Scrisori Arhivate
sâmbătă, 16 octombrie 2021

Dragă Adunare a Vulturilor,

Oh, ce moment, ce timp! Nu a mai rămas nimic nefăcut. Vulturii lui Dumnezeu se adună în jurul Stârvului. Profeția se împlinește. Nu a eșuat nici măcar o dată și nu va eșua, căci noi, care am fost predestinați să O vedem, O vedem.

De când Tatăl Și-a luat proorocul Acasă, niciodată Mireasa Sa nu a fost unită în jurul Vocii Sale așa cum este astăzi. El a ales felul în care va veni Cuvântul Său, și acesta a fost prin profeții Săi, care au fost predestinați și rânduiți dinainte. Iar noi suntem mulțumiți și convinși că acesta este Isus Hristos care Se face cunoscut, identificându-Se în profeție.

Cum a fost că El a condus pe copiii lui Israel prin pustie, în călătoria lor, ca un model al poporului chemat afară astăzi. Aici este El, prin cercetare ştiinţifică, chiar S-a identificat înaintea ştiinţei. Şi chiar prin acţiunile Lui şi chiar prin profeţia Lui, lucrurile care sunt profeţite despre El să facă în această zi, să-L facă acelaşi ieri, azi, şi în veci, au fost perfect adeverite. Nu este aceasta suficient să facă inimile noastre să ardă în noi?

La fel ca apostolii din acea zi, noi suntem orânduiți la Viață. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este doar să facem cunoscută Vocea Lui. Iar acea Voce este chiar exprimarea gândurilor lui Dumnezeu. Noi credem în toate Acestea. Nu trebuie să dovedim științific nimic, nici să întrebăm vreun Saducheu sau Fariseu, sau pe oricine altcineva despre Aceasta. El a spus-o și noi O credem. Oile Lui aud Vocea Lui, care vorbește prin profetul Său.

Acest Mesaj este Vocea lui Dumnezeu pe bandă. Este întreaga Descoperire a lui Isus Hristos, Vechiul și Noul Testament puse împreună. Toate secretele au fost descoperite. Noi nu adăugăm și nici nu luăm nimic de la El. Facem exact cum ne-a poruncit El să facem, RĂMÂNEM CU CUVÂNTUL.

Ia te uită. Este omul acela din interior. Acela în interior care va puncta Cuvântul, se ţine cu Cuvântul, fără să-i pese.

El a profețit și ne-a spus ce avea să se întâmple. Întreaga lume avea să formeze un grup de demenți și va fi din ce în ce mai rău, până când vor fi o adunătură de maniaci.

El a spus că se apropie ceasul în care vom vedea ceva ce se va întâmpla, ceva va avea loc. Și toate aceste Mesaje au reprezentat un fundament și au pus bazele pentru un Mesaj scurt și rapid care va zgudui toate națiunile. Cred că noi asistăm la aceste lucruri care au loc chiar acum.

Şi eu ştiu că, după plecarea mea de pe acest pământ, acele benzi şi acele cărţi vor trăi înainte, şi mulţi dintre voi copii tineri veţi afla, în zilele ce vor veni, că acesta este exact Adevărul, deoarece eu vorbesc aceasta în Numele Domnului.

Să ascultăm și să fim foarte atenți la toate detaliile viselor pe care ni le-a relatat profetul. Cum l-au văzut stând pe o stâncă care se întindea de la est la vest, într-o formă ascuțită ca o piramidă. Cum el era pe un cal cum ei n-au mai văzut așa ceva în viața lor; un cal mare și alb, cu o coamă albă atârnând.

Cum un nor alb a coborât, l-a luat și l-a dus. Apoi, după un timp, l-a așezat în capul mesei și era alb ca zăpada. Stătea acolo și vorbea cu autoritate. Nu era nimic de presupus. Fiecare om înțelegea exact ceea ce spunea.

