Scrisori Arhivate
sâmbătă, 26 noiembrie 2022

Dragă Turmă A Profetului,

Acum, ţineţi minte, eu spun aceasta numai la grupul meu. Şi afară pe calea undelor, eu spun aceasta numai la urmaşii mei proprii. Acest Mesaj este numai pentru ei, şi ceea ce urmează să spun eu aici.

Orice lucrător, el, aceea este a lui, da, el este păstorul turmei, lăsaţi-l să facă ce vrea el. Aceea depinde de el şi de Dumnezeu. Orice preot, orice predicator, aceea depinde de tine, fratele meu.

Eu doar vorbesc aici în Jeffersonville, singurul loc la care să vorbesc aceasta, este din cauză că aceasta este turma mea proprie. Ea este turma pe care Duhul Sfânt mi-a dat-o să înţeleg să fiu supraveghetor peste ea, şi El mă va ţine răspunzător pentru aceasta. Şi aceşti oameni ai mei au fost convertiţi aici din toată ţara, pe care i-am condus la Cristos.

Ce piatră de temelie pentru un sfârșit de săptămână de Ziua Recunoștinței. Sunt atât de recunoscător că fac parte din acea mică turmă pe care El încă o supraveghează alături de fiecare dintre voi. Nu există alt loc unde am putea merge.

Tatăl ne-a trimis un mare vultur zburător pentru a conduce Mireasa Sa. Există multe voci care încurajează poporul și spun Cuvintele care au fost rostite de profetul Său, dar există o SINGURĂ VOCE care a fost trimisă să conducă și să unească Mireasa Sa.

Cuvintele pe care profetul lui Dumnezeu le-a rostit pe bandă sunt Absolutul nostru. Suntem înțeleși greșit pentru că spunem că noi credem FIECARE CUVÂNT, dar ne-a fost poruncit de către profetul lui Dumnezeu să facem exact acest lucru.

Așa zic eu, în Numele lui Isus Cristos! Să nu adăugați voi un lucru. Să nu luați, să vă puneți propriile voastre idei în Acesta. Voi spuneți doar ce este spus pe acele benzi. Voi doar să faceți exact ce Domnul Dumnezeu a poruncit să faceți. Să nu adăugați la Acesta.

Trezește-te lume. Timpul este aproape. Cuvintele pe care profetul lui Dumnezeu le-a rostit, DUMNEZEU NE-A PORUNCIT să credem, să spunem și să facem EXACT ceea ce a spus pe benzi. Nu ceea ce spun eu, nu ceea ce spun preoții sau predicatorii voștri, ci ceea ce a spus profetul lui Dumnezeu PE BANDĂ.

Nu este nimic mai important decât să ascultăm Acea Voce pe bandă, NIMIC. Vom fi judecați după ceea ce a fost spus PE BENZI. Nu după ce am spus eu, ci după ce a SPUS EL.

Vreau TOT CE E MAI BUN pentru voi. Cele câteva cuvinte ale mele sunt pentru a vă încuraja, așa cum ar trebui să o facă orice pastor, să credeți fiecare Cuvânt. Nu vă învăț: să vă îndoiți de tot ceea ce auziți pe bandă, există greșeli pe benzi, trebuie să mă ascultați pe mine la fel de mult ca și pe profet. Vă scriu câteva cuvinte pentru a vă încuraja să RĂMÂNEȚI CU, CUVÂNTUL ORIGINAL, APĂSAȚI PLAY. Vreau să fiți Mireasa Cuvânt pură și neîntinată.

Dumnezeu a făcut să fie înregistrate Cuvintele Sale în această zi, pentru ca fiecare creatură vie să poată auzi Vocea Sa. Pe vremea lui Pavel, ei aveau doar scribi care să scrie ceea ce predica el, care este Biblia. Dar AZI, Dumnezeu a vrut ca aceasta să fie chiar MAI MĂREAȚĂ. Putem să apăsăm play și să-l auzim cu propriile noastre urechi pe Isus Hristos cel înviat vorbindu-ne, buză la ureche.

În ce zi trăim. Noi avem un loc unde putem merge să ne relaxăm, în timp ce lumea se destramă în jurul nostru. Îl avem pe bandă. Ne așezăm în răcoarea camerelor noastre și ne ospătăm cu Hrana Depozitată care a fost păstrată în depozit. Profetul nostru ar putea fi foarte departe, dar noi ne amintim totuși că aceste lucruri sunt adevărate și facem exact ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem, RĂMÂNEM CU BENZILE.

