Scrisori Arhivate
sâmbătă, 30 septembrie 2023

Dragă Mireasă a Exodului,

Aceste lucruri pe care le vedem că au loc astăzi nu s-ar fi putut întâmpla cu douăzeci de ani în urmă, sau cu patruzeci de ani în urmă; abia astăzi se întâmplă. Aceasta este ora! Acesta este timpul! Acum este momentul ca Acesta să fie împlinit. Dumnezeu a promis, ȘI AICI ESTE.

Noi avem înțelegere spirituală; nelegiuirea acestui popor a ajuns la culme. Ora a sosit. Este timpul să mergem în Țara promisă. Nu doar o altă țară în care să mergem, ci Casa noastră Viitoare pe care o așteptăm.

Gândiți-vă că ceea ce ne conduce pe noi este mai mult decât un profet. Este Dumnezeu manifestat în trup printre noi, cu Cuvântul Său ca dovadă. Un profet care a făcut de o mie de ori mai mult decât orice alt profet. Este Stâlpul de Foc care ne conduce spre Țara promisă, spre Mileniu.

El l-a ales pe profetul nostru și i-a dat semnul supranatural al Stâlpului de Foc, astfel ca el să nu se înșele. Ceea ce a spus profetul este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. El l-a luat pe profetul nostru, l-a instruit, apoi l-a trimis înapoi la noi cu Stâlpul de Foc, pentru a se adeveri pe Sine față de noi și pentru a ne da o Descoperire completă a întregului Său Cuvânt.

Dacă vrem să mergem în acea Țară promisă, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu nu poate și nu va schimba programul Său. El este Dumnezeu, și nu poate. El ne-a spus că nu va avea niciodată de-a face cu un grup. El nu a făcut-o niciodată. El se ocupă de noi ca indivizi. El ne-a promis în Cuvântul Său că ne va trimite pe Maleahi 4 pentru a ne conduce în această Țară, și El a făcut-o.

Dar, voi vedeţi, Ahab avea un sistem care el a gândit că era de la Domnul. El a zis, „Eu am patru sute din ei, învăţaţi şi instruiţi.” Şi ei pretind a fi profeţi Evrei, aşa cum fac grupuri de lucrători astăzi.

Mulți nu vor să accepte acest lucru, dar, asemenea lui Ilie din vechime, cel de-al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu, pastorul nostru, este pastorul lumii pentru a conduce Mireasa Sa.

El este Maleahi 4:5 și Apocalipsa 10:7. El este împlinirea tuturor Scripturilor pe care Biblia le-a prezis despre el. Este acest Mesaj, această Voce, care este Vocea lui Dumnezeu care o cheamă pe Mireasa Lui. Este Planul lui Dumnezeu pentru astăzi.

Este același Stâlp de Foc, prin același sistem uns. Același Dumnezeu care face aceleași lucruri.

Acum, Cuvântul s-a făcut trup și locuiește printre noi, în trupul nostru, Mireasa Sa Cuvânt.

Să strigăm către El și să-I mulțumim, să-L lăudăm, să ne închinăm Lui, pentru tot ce a făcut: Mântuindu-ne, predestinându-ne, justificându-ne.

Ce face El pentru noi chiar acum; dându-ne Descoperirea și Descoperire, spunându-ne cine suntem. Și tot ceea ce va face El pentru noi... Să vină să ne ia ca Mireasă a Sa și să ne ducă la Viitoarea Casă pe care a făcut-o pentru noi și să fim cu El în toată Eternitatea.

De orice avem nevoie, strigăm către El. Asta vrea El să facă copiii Săi. Să strigăm către El până când suntem mulțumiți și obținem ceea ce avem nevoie.