"Voi mai călări pe acest traseu încă o dată!"

Cred că vedem că acest lucru se întâmplă astăzi. Aceste Mesaje călătoresc din nou pe acest traseu. Dumnezeu îi cheamă la un loc pe Vulturii Săi din întreaga lume. Ei se unesc în jurul Cuvântului Său, al Vocii Sale, al Acestui Mesaj.

Lumea este goală, mizerabilă, nenorocită, oarbă și nu știe asta. Dar Mireasa este îmbrăcată cu Cuvântul, glorioasă în Duh, bucuroasă prin Harul Său, iar noi putem vedea și ști cine suntem: MIREASA LUI.

Ne-a spus că, din câte știa el, nu vede nimic care să împiedice, în acest moment, Venirea Domnului Isus, în afara pregătirii Bisericii Sale.

Vulturi, haideți să ne pregătim. Vă invit să vă adunați cu noi în jurul Sârvului Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a auzi Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră, să ne pregătească pentru Răpirea care va veni în curând, în timp ce vom asculta: 65-0815 Și Nu O Știi.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Apocalipsa 3:14-19
Coloseni 1:9-20

 


 

sâmbătă, 9 octombrie 2021

Dragă Fecioară Mică a lui Hristos, Cuvânt, Turmă, Mireasă,

Noi suntem Mireasa Sa Cuvânt, așteptând Mirele nostru Cuvânt și luna de miere a Mileniului. Noi vom asculta doar o singură Voce. "Oile Mele cunosc Vocea Mea. Pe un străin nu-l vor urma." Care este Vocea Lui?

Glasul oricărui om este cuvântul lui. Şi aici Acesta, este Biblia, nici un cuvânt să nu-i fie adăugat la Aceasta şi nici să nu i se scoată din Aceasta. Doar să staţi drept cu Glasul. „Ei nu se duc după un străin,” o denominaţiune.

Acea Voce este Vocea Lui, care vorbește pe bandă prin singurul interpret divin al Cuvântului Său, profetul Său, William Marrion Branham. Este Isus Hristos care vorbește prin buze umane. Nu suntem interesați de cuvintele omului, de gândurile omului sau de interpretarea omului, ci doar de Vocea adeverită pentru ziua noastră. Este AȘA VORBEȘTE DOMNUL.

Dumnezeu a mișcat mâinile profetului nostru. Dumnezeu i-a mișcat ochii în viziuni. El nu putea spune nimic altceva decât ceea ce vedea. Nu putea să vorbească nimic, pentru că Dumnezeu avea controlul deplin asupra limbii lui, asupra degetului, fiecare organ al corpului lui era în deplină legatură cu Dumnezeu. Nu e de mirare că Biblia a spus că profeții Lui erau dumnezei; ei erau o parte din Dumnezeu! El era Cuvântul lui Dumnezeu care se manifesta pentru ziua noastră.

Această Biblie prevestește, prin profeție, ziua și timpul în care trăim. Ce fel de evenimente vor avea loc. Le prezice exact la literă și nu a ratat nici o epocă. Cei care sunt predestinați să O vadă, o vor vedea. Este Cuvântul care se reunește cu Cuvântul.

În fiecare epocă, lumea a lăsat oamenii să interpreteze acest Cuvânt în felul lor, iar acest lucru îi face să fie orbiți față de evenimentul care s-a întâmplat. Același lucru s-a întâmplat și cu Fariseii și Saducheii.

Ei le-au spus oamenilor: "Noi suntem unși de Dumnezeu. Aveți nevoie de noi să vă spunem ce spune Cuvântul. Aveți nevoie ca noi să vi-l interpretăm".

Așa cum a fost în acea zi, așa este și astăzi. Partea înșelătoare este că ei sunt unși cu Duhul Sfânt. Ei au o chemare de la Dumnezeu pentru a sluji Cuvântul. Ei trebuie să le spună oamenilor ceea ce a spus profetul, dar prea mulți dintre ei ÎȘI PUN INTERPRETAREA LOR, făcând slujba lor mai importantă decât însăși Vocea lui Dumnezeu.