Veniți să aveți cel mai bun ospăț de Ziua Recunoștinței pe care l-ați consumat vreodată în această Duminică, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), în timp ce Vocea lui Dumnezeu ne vorbește Mesajul: Căsătorie Și Divorț 65-0221M.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 5: 31-32 / 16: 18 / 19: 1-8 / 28:19
Fapte 2:38
Romani 9:14-23
1 Timotei 2:9-15
1 Corinteni 7:10-15 / 14:34
Evrei 11:4
Apocalipsa 10:7
Geneza capitolul 3
Levitic 21:7
Iov 14:1-2
Isaia 53
Ezechiel 44:22

 


sâmbătă, 19 noiembrie 2022

Dragă Doamnă Isus Hristos,

Cât de mult ne place să ne auzim numele rostit. Doar când ne gândim că noi suntem Cei pentru care El vine. O Mireasă Regală pentru Fiul Regal promis. Sămânța Lui super Regală din Avraam care a fost sinceră și credincioasă fiecărui Cuvânt.

Noi nu am comis adulter, nici măcar nu am flirtat cu vreun alt cuvânt, ci doar ne-am păstrat curați și am respectat fiecare Cuvânt.

Există multe femei creștine frumoase în lumea de astăzi, femei loiale; dar există doar o singură Doamnă Isus Hristos. Noi suntem Cele care mergem Acasă cu El. Noi suntem Soția Lui aleasă.

El ne-a spus în Cuvântul Său că va veni din nou, exact așa cum a venit înainte. Și acolo stătea El, arătându-Se în trup omenesc, citind Cuvântul și spunându-ne: "Astăzi se împlinește Scriptura aceasta înaintea ochilor voștri", iar noi L-am recunoscut și am devenit Doamna Lui. Mireasa lui Isus Hristos.

Ne-a fost descoperit că același F-i-u al lui Dumnezeu care a venit în est și s-a adeverit ca Dumnezeu manifestat în carne și oase, este același F-i-u al lui Dumnezeu din emisfera vestică, Care s-a identificat cu Mireasa Sa. Lumina de seară a Fiului a venit.

Şi dacă eu aş întreba o întrebare despre ceva, trebuie să fie un răspuns adevărat. Acolo poate fi ceva aproape de el; dar trebuie să fie un răspuns adevărat, direct la fiecare întrebare. Astfel de aceea, fiecare întrebare care apare în vieţile noastre, acolo trebuie să fie un răspuns adevărat, corect.

În zilele noastre există multe întrebări și controverse printre oameni.

  • Cât de important este să asculți benzile profetului lui Dumnezeu?
  • Cât de important este să ascultăm și să credem fiecare Cuvânt?
  • Care este Absolutul nostru? Este ceea ce el a spus pe bandă sau Duhul Sfânt conduce fiecare om să decidă ce este și ce nu este Cuvântul.
  • Trebuie să avem un om, sau un grup de oameni, care să ni-l deslușească?
  • Spune Cuvântul că, după ce îl va trimite pe profetul Ilie, va trimite un grup de oameni care trebuie să vă explice acest lucru?
  • Avem nevoie de cineva care să interpreteze Cuvântul sau să ni-L deslușească?
  • Ar trebui să ascultăm doar benzile în casele noastre, în mașinile noastre și în benzinării și să ascultăm slujba când mergem la biserică?
  • Ar trebui să difuzăm benzi în bisericile noastre?
  • Este Aceasta sau nu Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră?

Acum, dacă este o întrebare Biblică, atunci trebuie să aibă un răspuns Biblic. Acesta nu ar fi în stare să vină de la un grup de oameni, de la vreo anumită părtăşie, sau de la vreun educator, sau de la vreo denominaţiune. Ea ar trebui să vină direct din Scriptură…

Așadar, dacă vrem să găsim răspunsul corect la întrebările noastre, trebuie să mergem la Scripturi. Apoi, trebuie să decidem cine este interpretul Divin al Scripturilor. Decide fiecare om pentru el însuși?

Profet înseamnă nu numai a rosti Cuvântul, ci și a prevesti, și un interpret Divin al Cuvântului, Cuvântul Divin scris.

Deci, dacă profetul este interpretul Divin al Scripturilor, atunci ceea ce a spus acel profet este Cuvântul lui Dumnezeu către Mireasa Sa, care a fost deja interpretat, PUNCT.

Acest lucru nu îi îndepărtează de slujire sau de poziția pentru care Dumnezeu i-a chemat. Ei au fost chemați de Dumnezeu să păstreze acel Cuvânt care a fost rostit de profetul lui Dumnezeu înaintea turmei lor. Ei trebuie să îndrepte poporul lor către acel mesager și către Mesajul orei.

Fiecare cuvânt pe care îl predică trebuie să fie judecat după cuvintele pe care profetul lui Dumnezeu le-a spus pe bandă. Ei nu pot schimba și nici măcar nu pot interpreta UN CUVÂNT. Scripturile lui Dumnezeu sunt interpretate NUMAI de profetul Său.

Acum, fiecare din ele, desigur, tu puteai vedea ideile lor, şi eu nu-i pot blama. Fiecare pretinde că ei sunt adevărul, ei au adevărul. Şi oamenii care aparţin la acele biserici ar trebui să creadă aceea, deoarece ei şi-au pus în joc a lor—a lor destinaţie, destinaţia lor Eternă, pe învăţătura acelei biserici. Şi ele sunt aşa de mult diferite, una de cealaltă, încât aceasta face nouă sute şi ceva de diferite întrebări.

Dacă acest Mesaj vorbit de profetul lui Dumnezeu nu este Absolutul tău, ci ceea ce un om sau mai mulți oameni spun că este Cuvântul, atunci destinația ta eternă depinde de ceea ce EI SPUN.

Cuvintele mele par a fi total împotriva tuturor slujbelor. Nu sunt. Cred că Dumnezeu a pus oameni adevărați în Biserica Sa și peste turmele Sale pentru a păstra acest Mesaj înaintea lor. Cred că ei predică și cred în acest Mesaj. Dar de ce nu-l vor pune pe Fratele Branham înapoi în amvoanele lor ca fiind cea mai importantă Voce care trebuie ascultată? De ce își plasează slujba lor la egalitate şi la fel de importantă ca și acea Voce?

Maleahi 3 spunea: "Voi trimite mesagerul Meu înaintea feței Mele, ca să pregătească calea". Iar cel care a fost trimis să pregătească calea, L-a identificat pe El, locul. "Acesta este El! Nu este nicio greșeală. Acela este El! Văd semnul care Îl urmează. Știu că Acela este El; o Lumină care coboară din Cer și merge peste El". A fost pozitiv, acela era El.

Atunci, fratele meu, eu vreau să te întreb ceva, în încheiere. Noi am putea spune aceasta. În Maleahi 4, nu ne este promis un alt vultur, un Stâlp de Lumină să fie urmat, să arate bisericii greşite din această zi că El este Evrei 13:8, “acelaşi ieri, azi, şi în veci”? Nu ne este promis un altul să vină zburând din pustie?

Ce trebuie să urmăm noi? Acel Stâlp de Lumină. Cine este acel Stâlp de Lumină? Acel vultur, Maleahi 4. Cine a avut Stâlpul de Foc deasupra capului său pentru a confirma cine este? William Marrion Branham.

De fiecare dată când ne adunăm, trebuie să aducem acea Voce în fața oamenilor. Trebuie să punem Vocea lui Dumnezeu PE PRIMUL LOC, nu pentru a ne închina la acel om, ci pentru a ne închina la Dumnezeul din acel om.

Acesta este omul pe care Dumnezeu l-a ales să conducă Mireasa Sa. Acel om este omul pe care Dumnezeu l-a ales să interpreteze Cuvântul Său. Acel om este omul căruia Dumnezeu a ales să îi descopere toate tainele Sale. Acel om este cel căruia Dumnezeu i-a spus: "Fă-i pe oameni să TE CREADĂ PE TINE”, NU PE ALTCINEVA SAU CE SPUNE ALTCINEVA, PE TINE, WILLIAM MARRION BRANHAM. Acel om este cel care ne va prezenta lui Isus Hristos.

Orice bărbat sau femeie care pune ceva la ce eu spun, nu crede ce spun eu.

