nådens høyde. Vi er ALENE med Ham og forteller Ham at vi ikke trenger rådgivning fra noe råd, vi har «Så sier Herren» i vår midte.

Vi vil stå som Josva og Kaleb. Vårt Løftesland kommer til syne på samme måte som deres gjorde på den tiden. Han fortalte oss at Josva betyr «Jehova-Frelser», og at han representerer endetidens leder som vil komme til menigheten, slik Paulus kom og var den første lederen.

Vi representerer Kaleb, som stod trofast med Josva. Josva var en Gud-sendt profet. Gud plasserte det fulle lederskapet i Josvas hender, fordi han hadde holdt seg til Ordet. Gud kunne stole på Josva, men ikke på de andre. Han sa at dette ville gjenta seg i endens tid ... det samme problemet, det samme presset.

Han forteller oss hele tiden og i enhver tidsalder at Bruden må være ytterst forsiktige så de holder seg til Det Ordet, og med den som Gud har utvalgt til å være den sanne ordinerte og stadfestede leder for tiden.

Du sier, det er Den Hellige Ånd. Det er riktig, men Gud lovet i denne siste tidsalder at Han ville sende Sin 7. engelbudbærer for å lede Sitt folk, akkurat slik som Han gjorde på Moses' tid. Akkurat slik som Han gjorde i enhver tidsalder. Gud forandrer Seg aldri. Hans program er alltid det samme.

La oss ta en bibelsk advarsel her. Var det ikke på Moses’ tid, han som Gud hadde stadfestet, at Kora reiste seg og stod imot denne mektige profet? Han trettet med Moses og påstod at han hadde like mye fra Gud til å lede folket, og at andre hadde del i den Guddommelige åpenbaring på lik linje som Moses. Han fornektet Moses’ autoritet.

Den samme ånden sier i dag: «Du kan ikke tro hvert Ord som er på de lydbåndene», «Du går bort fra Ordet hvis du tror det», «Det er forskjell på Bibelen og lydbåndene».

Jeg må bare si her at vi er som efeserne fra gammelt av. Vi kjenner Ordet som broder Branham lærte oss. Vi tror hvert Ord han lærte oss. Det er ikke hans Ord, men Guds Ord som talte gjennom ham, på samme måte som det var med Paulus.

De så disse falske apostlene inn i øynene og sa: «Dere sier ikke det som Paulus sa. Derfor er dere falske.» Åh, det setter hjertet mitt i brann. Kom tilbake til Ordet! Det er egentlig ikke du som prøver apostelen og profeten og læreren, DET ER ORDET SOM PRØVER DEM. En av disse dager vil det komme en profet til Laodikea menighetstid, og du vil vite om han er den ekte som er sendt fra Gud eller ikke. Ja, det vil du, for hvis han er fra Gud VIL HAN VÆRE I DET ORDET NØYAKTIG SLIK GUD GAV DET TIL PAULUS. HAN VIL IKKE VIKE FRA DET ET ØYEBLIKK, IKKE MED ÉN IOTA. I den siste tidsalderen, når mange falske profeter vil stå fram, følg med og se hvordan de hele tiden forteller deg at om du ikke tror dem og hva de sier, så vil du gå fortapt; men når denne SISTE TIDERS PROFET kommer på scenen, hvis han virkelig er den profeten, vil han rope ut: «Kom tilbake til Ordet, ellers er du fortapt.» Han vil ikke bygge på en privat åpenbaring eller tolkning, men på Ordet. Amen og amen!

Så hva er da Ordet for vår tid, er det kun Bibelen og ikke lydbåndene?

Nå, Paulus sa dette til sine hebraiske tilhørere. Nå, de hadde ikke lydbåndopptakere, slik vi har her i dag. Men de hadde skribenter som satt der og noterte Det ned akkurat slik Paulus forkynte Det.

Og på samme måte er Det rett her. Vi får Det via lydbåndopptakere, og disse lydbåndene går verden rundt, ser du, for å vise at Det er Sannheten. Vår religion er ikke forgjeves, Det er virkelig den oppstandne Jesus Kristus, den samme. Nå må vi ikke ringeakte Det.

57-0901M - Hebreerne, kapittel tre

Her er det for enhver å lese og høre. Slik de gjorde på Paulus sin tid, da de kun hadde skribenter, så får vi det samme Ordet i dag ved lydbåndopptakere. Hvor blinde de er og for en mangel på åpenbaring de har!

Fordi vi tror hvert Ord, blir vi den fulle, manifesterte Ord-bruden som Han lovet ville komme. Vi er kjøtt av Hans kjøtt, ben av Hans ben, Ånd av Hans Ånd. Vi er Hans Ord-brud, som vil gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde.

Når en Åndsfødt, Åndsfylt mann i tro tar dette Ordet inn i sitt hjerte og legger det på sine lepper, så er det det samme som at Guddom taler. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke holde stand mot den mannen.

Hvilken vidunderlig tid vil lever i. Vi er rolige, avslappet og fryktløse. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke holde stand mot oss. Gud taler til oss og forteller i hvert Budskap vi hører hvordan vi er Det levende Ord som var forutsagt skulle komme til disse menighetstidene.

Om du ønsker å motta den største velsignelsen gjennom alle tider og høre den største åpenbaringen som noen sinne er talt siden verdens grunnvoll ble lagt, så vær sammen med oss på søndag kl. 14:00, Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid), og hør Pergamon menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til talen, «Pergamon menighetstid»:

4. Mosebok 23,8-9
Åpenbaringen 2,12-17 / 17,1-5 / 17,15

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk