Scrisori Arhivate
sâmbătă, 17 aprilie 2021

Dragă Mireasă Cioplită,

Dumnezeu a recunoscut că există un popor pe pământ pe care l-a predestinat la viață. El a recunoscut că acesta era momentul să trimită Mesajul Său prin mesagerul Său pentru a chema Mireasa Sa. El a făcut acest lucru. Acum, Mireasa Sa a recunoscut ziua noastră și Mesajul ei și a recunoscut cine suntem noi, produsul original al Cuvântului.

Noi suntem acea Mireasă care a intrat în previziune înaintea profetului. Aceeași Mireasă cu aceeași înfățișare care a fost la început. Când ne-a văzut, inima lui a săltat de bucurie, să știe că există o Mireasă care va rămâne cu Cuvântul. Când ne-a văzut, am fost făcuți din același lucru și îmbrăcați în același lucru ca și Cel care a fost la început: Alfa și Omega. Noi suntem acea Mireasă Cuvânt perfectă.

Dumnezeu a tăiat Mireasa Sa, a cioplit-o din restul bisericilor prin profetul Său, prin Cuvânt. Acum, după două mii de ani, și conform Cuvântului Său promis despre ce avea să facă în ultimele zile, El a vizitat din nou tabăra. El a vizitat tabăra pentru a manifesta Cuvântul Său pentru astăzi, așa cum a făcut în zilele lui Moise. Așa cum a fost atunci, așa este și acum. Nu era Moise care făcea asta; Moise era un om. A fost Hristos.

Ce a făcut aceasta? I-a tulburat pe preoţi, să-i vadă pe oamenii aceia că părăsesc bisericile şi pleacă. El a zis, “Dacă vreunul din voi participă la adunarea Lui, voi veţi fi excomunicaţi. Noi vă vom scoate drept afară din denominaţiune.”

Observaţi, “Cum Iane şi Iambre de asemeni s-au împotrivit lui Moise,” el va veni drept împreună, unul din ei. Nu, acum, el nu vorbeşte despre Metodist, Baptist, aici; ei sunt afară din tablou. Vedeţi?

Dar ce se întâmplă cu Mireasa? Ne adunăm din întreaga lume. Suntem reuniţi din toată țara; din New York, din Massachusetts, din Maine, din Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, și din toată țara și din toată lumea. Suntem Vulturi care se adună împreună. "Se va face lumină pe la timpul serii".

Când eram tânăr mă întrebam mereu: "Doamne, cum vei aduna Biserica Ta, așa cum ai făcut cu prima Ta Biserică?". "Am citit în Cuvântul Tău, Tu i-ai adus întotdeauna împreună când ai vrut să-i unești." "Îi vei aduce pe toți în Jeffersonville?" "Cum vei face asta?" "Va trebui să fim cu toții adunați în același loc?"

Acum mi-a fost descoperit, nu este vorba de adunarea Miresei Sale într-un singur loc fizic, nu este vorba de Sfântul Munte, de locul Sfânt, MIREASA SE ADUNĂ ÎN JURUL CUVÂNTULUI SĂU, pentru că acesta este SINGURUL LOC în care Mireasa se poate uni.

Dumnezeu a oprit lumea pentru a face să se împlinească Cuvântul Său. Satana încearcă să îl oprească; încearcă să își bată joc de el. El încearcă să îi facă pe oameni să se teamă că, dacă ascultă casetele, vor fi excomunicați, pierduți. Dar el nu poate opri ceea ce se întâmplă.

“Dă-te deoparte! Eu am mesajul regelui.” Amin. “Eu sunt mesagerul regelui,” un cuvânt adeverit. M-am gândit, “Satan, ieşi afară din drumul meu! Eu am Mesajul Regelui. Eu trebuie să merg.”

Acesta este Mesajul Regelui. Să-L recunoaştem, prieteni, căci noi suntem chemaţi să ne adunăm împreună pentru sunatul Trâmbiţei. “Căci Trâmbiţa Domnului va suna, atunci nu va mai fi timp.”

Nu există bucurie mai mare, nu există ungere mai mare decât aceea de a sta împreună în locurile Cerești cu Mireasa din întreaga lume, ascultând Vocea lui Dumnezeu cum vorbește prin mesagerul Său dovedit și cum rostește Cuvântul Vieții Eterne.

Vă amintiţi în viziunea mea? Am zis, “Dacă poporul lui Pavel merge înăuntru, la fel şi al meu, deoarece eu am făcut întocmai exact cum a făcut el.” Eu stau drept cu Acesta. Milioanele acelea şi-au aruncat mâinile lor, zicând, “Noi ne odihnim pe aceea!”

