Søndag
30 Oktober 2022
65-0217
En mann som flykter fra Herrens Åsyn

Kjære Herrens Lam,

Våre hjerter lengter slik etter denne dagen hver uke, når vi kan samles fra verden rundt for å høre Guds Røst tale til oss det Evige Livs Ord. Det er ingenting annet som tilfredsstiller vår sjel og slukker vår tørst enn Guds Røst.

Du fortalte oss, Far, at den store høstmarken er hvit, moden, og kornet er nå klart til den store tresketiden. Kornet ligger nå i Sønnens Nærvær og modner til Guds Rike.

Vi står, Far, for vår overbevisning om hva vi vet er Sannheten. Din Røst på lydbånd er den ENESTE Røsten som vil fullkommengjøre oss, Din Brud.

Det er så vanskelig siden vi blir misforstått av våre brødre og søstre. Vi trygler og ber dem om å ikke løpe fra Hans Nærvær, men å løpe inn i Hans Nærvær.

Vi vet det er mange salvede menn som Du har valgt og plassert for å se til Dine flokker, som elsker dette Budskapet av hele sitt hjerte, men Far, de svikter i å plassere Din stadfestede Røst på lydbånd foran dem. De svikter i å fortelle dem at dette er et enmanns-Budskap og at Du valgte mannen til å lede Din Brud. De svikter i å fortelle dem at Din Røst er den ENESTE Røsten som vil forene og fullkommengjøre Din Brud.

Jeg må "Rope ut imot det". Rope ut imot alt og alle som er imot å spille Dine Lydbånd i sine menigheter. Rope ut imot deres arbeid, rope ut imot deres menighet, rope ut imot deres profeter, rope ute imot deres forkynnere, rope ut imot deres prester. Jeg må rope imot hele greia!

“Hør, jeg kommer ned for å slå meg sammen med dere karer. Dere vet, jeg tror jeg vil fortelle dere hva jeg skal gjøre. Jeg har bare en liten ting her jeg tror kan gjøre det til en ... bringe oss alle sammen, og gjøre dette, det eller det andre.”

Jeg må rope ut imot det, siden bare Ditt Ord, talt av Din profet, kan bringe OSS SAMMEN.

Hvordan kan deres forkynnelse gjøre det? De er alle uenige med hverandre og ser ting forskjellig fra hverandre, foruten én ting de alle er enige om ... Å IKKE SPILLE LYDBÅND I SINE MENIGHETER. Hvordan kan det ha seg, Far?

Du fortalte oss at vi må ha ETT ABSOLUTT, som er Ditt Ord. Du fortalte oss at Ditt Ord kommer til Din profet, BARE. Du fortalte oss at han er den ENESTE som kan tolke Ditt Ord. Du fortalte oss at enhver forkynner, enhver lekmann, ethvert menneske, kan BARE SI DET HAN SA. Hans Røst er den ENESTE RØSTEN som er stadfestet av Din Ildstøtte til å være Så Sier Herren.

Jeg sier ikke at de er falske eller ikke burde forkynne. Jeg sier heller ikke at Herren ikke er med dem, eller at de ikke er salvet og kalt til å forkynne, men jeg må rope ut imot dem når de ikke vil fortelle sitt folk at å lytte til lydbåndene er det viktigste de kan gjøre.

Å forandre én døyt eller én tøddel er død. Du har tilveiebragt en vei for Din Brud å høre Så Sier Herren med sine egne ører. Hvordan kan de ikke forkynne til sitt folk at Det er det mest viktige Budskapet de må høre? Det er det eneste Budskapet jeg kan si AMEN til hvert Ord, siden det ikke er et menneskes Ord, eller menneskers tolkning av Ditt Ord, det er Ditt Rene Ord.

Du sa at Budskapet og budbæreren er den samme. Din profet talte Det, og Du ville få Det til å skje. Ditt Ord talt av Din profet trenger INGEN tolkning, siden det er Menneskesønnen som taler direkte til Sin Brud.

Jeg må trygle folket, kom tilbake til deres første kjærlighet. Kom tilbake til det dere vet er SÅ SIER HERREN. Hvis dere har lurt på hvilken vei dere skal gå, eller hva dere skal gjøre, kom igjen, kom ombord i båten med oss i kveld. Vi drar ned til Ninive for å rope ut. Vi har en plikt til Gud, det er dette Budskapet på lydbånd.

Vi tror at Herrens Komme er for hånden, og Han kommer til å ha en Brud, og vi gjør oss rede. Vi vil ikke ha noe annet enn det Rene Guds Ord talt av Hans profet. Vi er på vei til Herligheten, kom og bli med i vår båt.

Hvis du tror at dette Budskapet er Sannheten og verdt å leve for, verdt å dø for, kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører et Budskap vi tror er livsviktig og presserende for oss å høre: En mann som flykter fra Herrens Åsyn 65-0217.

Dere er mine lam. Hvordan har det seg? Dere er Herrens lam som han har latt meg fø.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese:

Jona 1,1-3
Malaki 4
Johannes 14,12
Lukas 17,30