Søndag
29 Mai 2022
63-0825E
Fullkommen Tro

Kjære fullkomne Tros-Brud,

Nok en gang finner jeg det umulig å uttrykke med ord hva dette Budskapet, Guds personlige Kjærlighetsbrev, skrevet med Hans Blod, talt med Hans Røst, betyr for oss. Alt annet betyr ingenting. Vi elsker Ham fra dypet av vårt hjerte, og Det har gitt oss Fullkommen Kjærlighet til Ham. Ingenting kan fjerne oss fra det Ordet. Det er ingen annen tilfredsstillelse i livene våre enn å høre Ham snakke fortrolig med oss som en Venn til en venn.

Det er ikke engang oss, det er Han som lever i oss, som roper ut til Seg Selv. Det er dypet som roper på dypet. Den rene gleden i å trykke play og høre Gud bruke en menneskelig røst til å fortelle oss at vi er Hans utvalgte. For å fortelle oss at Han elsket oss før verdens grunnleggelse, for Han visste at vi ville elske Ham med alt som var i oss og ville være trofaste mot Ham og Hans Ord.

Alt vi trenger, har Han gitt til oss. Det er ingenting som mangler. Han fikk Sitt Ord skrevet i brevform og bevarte det i tusenvis av år, så Han kunne fortelle oss alle om den Kjærligheten Han hadde i Sitt hjerte for oss.

Så ble Hans kjærlighet enda større for oss da Han fortalte oss: "Jeg vil komme i kjød nok en gang og tale munn til øre med dere, så det ikke vil være noen misforståelse, ingen forvirring, ingen behov for tolkning. Jeg vil ta Min tid og uttrykke Min Kjærlighet til dere, og dere vil være i stand til å høre det på nytt og på nytt og på nytt igjen. Jeg vil at dere skal vite at Faderen er i Meg, og Jeg er i dere, dere er i Meg, vi er ETT. Deres kjød er Mitt Kjød, deres bein er Mitt Bein, deres ånd er Min Ånd.

Jeg vil fortelle dere alt som er i Mitt Hjerte til minste detalj. Jeg vil gjøre det så enkelt at dere vil vite, uten noen tvil, at Ordene Jeg har skrevet og talt er for dere, og de vil aldri svikte.

Jeg vil gi dere Fullkommen Tro, og Den vil være en Mester i alle omstendigheter. Uansett hva fienden sier, vil Den Mestre det fordi dere har Fullkommen Tro på det Mitt Ord sier dere er. Uansett hva fienden prøver å fortelle dere, hører dere ikke engang på han. Ørene deres er døve for alt annet enn hva Min Ånd allerede har fortalt dere. Den er forankret i hjertene deres, og det er ingenting som noensinne vil få dere til å gå bort fra Den.”

Denne Fullkomne Troen vi har i å vite at dette Budskapet er Så Sier Herren, vi anvender den samme FULLKOMNE TROEN på hvert løfte Han har fortalt oss var vårt i Sitt Ord. Hvis vi er syke og trenger helbredelse, er den vår. Hvis vi har behov for noe, kan vi få det, fordi vi har blitt salvet med Hans Ånd. Vi er Hans salvede messiaser for den siste tid, som kunngjør Jesu Kristi oppstandelse.

Det er et kjærlighetsforhold hvor Han tømmer Seg Selv inn i oss. Vi blir Ett med Ham før det store Bryllupsmåltidet. Hans Ånd er her med oss og i oss. Vi har bare én ting å gjøre, og det er å tro Det, ta imot Det.

Vi er ikke Guds syvende engel-Budbærer, men vi er Hans sønner og døtre. Våre hender er Hans Hender. Vi tror at det som er talt på lydbånd er Så Sier Herren. Det er det levende Ord.

Hans profet er vår pastor. Når vi lytter til det innspilte Ordet, tror vi at Det er Gud som taler direkte til oss. Vi har Fullkommen Tro ved å tro det.

Når vi samles verden rundt for å lytte til at Gud taler til oss gjennom Sin profet, blir vår tro løftet høyere og høyere opp når Gud fører Sin Brud sammen rundt Sitt stadfestede Ord.

Morgendagen vil bli som ingen annen dag. Vi vil ta vår Fullkomne Tro, som Han har gitt oss, og vi vil anvende Den på hva enn vi har behov av, og vi vil motta det når Ildstøtten taler gjennom Sin utvalgte budbærer og forteller oss:

Vet dere hva jeg har gjort for dere? Dere har kalt meg "deres pastor", og dere sier det som er rett, for jeg er det. Hvis jeg, deres pastor, har blitt identifisert av Jesus Kristus, at jeg gjør Hans gjerninger, så tro mitt Ord. Ved å gjøre denne troshandlingen ved å legge hendene på dere, har jeg fordømt sykdommen og lidelsene som plager dere. Tro det, så skal dere få det dere ber om, uansett hva det er, for alt er mulig for dem som tror. Og når dere ber, tro at dere får det dere ber om. Og jeg tror virkelig at jeg får det, og i mitt hjerte aksepterer jeg helbredelse for hver og en av dere, jeg aksepterer det, at det er gjort. Jeg tror det, og jeg tror det med alt som er i meg.

Vi tror med alt som er i oss at dette Budskapet er Guds Røst, talt, innspilt, stadfestet og bevart til denne tid. Vi tror at hva enn vi ber om, så vil vi få det, for Det er SÅ SIER HERREN AT DET ER VÅRT.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, for å ta imot hva enn du har behov av når vi lytter til Guds profet fortelle oss hvordan vi mottar: Fullkommen Tro 63-0825E.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Markus 11,22-26 / 16,15-18
Johannes 14,12 / 15,7
Hebreerne 11,1 / 4,14
Jakob 5,14
1. Johannes 3,21