Veniți și deveniți Doamna Isus Hristos alături de noi în această Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom auzi purtătorul de cuvânt ales de Dumnezeu vorbindu-ne și spunându-ne: Locul De Închinare Ales De Dumnezeu 65-0220.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 16:1-3
Exod 12:3-6
Maleahi capitolele 3 şi 4
Luca 17:30
Romani 8:1
Apocalipsa 4:7

 


sâmbătă, 12 noiembrie 2022

Dragă Sămânță Spirituală Regală A Lui Avraam,

 

La ce biserică poți merge și să știi, fără nici o umbră de îndoială, că fiecare Cuvânt pe care îl asculți este Așa Vorbește Domnul? Niciunde, numai dacă asculți vocea lui Dumnezeu care îți vorbește pe benzi.

Noi suntem vulturii lui Dumnezeu și nu vom face compromisuri cu privire la niciun Cuvânt. Vrem doar Mană proaspătă la fiecare serviciu și nu există ceva mai proaspăt decât să o ascultăm direct de la Dumnezeu Însuși. Zburăm din ce în ce mai sus pe măsură ce ascultăm fiecare Mesaj. Cu cât mergem mai sus, cu atât mai mult putem vedea. Dacă nu există Mană în această biserică, vulturii lui Dumnezeu se ridică puțin mai sus până O găsesc.

Cât de mult tresaltă inimile noastre de bucurie când Îl auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne și spunându-ne că suntem Biserica Lui autentică, născută din nou, Biserica lui Dumnezeu, care crede fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu înaintea oricărui lucru, indiferent despre ce este vorba, pentru că noi suntem Mireasa Cuvânt fecioară a Lui neîntinată.

Există o asemenea agitație în rândul oamenilor astăzi. La fel ca pe vremea lui Isus, acei așa-ziși credincioși luau interpretarea a ceea ce spunea preotul despre Scriptură. Ei credeau interpretarea pe care o dădea omul asupra Cuvântului. Acesta este motivul pentru care nu reușeau să vadă Adevărul lui Dumnezeu, pentru că existau prea multe interpretări făcute de om ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni pentru a interpreta Cuvântul Său. El este propriul Său interpret.

Credeți că, dacă ați fi trăit în timpul lui Isus, ați fi crezut fiecare Cuvânt pe care El l-a spus, indiferent de ce ar fi spus preotul vostru? I-ai fi spus preotului tău că a-l asculta pe Isus este cel mai important lucru pe care îl poți face? I-ai fi spus căci Cuvintele lui Isus nu au nevoie de interpretare? Dacă ar fi avut benzi cu Isus predicând, i-ai fi spus preotului tău că vrei să apese play pentru a putea auzi exact ce a spus Isus și cum a spus-o El?

Ei bine, aceea nu era epoca ta; aceasta este epoca ta, acesta este timpul tău. Biblia a spus: "El este același ieri, astăzi și în veci". Ceea ce faceți și spuneți acum este exact ceea ce ați fi făcut atunci.

Noi credem că același F-i-u al lui Dumnezeu care a venit în est și S-a adeverit ca Dumnezeu manifestat în carne și oase, este același F-i-u al lui Dumnezeu din emisfera vestică care Se identifică printre noi. Credem că în această zi această Scriptură se împlinește în fața noastră.

Cred cu adevărat că acesta este anul de acceptare, anul jubileului. Dacă dorești să rămâi un sclav și nu crezi că acest Mesaj este Așa Vorbește Domnul; dacă acest Mesaj nu este Absolutul tău; dacă tu crezi că este nevoie de un om pentru a interpreta Mesajul; dacă tu crezi că este greșit să pui benzi în biserică; atunci trebuie să fii luat și ți se va face o gaură în ureche cu o sulă, iar apoi trebuie să slujești acelui stăpân de sclavi pentru tot restul zilelor tale.

Dar adevărata Biserică Mireasă autentică crede în întregul Cuvânt al lui Dumnezeu în plinătatea și în tăria Sa. Noi suntem Biserica Aleasă care se retrage și se dă deoparte de la aceste lucruri, iar manifestarea lui Dumnezeu ne-a atras atenția. Noi suntem acea Sămânță spirituală Regală a lui Avraam.

Astfel noi suntem recunoscători pentru că voi sunteți aici să vă bucurați de această părtășie cu noi, care noi suntem sub anticipații că Dumnezeu ni le va da în decursul acestei întâlniri.