Veniți să vă uniți cu o parte din Mireasa Sa Duminică, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), și să îl ascultăm pe pastorul lui Dumnezeu pentru lume, William Marrion Branham, spunându-ne totul despre: Al Treilea Exod 63-0630M.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înainte de ascultarea Mesajului:

Exod 3:1-12
Geneza capitolul 37
Geneza capitolul 43

 


sâmbătă, 23 septembrie 2023

Dragă Mireasă Fără Frică,

ATENȚIE!!! ATENȚIE!!! Lumina roșie sclipește. A venit momentul căderii cortinei. Trebuie să lăsăm totul deoparte, TOTUL, și să fim pregătiți. Suntem la sfârșit. Timpul pe care îl așteptam de la început a sosit. Profeția se împlinește acum.

Dumnezeu a luat mesagerul Său vultur puternic, sus în ceruri, pentru a privi șaizeci de ani dincolo de 1963, până astăzi, septembrie 2023, pentru a vedea tot ceea ce va avea loc în zilele noastre... Starea în care va fi lumea, imoralitatea femeii, biserica în starea ei, nebunia oamenilor; răi, orbi, goi, marea curvă din toate sectoarele guvernului, corupția din politică, și ne-a avertizat ce va avea loc.

Acum o vedem manifestată în fața ochilor noștri exact așa cum ne-a spus el că va fi. Noi suntem cei care am văzut toate aceste lucruri împlinindu-se. Toate lucrurile sunt la locul lor. A devenit o groapă mare de mizerie.

Întreaga lume este în stare de panică. Ei știu că nu mai există nicio speranță. Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Frica acoperă fața pământului. Economia este distrusă, omoruri fără motiv, femeile vor să fie bărbați, bărbații vor să fie o femeie. Orice și oricum este acceptat. Ce s-ar putea întâmpla în orice moment? Ei știu că este ca un vulcan; va erupe în orice clipă. O vedeți pe fețele lor, în acțiunile lor, FĂRĂ SPERANȚĂ, FRICĂ.

Chiar și așa-zisele biserici creștine îmbrățișează persoanele transgender ca păstori, ca lideri spirituali ai poporului. A devenit mai rău decât Sodoma și Gomora. Satana și împărăția lui se unesc și au devenit una. El și-a atins scopul.

DAR GLORIE LUI DUMNEZEU, în mijlocul acestui haos și al fricii, Tatăl ne-a păstrat pe NOI, grupul Său de oameni selectați, Mireasa Sa iubită, în siguranță în Mâinile Sale și avem o uniune spirituală cu El cum nu am mai avut niciodată înainte. Acesta este cel mai măreț moment din viața noastră. Este minunat. Este glorios. Este supranatural. Este dincolo de cuvintele pe care le putem exprima.

Trupul nostru devine Cuvânt, iar Cuvântul devine trup; manifestat, adeverit. Exact ceea ce Biblia a spus că se va întâmpla în această zi, se întâmplă, zi de zi.

Lucrurile se întâmplă și se desfășoară atât de repede încât cu greu putem ține pasul cu ele. Suntem atât de aproape de Venirea Domnului nostru Isus; de a fi uniți cu El, acolo unde Cuvântul devine Cuvânt.

Cu toate aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru, NICIODATĂ NU AM FOST MAI FERICIȚI, mai mulțumiți sau mai satisfăcuți. Inimile și sufletele noastre sunt pline de o bucurie de nedescris și plină de glorie. Este un paradox.

Suntem mai liniștiți ca niciodată, știind că, încă de la început, am fost predestinați să fim un fiu și o fiică a lui Dumnezeu.

NOI SUNTEM Mireasa virtuoasă a lui Hristos, spălată în Sângele lui Hristos. Prețiosul, virtuosul, fără de păcat Fiu al lui Dumnezeu stând alături de o Mireasă-Cuvânt pură, neîntinată, pe care a spălat-o cu Apa propriului Său Sânge. Noi am fost predestinați în sânul Tatălui înainte de începutul timpului; așa cum a fost și El....GLORIE!! ALELUIA!

Dar noi nu suntem doar atât, foarte curând noi vom merge la Nunta din cer, purtând verigheta celor predestinați. El ne cunoștea pe NOI... meditați la asta, EL NE-A CUNOSCUT PE NOI înainte de întemeierea lumii, așa că ne-a pus nouă verigheta de nuntă ACOLO și ne-a pus NUMELE PE CARTEA VIEȚII MIELULUI LUI, nu doar iertat, ci și JUSTIFICAT.

