duminică, 24 ianuarie 2021
63-0318
Pecetea Întîia

Dragă Mireasă Aur Curat,

Ţi-ar plăcea să citeşti o scrisoare de dragoste foarte specială de la Domnul nostru Isus doar pentru tine? Ţi-ar plăcea să Îl asculţi spunându-ţi ce crede El despre tine?

“Pentru Mine, tu eşti ca Aurul Curat; neprihănirea ta este neprihănirea MEA. Atributele tale sunt propriile MELE atribute glorioase. Chiar identitatea ta se găseşte în MINE. Ce SUNT EU, tu reflectezi. Ce AM FOST EU, este manifestat în tine. Nu există vină în tine. Tu eşti toată glorioasă, pe dinăuntru şi pe dinafară. De la început la sfârşit tu eşti lucrarea MEA, şi toate lucrările MELE sunt perfecte. De fapt, în tine este însumată şi manifestată înţelepciunea eternă şi scopul MEU ÎNSUMI.”

Cum poate cineva pătrunde aceasta? Cum poate cineva înţelege aceasta? Deşi noi nu putem face asta, noi o putem accepta prin credinţă, pentru că Dumnezeu a vorbit-o.

El chiar ne iubeşte atât de mult încât El ne-a ales pe noi să ne descopere toate tainele Lui măreţe.

Biblia a fost scrisă înainte de întemeierea lumii. Şi Hristos, fiind Mielul, a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Şi tu, Mireasa Lui, numele tău a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii.

Dar, toate aceste taine au fost pecetluite de-a lungul timpului. Noi aveam nevoie de un Răscumpărător Rudenie să iasă afară şi să ne pretindă, dar acolo nu era nici un om care putea face asta; nici un om în Cer, nici un om pe pământ, nici un om sub pământ. Nu era nimeni vrednic măcar să se uite la Carte.

Atunci Mielul s-a ridicat de pe Tron, cu Sânge peste tot pe El. El a fost Acela găsit vrednic. Dar pentru ca marele plan al lui Dumnezeu să fie complet, El trebuia să aibă pe cineva despre care simţea că e vrednic să-i descopere toate tainele Lui măreţe, şi un popor căruia voia El să I le descopere.

El deja şi-a ales marele înger al Lui căruia să I le descopere înainte de întemeierea lumii, şi un grup special de oameni pe care l-a numit Mireasa Lui. Numele acelui mare înger era William Marrion Branham. Acel grup special de oameni sunteţi VOI, Mireasa Lui predestinată.

Şi El a luat Cartea, (glorie!) a deschis Cartea, şi a rupt jos Peceţile; şi a trimis Aceasta jos la pământ, la al şaptelea înger al Lui, să descopere Aceasta la poporul Lui!

Cât de mulţumitori suntem să ştim că noi suntem poporul Lui căruia al şaptelea înger mesager i le descoperă.

Ce alte taine măreţe care au fost ascunse de la întemeierea lumii ne vor fi descoperite în această iarnă?

Şi atunci acolo vor veni înainte şapte Tunete misterioase care nici măcar nu sunt scrise deloc. Asta-i adevărat. Şi eu cred că, prin acele Şapte Tunete, va fi descoperit în zilele din urmă pentru ca să aducă Mireasa împreună pentru credinţa de răpire.

Toate tainele au fost descoperite celui de-al şaptelea înger mesager al lui Dumnezeu. El este singurul care le poate descoperi Miresei. Deci tainele celor Şapte Tunete sunt în Acest Mesaj. Cred că acum sunt descoperite să adune Mireasa împreună pentru credinţa de răpire.

Dar îmi imaginez, când acele taine încep să vină înainte, Dumnezeu a zis, “Ţine Aceasta înapoi acum. Aşteaptă un minut. Eu voi descoperi aceasta în ziua aceea. Nu scrie Aceasta, deloc, Ioan, deoarece ei se vor poticni asupra Acesteia. Doar-doar lasă-o să se ducă, vezi. Dar Eu voi descoperi aceasta în ziua aceea când aceasta este nevoie să se facă.”

Noi credem că aceasta este ziua. Dumnezeu are o singură cale de a O descoperi poporului Său: profetul Lui. Deci dacă ţi-ar plăcea să primeşti Descoperirea Peceţilor, cele Şapte Tunete, şi toate tainele care au fost ascunse, vino şi alătură-te nouă aşa cum îl ascultăm pe acela pe care Dumnezeu l-a ales să I le descopere, să ni le descopere nouă, Duminică la 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), aşa cum noi ascultăm Pecetea Întâi 63-0318.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului

Matei 10:1 / 11:1-14 / 24:6 / 28:19
Ioan 12:23-28
Fapte 2:38
2 Tesaloniceni 2:3-12
Evrei 4:12
Apocalipsa 6:1-2 / 10:1-7 / 12: 7-9/ 13:16 / 19:11-16
Maleahi capitolul 3 şi 4
Daniel 8:23-25 / 11:21 / 9:25-27

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.