Așa că vă invităm să fiți alături de noi Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 în România), când vom asculta 65-0219 Astăzi Această Scriptură Este Împlinită. Stăm sub o mare anticipare pentru ceea ce face Dumnezeu în timpul acestor întâlniri. Lumina de seară a Fiului a venit.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite:

Ioan capitolul 16
Isaia 61:1-2
Luca 4:16


sâmbătă, 5 noiembrie 2022

Dragă Mireasă Fecioară Cuvânt,

Suntem aici. Am ajuns. Timpul este aproape. Pleava s-a separat de sămânță. Am stat în prezența Fiului, maturizându-ne. Vom rămâne în acea Prezență până când micul nostru grup va ajunge atât de copt pentru Hristos, până când vom deveni pâine pe masa Lui. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu!

Acest Mesaj a adeverit Maleahi 4, a adeverit Luca 17:30, a adeverit Evrei 13:8, a adeverit Sfântul Ioan 14:12, a adeverit Apocalipsa capitolul 10, deschiderea celor Şapte Peceți, tainele lui Dumnezeu, sămânța șarpelui, căsătoria și divorțul și toate aceste alte taine care au fost ascunse sub stâlpi în toți acești ani.

Noi suntem fecioare pentru Cuvânt. Nu putem și nu vrem să ne atingem de nimic altceva. Cu fiecare Mesaj pe care îl ascultăm, este proaspăt și nou; o nouă Mană care tocmai a căzut din cer.

Dar El ne-a avertizat că, în timpul sfârșitului, vor exista două duhuri care vor fi atât de apropiate, încât îi vor înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi posibil. Astfel, trebuie să fim atenți la acel duh, deoarece va părea a fi Mireasa însăşi.

Observaţi, vedeţi cât de apropiat seamănă. Matei a zis, Sfântul Matei 24:24, a zis, că, “Cele două duhuri în ultimele zile,” duhul bisericii al poporului bisericii, şi Duhul Miresei al poporului Miresei, “vor fi atât de aproape împreună încât aceasta ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă aceasta era posibil.” Aşa sunt de aproape.

El a spus că DUHUL oamenilor din biserică și DUHUL oamenilor din Mireasă vor fi atât de apropiați unul de celălalt. Asta ar însemna că duhul oamenilor bisericii va trebui să spună că ei cred în Mesajul orei pentru a fi ATÂT DE APROAPE.

Asta nu ar fi Metodist, Baptist, Presbiterian sau chiar Penticostal; ei sunt atât de departe de Cuvânt și chiar resping Mesajul. Nici unul dintre ei nu are un duh apropiat de cel al Miresei.

Satana a încercat, și a avut mare succes, în a fi atât de înșelător. Încă de la început, el a spus pur și simplu: "Cu siguranță", spunându-i astfel Evei să își folosească rațiunea și ea ar trebui să îl asculte pe el și nu doar Cuvântul. Există un singur lucru care i s-a poruncit să-l facă: să rămână cu Cuvântul.

Fapte:

Dacă ai o întrebare, trebuie să existe un răspuns. Asta ne-a spus profetul. Răspunsul trebuie să vină de la Cuvânt. Cuvântul vine numai la un profet. Profetul este singurul interpret al Cuvântului. Dacă un bărbat sau o femeie vă oferă un răspuns, acesta trebuie să fie ceea ce profetul a spus deja. Nu poate fi interpretarea, ideea sau înțelegerea lor. Ei trebuie să îl susțină cu Cuvântul rostit de profetul lui Dumnezeu adeverit. Nu este vorba de cuvântul profetului plus, ci pur și simplu de ceea ce a spus profetul.

Există acum două școli de gândire.

1: Trebuie să credeți fiecare Cuvânt de pe benzi, deoarece este cel mai important Mesaj pe care trebuie să-l ascultați.

2: Nu trebuie să credeți fiecare Cuvânt de pe benzi, iar slujba are acum cele mai importante mesaje pe care trebuie să le ascultați.

Există multe, multe variante ale celui de-al doilea gând: Duhul Sfânt mă va conduce pe mine sau pe pastorul meu să ne spună ce este și ce nu este Cuvântul. Avem nevoie de mai mult decât ceea ce a spus Fratele Branham pe bandă. Trebuie să aveți slujba de a explica sau de a desluși Cuvântul. Fără slujbă nu poți fi Mireasă.

Există mult mai multe neconcordanțe, dar este imposibil să le enumerăm pe toate. Dar nu există nicio variație sau neconcordanță față de prima. Este pur și simplu, CREDEȚI FIECARE CUVÂNT.