Există o singură cale de a obține toate acestea, trebuie să veniți pe singura Cale oferită de Dumnezeu. Cuvântul original, APASĂ PLAY.

Suntem atât de recunoscători că noi avem această Descoperire. Este atât de limpede pentru noi. Nu carnea și sângele ne-au descoperit-o, ci Tatăl nostru din Ceruri și pur și simplu nu există cuvinte în vocabularul nostru pentru a exprima cât de mult Îl iubim pe El pentru aceasta....HAR MINUNAT.

Nimic nu se compară cu a asculta Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ți buză către ureche. Bucuria care ne inundă sufletul. Fără să ne întrebăm, fără să presupunem, nu, nici măcar să sperăm, NOI ȘTIM, ESTE AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Nu poți avea această siguranță de 100% în alt loc decât pe bandă.

Aș dori să vă invit să veniți alături de noi să ascultăm Vocea lui Dumnezeu care ne spune totul despre ziua în care trăim, în timp ce El vorbește prin puternicul Său profet vultur și ne aduce Mesajul: Lumina Roșie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui 63-0623E.

Ne vom aduna din întreaga lume la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România). Dacă nu vă puteți alătura nouă, oriunde v-ați afla, orice ați face, Apăsați Play și ascultați Cuvintele Vieții Eterne.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 5:28 / 22:20 / capitolul 24
2 Timotei capitolul 4
Iuda 1:7
Geneza capitolul 6

 


sâmbătă, 16 septembrie 2023

Dragi Aleși,

Domnul nostru Isus ne iubește atât de mult, încât a dorit să ne trimită un profet în zilele noastre. Unul în care El a avut încredere 100%. Unul în care să vină și să trăiască, pentru a se putea descoperi pe Sine însuși prin acea carne umană pentru a-și chema Mireasa Lui.

Profetul Său ne-a iubit atât de mult încât ne-a făcut o promisiune, nouă și lui Dumnezeu, că orice Mesaj nou va veni din micul său tabernacol. El îl va înregistra, îl va stoca, astfel încât Mireasa lui Dumnezeu să aibă hrană spirituală cu care să se ospăteze, chiar și atunci când el va fi plecat.

Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe îngerul Său profet, încât l-a ajutat pe profetul Său să își țină cuvântul față de noi.

După ce Dumnezeu a vorbit prin îngerul Său puternic și ne-a descoperit și interpretat complet întreaga Biblie, El a deschis apoi vârful Stâncii piramidale, pe care nici măcar nu era scris, și a descoperit-o îngerului Său, pentru ca el să ne poată da toate tainele Sale ascunse nouă, Miresei Sale.

Dumnezeu i-a dat chiar o viziune Fratelui Roberson, în care a văzut Stâlpul de Foc ridicându-și profetul și ducându-l în Vest, apoi întorcându-l înapoi și așezându-l în capul Mesei unde el a fost mutat.

Duhul Sfânt a vorbit apoi și i-a spus: "Acesta este slujitorul Meu. Și l-am chemat să fie un profet al epocii, să conducă poporul, așa cum a făcut Moise.I s-a dat autoritatea de a vorbi în existență".

Care a fost chemarea lui Moise? Ce trebuia să facă el? Dumnezeu îi poruncise lui Moise să conducă poporul spre țara promisă. Dar s-au ridicat niște oameni care au decis să intervină în însărcinarea pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Moise, spunând: "Îți asumi prea multe. Încerci să te faci singurul din grup care are un cuvânt de spus".

Acest act L-a nemulțumit atât de mult pe Dumnezeu până când i-a spus lui Moise: "Separă-te din mijlocul lor. O să-i omor pe toți și voi începe o nouă generație cu tine". Și Moise s-a proșternut în Prezența lui Dumnezeu și a spus că va trebui să vină peste el.