Observați cum ei vor să încerce să adune poporul în jurul slujbei lor, în jurul interpretării lor a ceea ce au spus profeții lui Dumnezeu, dar pur și simplu nu pot face acest lucru.

Ei se ascund în spate și îi sperie pe oameni dezvinovăţindu-se, spunând să nu asculte banda în bisericile lor: "Oamenii aceștia pun prea mult preț pe om și i se închină lui și nu lui Isus Hristos. Este o confesiune să asculți un mesaj, toţi în același timp, dintr-un singur loc. Fratele Branham nu a spus niciodată să se pună casete în biserică", evitând astfel motivul real, pur și simplu nu vor să pună casetele în bisericile lor. Slujirea lor, înțelegerea lor, chemarea lor, este mai importantă decât să asculte casete în biserică. Ei nu vor îndrăzni să spună asta, ÎN NICI UN CAZ, dar acțiunile lor vorbesc în locul lor.

Orice slujitor adevărat, care pretinde să creadă că acesta este adevăratul Mesaj al timpului sfârșitului, Vocea lui Dumnezeu pentru zilele noastre, nu ar găsi niciodată o scuză pentru a nu asculta casetele în biserica lor. VERIFICAȚI ACEASTĂ AFIRMAȚIE CU CUVÂNTUL MIREASĂ.

Nu am spus niciodată că toată lumea trebuie să asculte la ora 14:00, ora locală din Jeffersonville, altfel nu ești Mireasă, NICIODATĂ. Nu m-am închinat niciodată unui om. Isus Hristos este cel care primește toată gloria. Eu mă închin Dumnezeului din om, așa cum ne-a spus CUVÂNTUL să facem. Cât de înșelători și orbi sunt. Doar citiți Scripturile, fratele meu, este chiar acolo.

Diavolul ȘTIE că niciun slujitor, sau grup de slujitori, nu va uni NICIODATĂ Mireasa; ei nici măcar nu sunt de acord unii cu alții. La fel ca metodistul, baptistul, presbiterianul și penticostalul, cum poate oricare dintre ei sau o asociere a lor să unească Mireasa... pur și simplu NU SE POATE.

SINGURUL LUCRU CARE POATE UNI MIREASA ESTE VOCEA LUI DUMNEZEU PE BANDĂ...ȘI O FACE!

Dușmanul o urăște, așa că încearcă să o distrugă, dar va fi imposibil să facă acest lucru....GLORIE!

Ca întotdeauna, ei întotdeauna, la sfârşitul epocii, au ajuns într-o astfel de încurcătură prin teologii şi preoţii lor încât întotdeauna este o încurcătură. Întotdeauna interpretarea lor este greşită, nici o singură dată nu a omis Cuvântul lui Dumnezeu de a fi corect. Aceea este deosebirea.

Există o singură modalitate de a fi siguri: rămâneți cu Cuvântul, cu Vocea lui Dumnezeu pe casete. Citiți-vă Biblia, ea vă va spune ce evenimente vor avea loc în această zi. Ea vă va spune despre îngerul Său puternic care va veni în această zi. Vă va spune să rămâneți cu acea Voce, să rămâneți cu mesagerul Său ales.

Dacă Satana urăște vreo Carte din Biblie, aceea este cartea Apocalipsa. Ea a fost scrisă de Hristos Însuși. Atunci, conform acelui duh, Hristos Însuși trebuie să fi pus prea mult accent pe cel de-al 7-lea înger al Său.

Şi după aceste lucruri am văzut un alt înger coborând din cer, având mare putere, şi pământul a fost luminat cu slava lui.

