Søndag
15 Januar 2023
65-0725m
De Salvede I Endetiden

Kjære dere som samles i Sauekveen,

Jeg er så tilfreds og takknemlig til Herren for å kunne samles med hver og en av dere i Guds Sauekve hver uke, hvor vi er skjult i vårt hemmelige sted og spiser og lever av den Skjulte Maten. Det er Åpenbaringen om Jesus Kristus, som stadfester og åpenbarer Seg Selv for oss.

Han har skjult Seg Selv så andre kan se rett på Det og ikke se Det, men for oss, Hans utvalgte Brud, ser vi Det klart og tydelig og tror hvert Ord. Vi har holdt oss til Hans Ord og Hans profet siden de er En og samme.

Og hvis du er et Guds barn, vil du holde deg til denne Bibelens profet. Det er Ordet.

Mange salvede profeter i dag sier: "Det er Den Hellige Ånd du må holde deg til, ikke profeten." Som profetene i gamle tider, hvis vi har et spørsmål, må det finnes et riktig svar. Vi må gå TIL ORDET for å se hva profeten før oss sa.

Men det er én ekte Kristus-Ånd, og det er Ordet gjort kjød slik Han lovet å gjøre det.

ÉN ekte Kristus-Ånd som Han lovet, Malakias 4, Lukas 17, Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv i menneskekjøtt.

Ja, det finnes salvede menn. Ja, de har et kall. Ja, de har den ekte Hellige Ånd. Ja, de har det riktige motivet og målet.

Hvordan skal vi da vite hva som er rett og hva som er feil?

Merk dere, de ser like ut. De er salvet på samme vis. Men merk dere: "Ved deres frukter ..."

Jeg hater å si disse tingene, men det er sent på dag og tiden renner ut. Dette er hva som blir sagt og forkynt i dag av disse glupske ulvene som Paulus advarte menigheten om, og de falske salvede som Broder Branham sa ville komme. De er her blant oss, akkurat som de sa.

Her er et utdrag av et brev skrevet av en forkynner. Deres frukt er å prøve å så tvil om Guds profet. De advarer sitt folk om at vi er folk som forguder ved å følge profeten og Trykke Play.

Hør hvor forførerisk dette er.

Jeg er fornærmet over at denne demonen har trengt seg inn blant våre budskapsrekker slik at vi nå kaller utgivelsene av William Branhams taler for GUDS RØST. William Branham var ikke bokstavelig talt Guds røst, men snarere røsten til et menneske som Gud brukte. Bibelen sier ikke at han var Guds røst, men i stedet identifiserer Bibelen ham som den syvende engels røst. (Åp. 3,14; 10,7).

La oss gå til ORDET og la Guds profet avsløre denne falske læren.

Hvis jeg fornærmet deg ved å si det, tilgi meg, men jeg følte at det kanskje ble tatt ille opp, men, JEG ER GUDS RØST TIL DERE.

Hvem skal du tro på, denne falske salvede profeten eller GUDS STADFESTEDE SYVENDE ENGEL-BUDBÆRER? Hvordan kan du sitte under en forkynner som tror eller underviser slike ting til deg? Du bør komme deg inn i Ordet mens det ennå er tid.

En fryktelig feil har blitt begått av budskapssamfunnet i å guddommeliggjøre William Branham ved å gjøre ham til absoluttet. William Branham var aldri absoluttet! Guds Ord er absoluttet.

Amen, Guds Ord ER vårt Absolutt. Hvem kom Ordet til, deg eller HAM? Hvem er den guddommelige tolken av GUDS ORD, du eller HAM? Hvem var det Ildstøtten stadfestet til å være Så Sier Herren, du eller HAM?

For når du har to menn, har du to meninger.

Vi trenger ikke to menn, og heller ikke deres meninger. Vi trenger bare hva Guds profet sa på lydbånd.

Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen.

Der er det, akkurat som du sa, Bibelen er hans og vårt Absolutt, men så sier han:

Jeg vet dere, våre brødre, dere på en måte ser på meg for å være deres absolutt.

Så vent et øyeblikk, det høres stikk i strid med hva DU SA. Han sa at vi så på ham for å være vårt Absolutt.

Så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: “Følg meg, slik jeg følger Kristus.”

Er ikke det salvet? Visste han ikke hva han snakket om?

Hva var det Guds profet nettopp fortalte oss i forrige uke?

Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.

Han sa at du ikke kan adskille dem, de er den samme tingen, men du sier vi skulle?

William Branham er ikke annerledes enn noe dødelig menneske, for han var en mann underlagt de samme lidenskaper som Elias var.

Amen, han var bare en mann, sant og visst, men han var MANNEN Gud valgte å åpenbare hele Sitt Ord til, og lede oss til Løfteslandet. Han var den som Gud sa til: få folket til å tro DEG.

Samme tingen, salvet, forkynner pinsens Evangelium, men fornekter løftet til denne dag som er Ordet som blir stadfestet: “Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.”

Hvordan skal vi vite forskjellen hvis de er sanne Hellige Ånd-salvede? Han ga oss eksempler slik at vi kan skille de falske profetene fra den sanne profeten.

Bileam og Moses. Mika and Sidkia. Jeremia og Hananja. I hvert tilfelle var begge Guds salvede profeter, men hva ba han oss om å gjøre? HOLD DERE TIL GUDS STADFESTEDE PROFET. Det er den ENESTE måten å være sikker på at du følger Guds tilveiebrakte Vei og er i Hans fullkomne vilje.

Jeg er bare en som er i nærheten når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, til å si Det. Det var ikke hva jeg visste. Det er hva jeg bare overga meg til, som Han talte gjennom.

Det er alt Bruden vil ha og trenger.Én Røst. Én profet. Ett Budskap. Én budbærer.

Å Far, så takknemlige vi er for Din nåde og barmhjertighet mot oss. Du fortalte oss at ingenting er umulig for Deg. Det er ingenting som er umulig for oss. For alle ting er mulig for dem som tror, og vi TROR.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi har Guds utvalgte Røst som forteller oss alt om De salvede i endetiden 65-0725M.

Bro. Joseph Branham