Dacă Dumnezeu avea de gând să nimicească poporul în zilele noastre, cine ar fi stat ca Moise pentru popor? Unde am putea găsi o persoană care să stea sau să poată sta în picioare, pe care Dumnezeu să o accepte așa cum a făcut-o cu Moise? Există doar viața unui singur om pe pământ care înseamnă atât de mult pentru Dumnezeu încât să oprească mânia Sa, puternicul său înger al șaptelea.

Dumnezeu a avut întotdeauna un program. Mireasa Sa va recunoaște acest program și va rămâne cu el, Cuvânt cu Cuvânt. Ei știu că trebuie să rămână cu acea Voce pe care Dumnezeu a ales-o să îi conducă pentru a ajunge în Țara Făgăduinței.

Dumnezeu a vorbit prin profetul Său și a dat destul timp pentru a merge într-o direcție diferită, așa cum a făcut Noe în Arcă cu porumbelul și corbul. Dar, la fel ca porumbelul care s-a întors întotdeauna la Arcă, Mireasa se va întoarce întotdeauna la Mesaj, la acea Voce, LA BENZI.

Cine a fost profetul din Ziua noastră? Au existat profeți puternici înainte, pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a trimis să conducă poporul Său de-a lungul epocilor: Avraam, Moise, Ilie, Elisei, dar niciunul dintre ei nu a fost ca puternicul profet al zilelor noastre. El a fost chemat la o lucrare mult mai înaltă decât toți aceștia. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-i descoperi toate tainele Sale. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a aduce la existență ceva din nimic. El a fost cel ales pentru a descoperi cea de-a Treia Tragere. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales să conducă Mireasa Sa.

Ce popor binecuvântat suntem noi, Mireasa aleasă de Dumnezeu. Cum putem fi abătuți? Cum putem fi triști? Satana încearcă să ne descurajeze, dar noi avem victoria, suntem pecetluiți înăuntru, în siguranță în Arcă. Ușile sunt închise. Nimic nu ne poate face rău. Noi suntem Adamul Său restaurat.

El vine după noi, Mireasa Sa aleasă. Vor fi unii dintre noi care nu vor trebui să simtă gustul morții, ci vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi. GLORIE!!

La fel ca fiecare dintre voi, sunt atât de entuziasmat, pe măsură ce în fiecare zi, Cuvântul Său, Descoperirea pe care El mi-a dat-o, devine din ce în ce mai mare. Am mari așteptări. Dacă nu vine azi, poate va veni mâine, dar știu că El va veni foarte curând și El va veni PENTRU MINE ȘI PENTRU VOI.

Veniți alături de noi Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta Hrana care a fost depozitată într-un loc mic, în timp ce privim și auzim: Stând În Spărtură 63-0623M. Vom începe Mesajul la paragraful numărul 27.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Numeri 16:3-4

 


sâmbătă, 9 septembrie 2023

Dragă Mireasă a Benzii,

În ce zi trăim! Ce vremuri grozave! Tainele, secretele, tot ceea ce ni se descoperă în fiecare zi. Nu numai că vedem ce am trecut, dar cunoaștem chiar ora în care trăim și știm exact ce ne așteaptă.

Ni se spune verset cu verset ceea ce va avea loc. El ne spune clar cine suntem, cine va fi acolo și chiar ce vom face. Cei 144.000 de Evrei, biserica purificată de Necaz, lucrătorii din viile care își vor aduce onoarea și gloria în Cetate.

Dar apoi El ne spune că nu veți fi voi... oh, nu, voi sunteți Mireasa Mea, sunteți cu Mine în acea Cetate. Tu nu vei fi acolo lucrând în vie, tu ești iubita Mea. Ești Regina Mea cu Mine, Regele tău. Tu ești a suta parte din a cincea parte pe care am ales-o înainte de întemeierea lumii. Am făcut acest loc DOAR PENTRU TINE... ȘI EXACT CUM ÎȚI PLACE.