Hristos Însuși a spus că tot pământul a fost LUMINAT DE SLAVA LUI. El nu a spus luminat de "Slava Mea". Atunci, conform înțelegerii voastre, Îl acuzați pe Hristos Însuși că pune prea mult accent pe cel de-al 7-lea înger mesager al Său.

Acel mesager pământesc a fost atât de aproape de Hristos Însuși, încât Ioan a încercat să i se închine, DE DOUĂ ORI, dar el a spus: "NU!, închină-te lui Dumnezeu". Este exact ceea ce facem noi, ne închinăm lui Dumnezeu. Noi nu punem prea mult preț pe om, ci doar spunem ceea ce HRISTOS CUVÂNTUL A SPUS... "pământul a fost luminat de slava lui". Asta ne dă Stimularea prin Descoperire.

Dumnezeu îşi face Propria Lui alegere, prin predestinare, a ales profeţii pentru fiecare epocă. Observaţi-o. El pregăteşte natura acelui profet să se potrivească cu epoca aceea. Vedeţi, El îi potriveşte stilul, orice face el. El îl potriveşte fie că el este învăţat sau neînvăţat. El potriveşte darurile, felul în care el va predica, darurile care le va avea. Şi Mesajul pentru acea epocă anume, Dumnezeu a predestinat acel anumit lucru să se întâmple şi nu există al lucru care să-i poată lua locul.

Puneți o casetă, orice casetă, Duminică, nimic nu-i poate lua locul. Dacă vreți să vă alăturați Tabernacolului Branham în timp ce ascultăm o casetă, sunteți bineveniți și sunteți invitați să vă alăturați Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville, așa cum ascultăm: Evenimente Clarificate Prin Profeţie 65-0801E.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi:
Geneza: 22:17-18
Psalmul: 16:10 / Capitolul 22 / 35:11 / 41:9
Zaharia 11:12 / 13:7
Isaia: 9:6 / 40: 3-5 / 50:6 / 53:7-12
Maleahi: 3:1 / Capitolul 4
Ioan 15:26
Luca: 17:30 / 24:12-35
Romani: 8:5-13
Evrei: 1:1 / 13:8
Apocalipsa: 1:1-3 / Capitolul 10

 


sâmbătă, 2 octombrie 2021

Dragă Mireasă Stimulată Prin Descoperire,

Ce s-a întâmplat în întreaga lume weekend-ul trecut? Ce a avut loc? Despre ce a fost vorba în tot acest freamăt? Mireasa din întreaga lume s-a unit împreună, făcând munți din ipsos, lut, nisip și bețe. Adunându-se în jurul focurilor de tabără, cântând cântece de închinare și lăudându-L pe Domnul. Tineri și bătrâni deopotrivă, purtând tricouri pe care scria Stimulare prin Descoperire. Erau din Michigan până în Florida, din Maine până în California, din America de Nord până în America de Sud, din Europa, Africa, Asia, Australia, din fiecare colț al lumii. Ascultau prin intermediul conexiunilor din casele lor, auzind Vocea lui Dumnezeu vorbindu-le direct.

Care a fost atracția? Sămânța predestinată a lui Dumnezeu, care nu poate face altceva decât să urmeze Mesajul orei, care crede fiecare Cuvânt rostit de gura lui Dumnezeu, s-a adunat pentru laudă, închinare și celebrarea marelui eveniment care a avut loc în zilele noastre pe Muntele Sunset.

Dumnezeu confirmându-şi Cuvântul Său. Din cauza aceasta este toată gălăgia asta. Observaţi, acesta este Dumnezeu care îşi împlineşte din nou Cuvântul Lui promis, din Apocalipsa 10:1 la 7, „Şi în zilele sunării Mesajului îngerului al şaptelea, taina lui Dumnezeu se va sfârşi.”

A fost Dumnezeu făcând istorie. A fost Dumnezeu împlinind profeția. A fost răspunsul la profeția profetului. Și am vrut să fim acolo pentru a primi și a auzi tot ceea ce a făcut El prin profetul Său.

