Søndag
28 August 2022
64-0719E
Å gå utenfor leiren

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet 64-0719E Å gå utenfor leiren på søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham