søndag 27. september 2020
62-1013
Påvirkningen fra en annen
  PDF -   LYD

Kjære Brud i Aksjon,

Hva vil Bruden glede seg over denne helgen, mens resten av verden bekymrer seg for Covid-19, protester, skyte-episoder og presidentvalget?

Den samme Messias, den samme Gud som var rett der i den lille gamle varme bygningen på hjørnet av Eighth and Penn Street, vil være i hvert og et av våre hjem når vi hører Guds Røst tale til oss. Han vil ta Sitt Ords glødende kullstykke og røre ved vår munn, og vi vil si: “Herre, her er jeg, send meg.” Og så vil vi rope ut: “Hellig, hellig, hellig er Herren Gud Allmektig; Hellig, hellig, hellig er Herren Gud Allmektig.”

Ikke bare det. Vi vil ikke bare sitte der, men vi vil gå til handling. “Uansett hva Du ber oss om å gjøre, Herre, det vil vi gjøre, vi er klare til å gå til handling.”

Vær først ærbødig; deretter, vær ydmyk; deretter gå til handling.

Ja, sir.

Hold deg der du kan få åndelig mat, dag og natt.

Ja sir.

Hvordan kan jeg gjøre det? Jeg er nødt til å holde meg til Budskapet.

Ja sir, vi vil holde oss til Budskapet som er tatt opp på Lydbånd, da dette er det ENESTE stedet vi kan få mat, dag og natt.

Ikke gå på kompromiss. Stå med Ordet.

Ja sir, vi vil ikke gå på kompromiss med ETT ORD, men vi vil holde oss til Det og tro HVERT ORD.

Husk at Bibelen sier at: “Guds Engler har slått leir rundt omkring de som frykter Ham.” De kommer ikke bare og besøker dem. De, De slår opp Teltene sine. Amen. “Guds Engler har slått leir rundt omkring de som frykter Hans Navn”, bor der dag og natt.

Takk Far, jeg frykter ingenting, og glemmer ikke at Du har plassert Dine Engler rundt omkring meg, og de vil bli der dag og natt. Ingen skade kan nå meg.

Hvor enn du går, sett Gud. Hvis en mann blir sint og forbanner deg, sett Gud mellom deg og ham. Hvis en kar kaller deg en holy-roller, sett Gud mellom deg og ham. Hvis kona blir sint på deg, sett Gud. Hvis mannen blir sint, sett Gud. Hvis barna irriterer deg, sett Gud. Skjønner? Hva enn du gjør, sett Gud. Hvis pappa og mamma gir deg en liten dask og irettesetter deg, sett Gud, husk hva Gud sa om det.

Ja sir, vi vil alltid sette Deg og Ditt Ord først i alle ting.

Far, vil Du igjen fortelle oss hvem vi er? Det vil oppmuntre oss så mye.

“Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.” Nå er Ordet i vårt kjød og manifesterer Seg Selv, salvet av Den Hellige Ånd. På tide å gå til aksjon!

Takk Far, vi vil gå til aksjon når vi samles søndag kl. 13:00 Jeffersonville tid, (kl. 19:00 norsk tid) for å høre at Du bringer oss Dine Ord til instruksjon gjennom Ditt Budskap: Påvirkningen av en annen 62-1013

Bro. Joseph Branham

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.