Ignorăm criticile necredincioșilor și ale credincioşilor prefăcuți. Nu avem nici o dispută cu ei. Avem un singur lucru de făcut, și anume să credem și să obținem tot ce putem din Acesta. Ne adunăm în fiecare săptămână ca o un întreg pentru a asculta Vocea lui Dumnezeu, în așteptarea Venirii lui Mesia.

În ce oră minunată trăim. Să vedem cum se împlinește Scriptura chiar în viața noastră. Dar El ne-a avertizat în Cuvântul Său că ungerea falsă va fi atât de aproape, încât îi va înșela chiar pe aleșii lui Dumnezeu DACĂ ar fi posibil. Dar, laudă lui Dumnezeu, nu va fi posibilă înșelarea Miresei Sale, pentru că ei vor rămâne cu acea Voce a lui Dumnezeu originală, manifestată, legitimată, și nu vor schimba nici măcar o iotă sau o părticică. Ei nu vor adăuga propria lor interpretare la Aceasta, ci pur și simplu vor crede FIECARE CUVÂNT.

Cât de atenți trebuie să fim dacă este ATÂT DE APROAPE. Ne întrebăm, vor fi bisericile confesionale? Ele par atât de departe și nici măcar pe aproape. Cine va fi?

Acum, doar biserici reci, formale, înţepenite, şi aşa mai departe, cu teologie făcută de oameni, la care cei Aleşi nu vor da atenţie niciodată. Dar este acolo sus, aproape ca lucrul real. Doar să laşi afară un singur Cuvânt, este tot ceea ce trebuie să faci.

El a spus că Eva nu a plecat niciodată pur și simplu și nu a spus cu bună știință că nu crede în Dumnezeu. A fost o eroare în care ea a crezut. Satana a recunoscut că era Cuvântul lui Dumnezeu, dar problema era că el i-a dat propria interpretare, ceea ce a făcut-o să creadă o minciună și a fost blestemată din cauza acesteia.

Învelișul a fost dat jos. Piramida a fost deschisă. Scripturile au fost descoperite. Descoperirea a fost dată Miresei. Este Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci.

Asta îl face pe Satana să fie atât de furios pe noi. El știe că a ajuns la sfârșitul lui. Vrea ca noi să punem la îndoială cine suntem. Trecem prin teste și încercări mai grele decât am trecut vreodată. Uneori ne întrebăm: de ce ni se întâmplă toate acestea?

Motivul este, să o încerce pe Ea, Mireasa Lui. Aceasta este la… Când Ea este făcută manifest, şi a fost încercată, a fost dovedită, dovedită faţă de Satana.

Glorie!!! Testele și încercările sunt numai pentru ca El să-i dovedească lui Satana că NOI SUNTEM MIREASA LUI MANIFESTATĂ.

Noi aflăm acum, că această epocă rea este să-i dovedească, lui Satan, că Ea nu este ca Eva, că ea nu este felul acela de femeie. Şi Ea va fi încercată prin Cuvântul Său, Mireasa, aşa cum mireasa lui Adam a fost încercată prin Cuvânt. Şi mireasa lui Adam a crezut fiecare bucăţică din Cuvânt, totul, dar a fost confuză la o promisiune.

Dar noi nu vom fi confuzi cu privire la un singur Cuvânt și nici nu vom merge după tradițiile lor, după interpretările lor ale Cuvântului, ci vom sta cu, CUVÂNTUL ORGINAL.

Dacă avem un magnetofon, vom aduna un grup de oameni, îl vom reda și vom asculta cu atenție, așa cum ne-a spus El să facem!

Aşa cum viaţa noastră naturală şi trăsăturile sunt transmise în jos de gestaţia tatălui vostru, tot aşa este Duhul lui Dumnezeu, care a fost predestinat înainte de întemeierea lumii.

