Søndag
30 April 2023
60-1205
The Ephesian Church Age

Kjære Rene Hamrede Gull,

Jeg er så takknemlig for å være forenet med hver og en av dere, komme inn i Ånden og lytte til Gud tale til oss, munn til øre. Det er bare ingen ende på det Han åpenbarer til oss. Hjertene våre er fylt av glede. Våre sjeler bobler over. Hvordan kan noen fatte hva vi hører?

Bare hør på hva Herren Selv sier til oss: "Dere er Min sanne Menighet, Min Brud. For Meg er dere likt RENT gull. Deres rettferdighet er Min rettferdighet. Deres egenskaper er MINE egne herlige egenskaper. Selve deres identitet er funnet i Meg. Hva Jeg ER, reflekterer dere. Hva Jeg HAR, manifesterer dere.

For MEG, er det ingen feil i dere, dere er herlige inni og utenpå. Fra begynnelse til slutt er dere Mitt verk ... og alle MINE verk er fullkomne.

Dere vil aldri være i dommen, fordi synd ikke kan tillegges dere. Selv før jordens grunnleggelse var det Min hensikt å dele Mitt Evige Liv med DERE.

Hvordan kan noen gripe disse Ordene? Hvordan kan våre sinn fatte hva som skjer? Hva blir åpenbart? Tenk på det, vi trenger ikke å rope i hjertene våre og si: "Å, det kan ha vært tilbake der i den første tidsalderen da apostlene først ble sendt ut." Det er IKKE noe behov for oss til å se tilbake, på grunn av Ham, som aldri forandres hverken i natur eller i Sine fremgangsmåter, er i vår midte NÅ, taler til oss og forteller oss at Han er den samme i går, i dag og for evig. Det er den mest FANTASTISKE tiden i verdenshistorien å leve i.

Vi blir hamret og renset, fylt opp av lidelsene som Kristus etterlot Seg. Vi regnes som sauer som skal slaktes. Vi blir drept dagen lang. Vi lider mye, men gjennom alt slår vi aldri tilbake, og heller ikke forårsaker vi at andre lider. For Ham, er vi rent, hamret gull, ikke bøyd, ikke brutt, ikke ødelagt, men formet som en vakker gjenstand og en glede for evig gjennom prøvelsene og testene i dette livet.

Han advarer nå alle andre: "Kom tilbake til deres Første Kjærlighet". Så forsiktige de må være siden du ikke kan forandre ETT ORD, ikke engang en punktum eller en strek. Det var satans opprinnelige knep i Edens hage. Bare et ord lagt til, bare et Ord tatt bort, så er det anti-Ordet.

I denne siste tidsalderen advarer Han oss om at det vil være mange falske profeter som vil stå fram og fortelle folket at om de ikke tror dem og det de sier, vil dere gå fortapt.

Det er BARE EN MÅTE å være sikker på at INGENTING har blitt lagt til, ingenting har blitt tatt bort, ingenting har blitt forandret ... ved å lytte til den rene GUDS RØST ... TRYKK PÅ PLAY.

Takk Herren for den sanne, trofast opplærte forkynneren, som ikke bare forteller sine får om viktigheten av å lytte til Budskapet hver dag i hjemmene sine, men ved å være sanne ledere som plasserer Dette Budskapet, Denne Røsten, Disse Lydbåndene, FØRST OG FREMST foran folket i deres menigheter.

Ved å si disse tingene blir jeg misforstått og anklaget for å splitte menigheter og fortelle folket at de ikke skal gå på møter. Det er rett og slett ikke sant. ORDET tar folket fra disse menighetene som ikke plasserer lydbåndene FØRST i sine menigheter. De er sultne etter å høre Ordet fra Guds Profet. De føler DET er det viktigste Budskapet og Røsten de ønsker å lytte til. De føler Det er Guds fullkomne Vilje å spille lydbåndene i sin menighet.

Jeg har alltid fortalt folket: "GÅ PÅ MØTE." Når de spør: "Mener du at forkynnere fremdeles kan forkynne?" "Ja." Jeg har aldri sagt eller tenkt at de ikke skulle. Jeg forteller bare forkynnerne, lærerne, pastorene: "Gjør det Gud kalte dere til å gjøre, MEN VÆR SÅ SNILL, sett Guds Røst på Lydbånd FØRST, IKKE DIN TJENESTE."

Det er MIN ÅPENBARING: De må gjøre som DE FØLER SEG LEDET TIL. Jeg har en rett til å forkynne og undervise det jeg mener. Hvis de ønsker å si at Broder Branham aldri sa at man skulle Trykke på Play i Menigheten, den samme Guds Røst de hevder at de følger, så er det opp til dem.

Den Hellige Ånd leder Sin brud og har alltid gjort det. Vi tror Han forteller OSS: "TRYKK PÅ PLAY, HOLD DERE TIL MIN PROFET, MIN RØST, MIN HELLIGE ÅND.”

Vel, vi vil ha et oppgjør rundt det, da, som Elias profeten før dette. Og hvis du er et Guds barn, vil du holde deg til denne Bibelens profet. Det er Ordet. Merk dere tiden, sesongen.

Hvem er Bibelens profet: Ordet, Den Hellige Ånd!

Den Hellige Ånd er Profeten for denne tiden. Han stadfester Sitt Ord, beviser Det. Den Hellige Ånd var Profeten på Moses' tid. Den Hellige Ånd var Profeten på Mikas tid. Den Hellige Ånd, som skrev Ordet, kommer og bekrefter Ordet.

Den Hellige Ånd for denne tid leder oss ved Sin profet, som Han har gjort i enhver tidsalder. Gud forandrer aldri Sitt program.

Derfor er dere invitert til å komme og bli med oss i det vi føler er Guds Program ved å lytte til Den Hellige Ånd tale gjennom Sin profet, og lede oss mens Han bringer oss Budskapet: Efesus menighetstid 60-1205, klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet.

Apostlenes gjerninger 20,27-30
Åpenbaringen 2,1-7