În calitate de credincioși în acest Mesaj al timpului sfârșitului, trebuie să vă puneți aceste întrebări:

1: Credeți că ceea ce a spus profetul pe benzi este Absolutul vostru, sau credeți că este vorba de Duhul Sfânt prin intermediul vostru sau al pastorului vostru?

2: Credeți că slujba încincită are cele mai importante mesaje pe care Mireasa trebuie să le asculte, sau este Mesajul de pe benzi?

Dacă pastorul, predicatorul, învățătorul, evanghelistul sau profetul tău nu-ți spune că ascultarea benzilor sunt CELE MAI IMPORTANTE MESAJE pe care trebuie să le asculți, el este FALS, ŞI DUHUL DESPRE CARE PROFETUL NE-A AVERTIZAT CĂ VA VENI.

Dacă el spune că ELE SUNT cele mai importante Mesaje pe care le puteți asculta, dar refuză totuși să pună benzile în biserica sa, ESTE CEVA GREȘIT. Dacă el crede cu adevărat că a asculta benzile este cel mai important lucru pe care îl poți face, atunci ar asculta MAI ÎNTÂI benzile, apoi ar predica dacă se simte călăuzit.

Un exemplu simplu:

Dacă ți-aș spune că a bea apă pură este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru sănătatea ta, și că există doar o singură apă pură certificată și dovedită... dar când vii la mine acasă la cină, nu îți servesc acea apă certificată. Îți spun: "poți să bei acea apă de la tine de acasă, dar la mine acasă trebuie să bei ceea ce îți dau eu".

Dacă acea apă este CEL MAI BUN LUCRU pe care ți-l pot da pentru sănătatea ta, care îți va da viață, atunci primul lucru pe care ți-l voi da când intri în casa mea este acea apă potabilă și pură.

Greșesc eu dacă spun: "PUNEȚI BENZILE ÎN BISERICILE VOASTRE, este cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru poporul vostru. Este Așa Vorbește Domnul".

Sau, greșesc ei spunând: "Este greșit să ascultați benzile în biserică, Fratele Branham nu a spus niciodată să ascultați benzile în biserica voastră. Noi le spunem oamenilor să asculte benzile în casele lor, în mașinile voastre, tot timpul, DAR la biserică trebuie să MĂ asculte pe MINE".

Ce Duh vă conduce? Spuneți voi: "ceea ce se spune pe casete este Absolutul meu și cel mai important lucru pe care îl pot asculta"? Sau, spuneți: " Benzile nu sunt suficiente. Nu este Absolutul meu și nu este cel mai important lucru pe care trebuie să-l ascult, ci slujba este"?

Acum este timpul Seminţei, sau timpul Miresei. Pleava este moartă. Pleava este uscată. Timpul Cuvântului virgin neatins. El este un virgin, amintiţi-vă, un timp al Cuvântului virgin.

Veniți să ascultați noua Mană care tocmai a căzut din Ceruri în această Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 în România), când vom asculta 65-0218 Sămânța Nu Este Moștenitoare Cu Pleava.

Fratele Iosif Branham

 

 

 


sâmbătă, 29 octombrie 2022

Dragi Miei Ai Lui Dumnezeu,

Cât de mult tânjesc inimile noastre după această zi, în fiecare săptămână, când ne putem reuni din întreaga lume pentru a asculta Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne despre Cuvântul Vieții Eterne. Nu există nimic altceva care să ne satisfacă sufletul și să ne potolească setea decât Vocea lui Dumnezeu.

Ne-ai spus, Tată, că marele câmp de seceriș este pregătit, copt, iar grâul este acum gata pentru marele timp al treieratului. Grâul este acum așezat în Prezența Fiului și se maturizează pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Noi rămânem, Tată, la convingerea noastră despre ceea ce știm că este Adevărul; Vocea Ta pe bandă este SINGURA Voce care ne va desăvârși pe noi, Mireasa Ta.

Este greu, deoarece suntem atât de neînțeleși de frații și surorile noastre. Îi îndemnăm și îi implorăm să nu fugă din Prezența Lui, ci să fugă în Prezența Lui.

Știm că sunt mulți bărbați unși pe care Tu i-ai ales și i-ai pus să vegheze asupra turmelor Tale, care iubesc acest Mesaj din toată inima, dar Tată, ei nu reușesc să pună Vocea Ta legitimată pe bandă în fața lor. Ei nu reușesc să le spună că acesta este un Mesaj al unui singur om și că Tu l-ai ales pe omul care să conducă Mireasa Ta. Ei nu reușesc să le spună că Vocea Ta este SINGURA Voce care va uni și desăvârși Mireasa Ta.