Cât de recunoscători suntem că Duhul lui Dumnezeu, creatorul nostru, a fost predestinat înainte de întemeierea lumii pentru a avea Adevărata Descoperire a Acestui Mesaj. Sunteți invitaţi să veniți să primiți aceeași Stimulare Prin Descoperire cu noi Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), când vom asculta: 65-0801M Dumnezeul Acestei Epoci Rele.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite:

Matei capitolul 24 / 27:15-23
Luca 17:30
Ioan 1:1 / 14:12
Faptele Apostolilor 10:49
1 Corinteni 4:1-5 / capitolul 14
2 Corinteni 4:1-6
Galateni 1:1-4
Efeseni 2:1-2 / 4:30
2 Tesaloniceni 2:2-4 / 2:11
Evrei capitolul 7
1 Ioan capitolul 1 / 3:10 / 4:4-5
Apocalipsa 3:14 / 13:4 / capitolele 6-8 şi 11-12 / 18:1-5
Proverbe 3:5
Isaia 14:12-14

 


sâmbătă, 25 septembrie 2021

Dragi Vulturi, haideţi să ne adunăm împreună şi să ascultăm Mesajul 65-0725E Ce Este Atracţia Pe Munte? această Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 


sâmbătă, 18 septembrie 2021

Dragă Mireasă Aleasă,

Motivul că Aleşii, a zis Isus, nu vor fi amăgiţi, este deoarece ei sunt Cuvântul. Ei nu pot fi nimic altceva. Ei nu pot să audă nimic altceva. Ei nu cunosc nimic altceva.

Nu există nimic mai măreț în viață decât să știi că Dumnezeu l-a ales pe profetul Său înainte de întemeierea lumii pentru a rosti aceste Cuvinte. Apoi, El a permis ca Vocea Sa să fie înregistrată, astfel ca noi, Mireasa Sa predestinată, să ne putem reîntoarce și să auzim Vocea Sa care a fost înregistrată și depozitată, pentru că El a vrut ca noi să știm:

  • Noi suntem Cuvântul.
  • Noi nu putem fi înșelați.
  • Nu putem fi nimic altceva.
  • Nu putem auzi nimic altceva.
  • Nu cunoaștem nimic altceva.

El știa că astăzi vom avea nevoie de încurajare ca în nicio altă zi din istorie. Bătăliile vor fi mai crâncene ca niciodată. Mireasa Sa va fi pusă la încercare. Dar dacă El ar putea să îi reamintească Miresei Sale cine sunt ei, ei s-ar putea bucura în inimile lor știind că sunt iubiții Lui, în Voia Sa perfectă.

Orice ar arunca Satana asupra noastră, prin orice ar trebui să trecem, acum știm, El își Alege o Mireasă, iar noi suntem acea Mireasă. Nu suntem Rușinaţi cu Descoperirea noastră asupra Cuvântului. Niciodată nu vom încerca să Îi Facem Un Serviciu Lui Dumnezeu Fără A Fi Voia lui Dumnezeu. Pentru noi, este o Hrană Spirituală La Vreme Potrivită. Recunoaștem că vor exista Cei Unși Din Timpul Sfârșitului, dar noi vom RĂMÂNE CU CUVÂNTUL.

Dacă doriți să aveți aceeași încredințare, veniți alături de noi Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a asculta: 65-0725M Unşii Din Timpul Sfârşitului.

Fratele Iosif Branham

 

 


Scripturi pentru a fi citite:

Matei 5:44-45 / 7:21 / 24:15-28
Luca 17:30 / 18:1-8
Ioan 14:12
Efeseni 1:5
II Timotei 3:1-8
Evrei 6:1-8 / 11:4
Apocalipsa 10:1-7 / 16:13-14
Maleahi 4:5
I Împăraţi 22:1-28
Ieremia: capitolele 27 şi 28

 


Predici traduse