Scrisori Arhivate
sâmbătă, 24 iulie 2021

Dragi Însufleţiţi,

Cât de mult ne place să ne adunăm în fiecare săptămână pentru a ne ospăta din Mana spirituală pe care El a pregătit-o pentru Mireasa Sa. Ea ne dă puterea de care avem nevoie pentru călătoria noastră. Este însuși Viața lui Mesia, manifestată, care face ca Biserica Sa să fie pregătită pentru Răpire.

Stâlpul de Foc ne-a chemat și ne conduce spre Țara făgăduită, sub ungerea puternicului Său profet, William Marrion Branham.

Fratele Branham nu este Stâlpul de Foc. El este conducătorul uns, sub acel Stâlp de Foc. Stâlpul de Foc doar îi adeverește Mesajul prin semne și minuni. Este marele Său Duh Sfânt manifestat printre noi și este de o mie de ori mai mult decât toți ceilalți profeți dinainte.

Nu îl puteţi vedea voi pe Fiul omului, pe Fiul omului în forma Mesajului profetic, întorcându-se înapoi din nou în Biserica Lui, în profeţie, descoperindu-L pe Isus Hristos acelaşi ieri, azi şi în veci? Niciodată nu s-a mai făcut așa ceva de-a lungul timpului, până acum.

Mințile noastre Spirituale au prins-o. Îl vedem și credem fiecare Cuvânt. Acest Mesaj, aceste Casete, sunt Calea prevăzută de Dumnezeu pentru a prinde acea minte acolo unde este semănată acea sămânță. Noi am auzit acea Voce și Lumina ne-a lovit și am primit Viață.

Ea ne așază în locuri Cerești, CHIAR ACUM. Nu vom fi, ci suntem acum. Suntem deja înviați, dinamica și mecanica este pusă la treabă. Ne-a însuflețit în Prezența lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul Său. Nu este ceea ce vei fi, tu ești deja! Este doar diavolul care încearcă să ne fure din Aceasta.

Î: Ai venit la Viață?
R: Da.

Î: A devenit Hristos real pentru tine?
R: Da.

Î: S-a manifestat puterea lui Dumnezeu?
R: Da.

Î: Sunteți în acea Biserică, Biserica prevăzută de Dumnezeu?
R: Da.

Î: Cum te afli în ea, cum știi că ai fost însuflețit în ea?
R: Toate gândurile noastre; întreaga noastră ființă, este în Hristos. Hristos este în mijlocul nostru, dovedindu-Se viu, dovedind că este aici.

Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui, trup din trupul Lui, Nume din Numele Lui, Mireasă a Lui. Noi suntem în El. Noi suntem carnea și oasele Lui.

Nu putem muri, suntem însufleţiţi. Puterea de însuflețire care ne-a reînviat dintr-o viață de păcat și ne-a schimbat ființa, ne-a înviat potențial în Hristos Isus, care, învierea ne va aduce la maturitatea deplină.

Suntem născuți și regenerați, botezați cu Duhul Sfânt, în Isus Hristos. Am fost treziți la viață la fiecare cuvânt. Punctăm fiecare Cuvânt cu "amin".

Aşa cum ce ne adunăm împreună în Isus Hristos; într-un singur gând și într-un singur acord, orice avem nevoie, dacă vom avea CREDINȚĂ și vom crede, El ne va da.

Să conștientizăm că El va fi în fiecare dintre casele noastre, în bisericile noastre sau oriunde ne-am aduna , pentru că suntem fiii și fiicele Lui, Biserica Sa Mireasă.

Eu ştiu că El este aici. Eu sunt convins că El este aici. Eu ştiu că acum aici este suficientă putere de însufleţire în Biserică să vindece fiecare persoană care stă aici.

Credeți acest Mesaj? Credeți că este Calea lui Dumnezeu pentru ziua de azi? Credeți că este Fiul Omului care Se descoperă pe Sine Însuși în trup omenesc? Credeți fiecare cuvânt?

Dacă aveți nevoie de vindecare a trupului, de vindecare a duhului sau de ORICE lucru de care ați putea avea nevoie, atunci vă provoc să credeți Vocea lui Dumnezeu unsă, dovedită pentru zilele noastre:

Acordă chiar acum acea putere de însufleţire să învie credinţa lor, Doamne, la ceea ce fac ei. Acolo este credinciosul care îşi are mâinile pe un credincios, un trup pe un trup, o putere la o putere. Și este puterea lui Dumnezeu, printr-un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu. O Dumnezeule, fie ca Satan să dea drumul acestor oameni! Fie ca ei să fie vindecaţi în această după-amiază, prin puterea de înviere, de însufleţire a Prezenţei identificate, Isus Hristos. În Numele lui Isus Hristos, fie ca aceasta să fie aşa!

Vino alături de noi în: Locul De Închinare Rânduit De Dumnezeu 65-0425, și primește vindecarea ta, fii uns de Duhul Sfânt, bucură-ți sufletul în timp ce stai în locurile cerești și ascultă-l pe Fiul Omului vorbind în această Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 16: 1-6
Maleahi 4:5
Matei 1:23
Marcu 16:17
Luca 17:30
Ioan 4:23 / 10:1-7
Romani 8:1-11
1 Corinteni 12:13
Efeseni 1:21
1 Tesaloniceni 4:16
Evrei 13:8
Apocalipsa 22:19

 


sâmbătă, 17 iulie 2021

Dragi Fii şi Fiice Manifestaţi,

Abia dacă ştiu de unde să începem. Să te gândești că am stat împreună într-o atmosferă Cerească, din întreaga lume, bând din Acea Apă Vie, devenind fiii și fiicele Sale manifestate. Acest Mesaj ne oferă o înțelegere completă, ne plasează în ordine și ne spune cine SUNTEM în Hristos Isus.