Trebuie să "strig împotriva ei". Să strig împotriva a tot ceea ce, și a tuturor celor care, sunt împotriva difuzării Benzilor Tale în bisericile lor. Strigă împotriva lucrării lor, strigă împotriva bisericii lor, strigă împotriva profeților lor, strigă împotriva slujitorilor lor, strigă împotriva preoților lor. Trebuie să strig împotriva întregului lucru!

“Măi, eu am venit jos să mă unesc cu voi oamenilor. Știți, eu cred că vă voi spune ce voi face. Eu am doar un lucru mic aici eu cred că îl pot face un...să ne aducă pe toți împreună, să facem aceasta, aceea, sau cealaltă.”

Trebuie să strig împotriva ei, căci numai Cuvântul Tău, rostit de profetul Tău, ne poate aduce PE NOI ÎMPREUNĂ.

Cum poate predica lor? Toți sunt în dezacord unii cu alții și văd lucrurile diferit unii de alții, cu excepția unui singur lucru, asupra căruia sunt cu toții de acord... SĂ NU PUNĂ BENZILE ÎN BISERICILE LOR. Cum se poate așa ceva, Tată?

Tu ne-ai spus că trebuie să avem UN ABSOLUT, care este Cuvântul Tău. Tu ne-ai spus că, Cuvântul Tău vine la profetul Tău, NUMAI. Tu ne-ai spus că el este SINGURUL care poate interpreta Cuvântul Tău. Tu ne-ai spus că fiecare slujitor, fiecare membru laic, fiecare om, poate SPUNE DOAR CE A SPUS EL. Vocea lui este SINGURA VOCE care este legitimată de Stâlpul Tău de Foc ca fiind Așa Vorbește Domnul.

Nu spun că ei sunt greșiți sau că nu ar trebui să predice. Nu spun nici că Domnul nu este cu ei, sau că nu sunt unși și chemați să predice, dar trebuie să strig împotriva lor atunci când nu vor să le spună oamenilor lor că ascultarea benzilor este cel mai important lucru pe care îl pot face.

A schimba o iotă sau o părticică înseamnă moarte. Tu ai oferit o cale pentru ca Mireasa Ta să asculte Așa Vorbește Domnul cu propriile lor urechi. Cum pot să nu predice poporului lor că Acesta este cel mai important Mesaj pe care trebuie să-l asculte? Este singurul Mesaj la care pot spune AMIN la fiecare Cuvânt, deoarece nu este un Cuvânt al unui om, sau o interpretare a Cuvântului Tău de către un om, ci este Cuvântul Tău Pur.

Ai spus că Mesajul și mesagerul sunt același lucru. Profetul Tău l-a rostit și Tu îl vei aduce la îndeplinire. Cuvântul Tău, rostit de profetul Tău, nu are nevoie de NICI O interpretare, deoarece este vorba de Fiul Omului care vorbește direct cu Mireasa Sa.

Trebuie să-i îndemn pe oameni să se întoarcă la prima lor dragoste. Întoarceți-vă la ceea ce știți că este AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Dacă v-ați întrebat încotro să mergeți sau ce să faceți, haideți, urcați-vă pe corabie cu noi în seara aceasta. Mergem la Ninive, ca să strigăm. Avem o datorie înaintea lui Dumnezeu, aceasta este acest Mesaj pe bandă.

Credem că venirea Domnului este aproape, iar El va avea o Mireasă, iar noi ne pregătim. Nu vrem nimic altceva decât Cuvântul Pur al lui Dumnezeu rostit de profetul Său. Mergem spre Glorie, veniți să vă alăturați corabiei noastre.

Dacă voi credeți că acest Mesaj este Adevărul și că merită să trăiți și să muriți pentru el, veniți alături de noi Duminica aceasta la 12:00, ora locală în Jeffersonville (18:00 ora în România), pentru a asculta un Mesaj care credem că este vital și urgent să îl ascultăm: : Un Om Fugind Din Prezența Domnului 65-0217.

Voi sunteți mieii mei. Cum este asta? Voi sunteți mieii Domnului pe care El m-a lăsat să-i hrănesc.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite:

Iona 1:1-3
Maleahi 4
Ioan 14:12
Luca 17:30