Când te gândești că ne adunăm în jurul mesei Sale, în timp ce El ne vorbește săptămână de săptămână, zi de zi, oră de oră, descoperindu-ne tot Cuvântul Său minunat. El ne spune iar și iar cine suntem; cât de mult ne iubește; ce a fost, ce este și ce va avea loc.

Nu există cuvinte care să exprime ce înseamnă pentru noi sau ce simțim când Îl auzim vorbindu-ne despre aceste lucruri. Când apăsăm play și auzim acea Voce, părăsim această lume și instantaneu stăm în locurile Cerești cu El. Sufletele noastre sunt mângâiate. Simțim cum Duhul Sfânt ne umple întreaga ființă cu Duhul Său. Este o bucurie care nu poate fi explicată. Dumnezeu ne vorbește NOUĂ. Fiecare Cuvânt rostit pe aceste benzi, El l-a rostit pentru noi. El știe exact ce am avea nevoie să auzim și când avem nevoie să auzim... și de multe ori avem nevoie să le auzim iar și iar....și de fiecare dată ne INUNDĂ SUFLETUL.

Nu obosim niciodată să-l auzim povestindu-ne despre Viziuni, Vise, Așa Vorbește Domnul, dincolo de cortină, văzându-ne în veșminte albe, a treia tragere, creând veverițe, Sabia lui Dumnezeu care i se potrivea perfect în mână, Hrana depozitată, fiind așezat în Capul Mesei, Tunete, Îngeri puternici venind și luându-l, acel al șaptelea înger special care însemna atât de mult pentru el, un semn veșnic al celor șapte vârfuri de munte care scriu BRANHAM, spune doar ceea ce se află pe benzi, Eu am Cuvintele infailibilității, el a fost însărcinat cu o chemare mult mai înaltă, îți voi spune DESCOPERIREA MEA, Eu sunt Vocea lui Dumnezeu pentru tine, rămâi cu învățătura de pe bandă, am să te numesc MIREASĂ, "hain't, tote, fetch" [regionalisme în limba engleză-Trad.]... noi le iubim pe TOATE.

Aceasta este viziunea mea. Vocea lui Dumnezeu de pe benzi este Voia perfectă a lui Dumnezeu, PUNCT. Redarea benzilor este Voia perfectă a lui Dumnezeu, PUNCT. Puteți auzi predicatori, învățători, apostoli, profeți, pastori, DAR benzile sunt, și trebuie să fie, cea mai importantă Voce pe care o puteți auzi, PUNCT. Vocea de pe benzi este singura Voce pe care Dumnezeu Însuși a rostit-o, ASCULTĂ-L, PUNCT.

Frații și surorile mele, eu nu sunt împotriva nimănui, sunt doar pentru acea Voce. Noi trebuie, și eu o fac, să-i iubim pe toți cei care proclamă că iubesc și cred acest Mesaj. Chiar dacă aveți impresia că le spun greșit oamenilor să apese play, eu vă iubesc și cred că voi mă iubiți pe mine. Noi toți vrem să fim în Voia Lui perfectă. Vă rog să continuați să faceți ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți; să predicați, să învățați, să fiți pastor, doar spuneți turmei voastre care este cea mai importantă Voce pe care o pot asculta.

Doar acea Voce de pe bandă spune același lucru DE FIECARE DATĂ. Nu se schimbă niciodată. Mireasa poate spune AMIN NUMAI la fiecare Cuvânt de pe benzi, dar Mireasa nu poate spune AMIN la fiecare cuvânt pe care îl spune orice alt om, PUNCT.

Dacă nu crezi asta, nu ești Mireasa. Dacă crezi asta, atunci nu vei avea nicio problemă în a spune turmei tale că ascultarea benzilor este cea mai importantă Voce pe care o pot asculta.

Făcând aceste declarații, am auzit de la atât de mulți slujitori diferiți care au zis că le spun oamenilor să nu-și asculte păstorii și să părăsească bisericile, ACEST LUCRU NU ESTE ADEVĂRAT. Nu aș spune niciodată așa ceva și nu cred așa ceva.