Ce face Acest Mesaj?

“Căci eu vă consacru, vă logodesc cu Cristos, ca o fecioară curată.”

Glorie, Dumnezeu a trimis al 7-lea înger mesager al Său pentru a ne logodi cu El ca o fecioară curată. Noi vom fi judecați după fiecare cuvânt pe care EL l-a VORBIT. Asta înseamnă că trebuie să APĂSĂM PLAY.

El a scris prima Sa Biblie în cer. Apoi a scris a doua Biblie în piatră. Cea de-a treia Biblie a fost scrisă pe hârtie pentru marea și inteligenta lume intelectuală care urma să vină. Dar astăzi, în ziua marii descoperiri, avem Capodopera Sa completă și perfectă, însăși Vocea lui Dumnezeu care o cheamă pe Mireasa Sa, prin intermediul Benzilor:

“Iar TU ne vei prezenta Domnului Isus când vine El, ca trofee ale slujbei TALE.”

Iar noi toţi strigăm într-un acord,

“Noi ştim asta! Noi ne odihnim cu asigurare.” “Tu ne vei prezenta Lui, şi apoi noi toţi vom merge iarăşi înapoi pe pământ, să trăim pentru totdeauna.”

Pe cine a strigat Mireasa lui Hristos și a spus că ne va prezenta lui Dumnezeu? Profetul lui Dumnezeu prin SLUJBA LUI. Cum poți să nu vrei să asculți aceste casete în biserica ta?

Numai acest Mesaj, aceste casete, pot aduce Biserica într-o asemenea armonie cu Dumnezeu, până când manifestarea Mirelui se va exprima în noi. De unde știu eu să vă spun "rămâneți cu benzile", m-am întors la planul de bază, ca să văd ce a spus profetul.

Eu sper că mintea spirituală poate prinde aceasta. Eu sunt sigur că voi o prindeţi. Dar mă întreb, acolo afară. Oricum, tu nu poţi vizita fiecare naţiune. Voi le puteţi trimite benzi. Dumnezeu va avea o cale de a prinde mintea aceea acolo afară unde este semănată sămânţa aceea. Corect. Şi îndată ce Lumina o loveşte [Fratele Branham bate din palme o dată—Ed.], ea-i dusă, ia Viaţă. Ca femeia mică la fântână, ea a zis, „Iată-L acolo.” Ea a prins Aceasta.

Pentru noi este miere în stâncă, este o bucurie de nedescris, este binecuvântata siguranță, este ancora sufletului, este speranța noastră, este Stânca Veacurilor, este totul.

Mintea noastră spirituală este netulburată. Noi știm exact cine este El. Știm exact ce este El. Știm exact cine suntem noi. Știm exact încotro ne îndreptăm. Știm în Cine am crezut și suntem convinși că El este în stare să păstreze ceea ce I-am încredințat până în ziua de azi.

Atunci, dacă Dumnezeu ne-a descoperit că suntem ambasadorii Săi, toată puterea care este în Ceruri, tot ceea ce este Dumnezeu, toți Îngerii Săi și toată puterea Sa stă în spatele CUVINTELOR NOASTRE. Dumnezeu trebuie să onoreze Cuvântul, pentru că El a spus: "Tot ce veți lega pe pământ, voi lega și în Ceruri. Orice veți dezlega pe pământ, voi dezlega și Eu în Ceruri. Și-ți dau ție cheile Împărăției".

Este timpul să mergem Acasă. Exodul este la îndemână. Dumnezeu ne arată cine este cine. Mireasa lui Isus Hristos, va porni în exod, în Țara care a fost promisă.

În primul exod, El i-a scos dintr-un pământ natural, într-un pământ natural. La al doilea exod, El i-a scos dintr-o condiție spirituală, într-un botez spiritual al Duhului Sfânt. Acum, El ne aduce pe noi din botezul spiritual al Duhului Sfânt, înapoi în Eternitate, prin același Stâlp de Foc, prin același sistem uns, același Dumnezeu făcând aceleași lucruri!

Lăsați vânturile să vuiască. Lăsați furtunile să se agite, noi suntem în siguranță în permanență. Ne odihnim chiar acolo, pe fiecare Cuvânt.

Veniți alături de noi Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și odihniți-vă pe fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit pentru ziua noastră. Pregătește-te pentru venirea Lui în curând și ascultă: Al Treilea Exod 63-0630M.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea Mesajului:

Exodul 3:1-12
Geneza Capitolul 37
Geneza Capitolul 43

 


sâmbătă, 10 iulie 2021

Dragi Vulturi, haideți să ne unim împreună și să ascultăm Mesajul Înfierea #4 60-0522E această Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 


 

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Efeseni 1: 8-22 / 2:1 / 4:30
Evrei 7:1-3
Geneza 14:18-24
Sfântul Matei 26:26-29
Sfântul Ioan 17:17
Galateni 1:8
Iov 38

 


sâmbătă, 3 iulie 2021

Dragi Vulturi, haideți să ne unim împreună și să ascultăm Mesajul Înfierea #3 60-0522M această Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 28:19
Ioan 17:7-19
Fapte 9:1-6, capitolul 18 şi 19
Romani 8:14-19
1 Corinteni 12:12-13
Galateni 1:8-18
Efeseni capitolul 1
Evrei 6:4-6, 9:11-12

 


sâmbătă, 26 iunie 2021

Dragi Vulturi, haideți să ne unim împreună și să ascultăm Mesajul Înfierea #2 60-0518 această Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Geneza 1:26
Efeseni Capitolul Unu
Romani 8:19
Galateni 1:6-9
Evrei Capitolul Şase
Ioan 1:17