Søndag
08 Mai 2022
63-0728
Christ Is The Mystery Of God Revealed

Kjære Hans Hjertes øyensten,

Jeg har den største æren i verden. Herren tillater meg å introdusere Ham Selv for dere, så Han kan tale direkte til dere gjennom karet Han valgte før verdens grunnleggelse til å tale og åpenbare hele Sitt Ord til dere.

Det er ikke bare en Guds mann, Det er Gud Selv, Ildstøtten, Den Hellige Ånd, som taler direkte til dere, munn til øre, og vi har æren og privilegiet å kalle Hans utvalgte profet for VÅR PASTOR.

Vi lurer aldri på om det vi hører er en mann, hans tanker, hans idé eller hans tolkning av Ordet. Det er Gud Selv som taler SÅ SIER HERREN til oss.

Jeg vet at folk ganske enkelt får det i vrangstrupen, men vi drikker rikelig av Det. For Det er det eneste som slukker tørsten og tilfredsstiller sjelen vår. Det er det Evige Livs Ord. For oss er Det Guds Røst. Det er Budskapet til tiden. Derfor er det Ordet, Røsten, Lydbåndene ELLER INGENTING!

Vi er forenet sammen under ett Lederskap, slik Israel var i gammel tid. Én Gud, stadfestet ved en Ildstøtte, og åpenbarer Seg Selv gjennom Sin profet til å være Ordet. Den samme Gud, samme Ildstøtten, samme måten i dag. Gud kan aldri forandre Sin natur. Hans program kan aldri forandres fra det Han begynte med, fordi Han er evig og Hans program og Hans idéer er alle fullkomne.

Det er hvorfor vi er i stor forventning til å høre hva Han kommer til å åpenbare for oss på søndag. Han sa at Han har berørt alle deler av det, innsiden og utsiden av det, og til og med vist det ved Skriften og kronologien i det, så vi vet at dette Budskapet er absolutt Sannheten. Det er ingen feil.

Men på søndag vil Den Hellige Ånd gripe Budskapet og plassere Det hvor Det er nå. Han vil bygge Det akkurat der Det startet, og bygge Det rett opp og inn i den nåværende tid. La oss bare drikke litt av hva Gud kommer til å fortelle og åpenbare til oss gjennom vår pastor på søndag:

Dere er mitt hjertes øyensten, de som har blitt unnfanget til Herren ved Ånden og ved Sannhetens Ord. Jeg bare ber og spør Herren om å velsigne dere og bevare dere tett knyttet sammen med Kristi kjærlighetsbånd.

Herren fikk meg til å lagre Mat for dere. Gode grønnsaker som ser sunne ut, her i dette tabernaklet. Og i dag kommer dere til å motta en hel lydbåndporsjon. Det vil åpenbare Jesus Kristus til dere i tiden vi lever i. Budskapet vil ernære og styrke dere. Det vil gi dere åndelig styrke for oppgaven som ligger foran.

La meg fortelle dere igjen, siden jeg vet dere elsker å høre det: Dere er den utvalgte, forutbestemte gruppen, de eneste som vil høre det. Dere er den utvalgte Bruden som ikke vil falle, men vil holde seg til det Ordet uansett hva hele resten av verden har å si om Det. Dere er den Ord-Bruden!

Gud har åpenbart for dere dette store mysteriet, og det er en ny Fødsel. Nå får Han dere sammen hvor åpenbaringen er i fullkommen harmoni. Gud uttrykker det gjennom Sitt Ord ved de samme handlingene, de samme tingene Han gjorde og får Ordet til å bli manifestert i dere.

Dere må aldri glemme at Den Hellige Ånd alene er Åpenbareren av Kristi Guddommelige åpenbaring og har vært det i alle tidsaldre. Husk, alle tidsaldre! Hvem kom Herrens Ord til? Profeten alene.

Jeg er klar over at jeg snakker til tusenvis på lydbånd, vi har en lydbåndtjeneste over hele verden. Og det ser ut til at vi kan lage et lydbånd herfra som er ti ganger bedre enn noe annet sted. Jeg håper bare at enhver mann som hører dette lydbåndet, og enhver kvinne, vil forstå.

Nå er det opp til dem om de ønsker å lytte til et lydbånd, men jeg vil ikke at dere skal gå glipp av dette. Dere lydbåndfolk, ute i junglene og hvor enn dere hører Det, lytt nå.

Vi har lydbånd om hva vi tror. Vi har lydbånd om disiplin i menigheten, hvordan vi oppfører oss i Guds menighet, hvordan vi må komme hit sammen og sitte sammen i Himmelske steder.

Jeg håper alle på lydbånd får tak i det. Hvis ikke, kom tilbake til dette lydbåndet igjen. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kommer til å være hos dere. Husk, Dette er Sannheten, om SÅ SIER HERREN. Det er Sannheten. Det er Skriften.

Hodet og Legemet har blitt én enhet. Det er Gud manifestert i dere, Hans folk. Det er grunnen til at mann og kone ikke lenger er to, de er ett. Gud og Hans Menighet er ett: "Kristus i dere", Guds store åpenbaring.

Det er ikke min idé, det er Hans Kraft, det er Hans Ord. Han lovet det. Her er det. Han sa det ville være her, og her er det. Dere er Guds sønner. Dere kommer ikke til å bli det, DERE ER DET NÅ!

Fyll vårt beger, Herre, vi løfter det opp, Herre, kom og slukk denne tørsten i vår sjel. Brød fra Himmelen, fø oss til vi ikke vil ha mer. Fyll vårt beger, fyll det opp og gjør oss hele.

Hvilken tid med vekkelse vi kommer til å ha verden rundt når vi samles på søndag for å høre: Kristus er Guds mysterium åpenbart 63-0728 klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 16,15-17
Lukas 24. kapittel
Johannes 5,24 / 14,12
1. Korinterbrev kapittel 2
Efeserne kapittel 1
Kolosserne kapittel 1
Åpenbaringen 7,9-10