Este adevărat că mulți spun lucruri pe care eu nu le-am spus niciodată și nici nu le-am crezut vreodată. Nu pot fi tras la răspundere pentru ele, ci doar pentru ceea ce am spus și ceea ce cred. Am vorbit clar, deschis și am expus sub formă de scrisori exact ceea ce cred. Ei / voi puneți interpretare voastră la ceea ce spun / înseamnă ceea ce spun eu.

Mireasa toată va spune același lucru. Nu există doi oameni care să spună același lucru. O Voce. Un Profet. O Mireasă.

Nu cred că trebuie să ascultați Mesajul exact în același timp, așa cum fac mulți credincioși din întreaga lume, pentru a fi Mireasa Lui, dar cred că ar trebui să ascultați Vocea celui de-al șaptelea înger mesager Duminică dimineața... puneți acea Voce ÎN PRIMUL rând.

Sunteți invitați să ascultați cu noi: Pecetea A Șaptea 63-0324E, Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), așa cum o parte din Mireasa din întreaga lume va asculta acea Voce exact în același timp.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 29:16-19
I Regi 12:25-30
Ezechiel 48:1-7, 23-29
Matei 24:31-32
Apocalipsa 7
Apocalipsa 8:1
Apocalipsa 10:1-7
Apocalipsa 14

 


sâmbătă, 2 septembrie 2023

Dragă Frate Branham,

Cred din toată inima că ești al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu, trimis să cheme Mireasa Sa. Tu ești Vocea lui Dumnezeu cu Așa Vorbește Domnul către lume. Cred că tu ești cel pe care El l-a ales pentru a descoperi toate tainele Bibliei. Cred în fiecare cuvânt pe care îl spui pe benzi.

Am o întrebare pe inimă pe care aș vrea să ți-o pun. Sunt atât de mulți oameni, atât de multe voci, care spun atât de multe lucruri diferite cu privire la ceea ce trebuie să facem pentru a fi Mireasa lui Hristos. Vreau să fiu în Voia Lui perfectă. Vreau să am o Credință perfectă. Nu sunt împotriva nimănui, dar vreau să aud ce spui tu.

Ce va aduce Mireasa împreună și ne va da Credința de Răpire de care avem nevoie?

Eu cred că, prin acele Șapte Tunete, vor fi descoperite în ultimele zile pentru a aduna Mireasa pentru credința de răpire.

Frate Branham, au fost deja descoperite cele Șapte Tunete, care sunt echivalente cu cele șapte taine? Au fost ele descoperite în cele Șapte Peceți, dar nu ne sunt încă cunoscute ca Tunete?

Nu, au fost descoperite în cele Șapte Peceți; despre asta era vorba în Tunete. Ele trebuiau să descopere... Cele Șapte Tunete care și-au rostit glasurile și nimeni nu a putut desluși ce era... Ioan știa ce era, dar i s-a interzis să scrie. El a spus: "Dar cel de-al șaptelea înger, în zilele în care va suna, cele șapte taine ale celor Șapte Tunete vor fi descoperite". Iar cel de-al șaptelea înger este un mesager al celei de a Șaptea Epocă a Bisericii.

Glorie lui Dumnezeu. Iată răspunsul meu. Taina celor Șapte Tunete a fost descoperită. Este Vocea lui Dumnezeu de pe benzi și acum unește Mireasa împreună și ne dă CREDINȚA DE RĂPIRE, de care avem nevoie.

Mulțumesc, frate Branham, pentru că mi-ai răspuns la întrebare. Știam că răspunsul la întrebarea pe care o aveam pe inimă va fi pe benzi.

Asta este tot ce trebuie să știu. Voi continua să Apăs Play în fiecare zi și voi primi și mai multă CREDINȚĂ DE RĂPIRE.

Veniți să primiți Credința de Răpire cu noi în această Duminică, la 12:00 ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta: Întrebări Și Răspunsuri Asupra Peceților 63-0324M.

Fratele Iosif Branham