søndag 6. september 2020
65-0123
Sprukne Sisterner
  PDF -   LYD

Kjære boblende Brud,

Jeg er så takknemlig for at vi ikke trenger å lene oss til vår egen forståelse, men at vi kan sitte sammen i Himmelske steder i Den Hellige Ånds nærvær og drikke fra Hans uuttømmelige Livets Kilde. Det er en brønn med levende vann som bobler i oss til evig Liv.

Det er vanskelig for oss å forstå hvordan noen som har tilgang til den Rene Artesiske Brønn, vil ønske å drikke vann som blir fraktet via en menneskelagd takrenne, gjennom et menneskelagd nedløpsrør, og til en menneskelagd tank, og så med et menneskelagd filter over på toppen av det som sørger for å holde tilbake noen av de store insektene, når det er en Kilde å drikke fra som har blitt stadfestet som Rent Vann fra Guds trone.

Vi vet ved å lese Ordet i Johannes evangelium at:

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss."

Han var det Sanne og Trofaste Vitnet til Faderens Evige Ord. Han var en profet og kunne bare si det Faderen ba Ham om å si. Han sa: "Min Far er i Meg." Tabernaklet Jesus sa: "Min Far er i Meg." 

Ordet forteller oss i Johannes Åpenbaring at vi ikke skal endre ett eneste Ord, slik Eva gjorde. Han sa at det ville bringe synd og død.

"Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de plagene det er skrevet om i denne Boken. Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske Boken, da skal Gud ta hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige byen og fra det som det er skrevet om i denne Boken."   

Vår profet fortalte oss at Guds Ord ikke trenger noen tolkning. Gud talte Det, Det må skje. Han tolker Sitt Eget Ord. Bibelen forteller oss at Den ikke er gitt til egen tydning. Han sa: "La det bli lys", og det ble lys. Han sa også: "En jomfru skal bli med barn", og det ble hun. Det trenger ingen tolkning. Så sa Gud: "I de siste dager vil Jeg utøse Min Ånd over alt kjød", og det gjorde Han. Det trenger ingen tolkning.

Ordet forteller oss også at i enhver tidsalder sender Gud en profet, og at profeten taler Hans Ord. Den profeten var Ordet for den tiden. Vi vet også at Guds Ord kommer kun til Hans profet, og at profeten er den Guddommelige åpenbarer av Ordet. 

Så åpenbarer Hans profet dette Ordet for de som hører, og de som hører tror ethvert Ord. Det er Gud i aksjon, Gud beveger Seg ved Sin Ånd.

Så la oss gjennomgå dette: 

 • Gud er Ordet.
 • Gud taler Sitt Ord direkte til Sin profet.
 • Profeten taler Guds Ord, ikke sitt eget ord, Guds Ord.
 • Profeten åpenbarer Guds Ord til folket.
 • Guds Ord trenger ingen tolkning.
 • Folket tror Det.
 • Det er Gud i aksjon.

Så hvis jeg “TRYKKER PÅ PLAY”, hører jeg på:

 • Gud som taler direkte til meg.
 • Hans Ord.
 • Talt gjennom Hans profet.
 • Som ikke trenger tolkning. 

GLORY, vi har Grepet Visjonen.

Å høre på Dette Budskapet er Guds tilveiebrakte vei for Hans Brud i dag. Det har blitt tatt opp på lyd og bevart for at Bruden skal drikke av denne Artesiske Brønn. Å høre på Dette Budskapet er å sitte under den mektigste atmosfæren som vi kan være under, for det er selve Guds Ord som er talt direkte til oss fra Gud. 

Det er dette som må være Guds plan for Hans Brud i disse siste dager.

La oss komme sammen kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid) og drikke fra Den Uuttømmelige Livets Kilde, når Han forteller oss at vi ikke trenger å drikke av Sprukne sisterner 65-0123; Han har tilveiebrakt Rent Vann fra Sin Kilde.  

Bro. Joseph Branham

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.