Vulturii se vor aduna din nou Duminica aceasta la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a-L auzi pe Hristos Însuși vorbindu-ne prin mesagerul Său legitimat. Cuvântul pe care ne odihnim. Veniți alături de noi aşa cum Îl vom asculta pe El cum avertizează lumea despre cum trebuie ei să fie: Recunoscând Ziua Voastră Şi Mesajul Ei 64-0726M

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Osea 6
Maleahi 4:5-6
II Timotei 3

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

sâmbătă, 10 aprilie 2021

Dragă Lume a Benzii Invizibilă,

Noi suntem acei oameni din Lumea Benzii Invizibile care sunt magnetizați de fiecare cuvânt care a fost rostit pe banda magnetică. Suntem mândri să spunem: "DA, credem în fiecare Cuvânt. Noi credem că este împlinirea lui: Maleahi 4:5, Luca 17:30, Evrei 13:8, Apocalipsa 10:7. Noi credem că este Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră. Credem că este Așa Vorbește Domnul .”

Oh, când noi toţi ne adunăm împreună, aceste mici locuri venind laolaltă , este minunat. Nici denominaţiune; nici legături de nimic, ci numai către Isus Cristos, asta-i tot, vedeţi, doar "şezând împreună în locurile Cereşti.”

Ce special, sfârşit de săptămână cu scrisoarea roşie de Paști, ne-a dăruit Domnul, care și-a magnetizat Mireasa cu Vocea Sa. El ne-a adus împreună din întreaga lume și ne-a așezat în locuri Cerești, iar apoi ne-a descoperit Cuvântul Său spunându-ne: "Shalom. Nu vă temeți, totul este bine. Voi veni după voi în curând. Nu va mai dura mult. Voi sunteți o reflectare a Cuvântului Meu".

Cât de minunat a fost să ne adunăm cu toții în fiecare zi și să ne închinăm Lui, să Îl lăudăm și să Îi mulțumim pentru vindecarea noastră, pentru umplerea noastră din nou cu Duhul Său Sfânt și, cel mai important, pentru că ne-a dat Adevărata Revelație a Lui Însuși în ziua noastră.

Ne bucurăm ca niciodată înainte. O mare trezire a venit în rândul Bisericii Sale. Nu poate exista nicio greșeală, niciun dubiu; L-am recunoscut pe El pentru ziua noastră, iar acum am recunoscut cine suntem noi, Mireasa Lui iubită.

În timp ce Vulturii s-au adunat, noi ne-am consacrat viața noastră din nou Lui și I-am spus din inimă:

Şi eu sunt al Tău, Doamne. Eu mă aşez pe mine pe acest altar, tot aşa de consacrat cum ştiu să mă fac pe mine însumi. Ia lumea de la mine, Doamne. Ia lucrurile de la mine care sunt pieritoare; dă-mi lucrurile nepieritoare, Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca eu să fiu în stare să trăiesc acel Cuvânt atât de aproape, încât Cuvântul să fie în mine, şi eu în Cuvânt. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca eu niciodată să nu mă întorc de la Acesta. Fie ca eu să ţin acea Sabie a Regelui aşa de strâns, şi să O încleştez aşa de strâns. Acordă aceasta, Doamne.

Aceasta este cu adevărat rugăciunea fiecărui credincios. Fie ca niciodată să nu ne întoarcem de la ea. Fie ca niciodată să nu-i adăugăm gândurile sau ideile noastre, ci să rămânem pe calea rânduită de Dumnezeu pentru ziua noastră, acest Mesaj.

El ne-a oferit tot ceea ce avem nevoie: un miel de jertfă, Stâlpul de Foc, un profet, Vocea lui Dumnezeu pe bandă magnetică. Mesajul acestei ore a corespuns la tot ceea ce a vorbit Biblia.

Așa cum a fost pe Muntele Transfigurării în acea zi, când li s-a cerut doar "Ascultați-L", aceasta este mărturia noastră în această zi, pentru că Mireasa vrea NUMAI "Ascultați-L".

Noi vrem să mergem dincolo de tabără. Indiferent cât ne costă, ne vom lua crucea și o vom purta în fiecare zi. Indiferent ce spun oamenii despre noi, ne înțeleg greșit sau își bat joc de noi, noi vrem să-L urmăm în afara taberei.

Dragă Mireasă, există O SINGURĂ CALE SIGURĂ, APASĂ PLAY ȘI ASCULTĂ-L PE EL. Profetul a spus că oamenii pot fi cu adevărat unși de Dumnezeu, cu o revelație corectă de la Dumnezeu, și să greşească, dar Casetele nu pot fi NICIODATĂ GREŞITE.

Veniți și fiți magnetizați de Cuvântul Său împreună cu noi în această Duminică la ora 2:00 P.M., ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), în timp ce noi: Mergând Dincolo De Tabără 64-0719E , ascultăm Vocea lui Dumnezeu vorbindu-i Miresei Sale.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea Serviciului:

Evrei 13:10-14
Matei 17:4-8

 


Predici Traduse

Frenceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

miercuri, 31 martie 2021

Dragă Oaspete Invitat,

Cu mari aşteptări vă invit pe fiecare dintre voi la Adunarea Internaţională de Paşti. Un sfârşit de săptămână glorios umplut cu rugăciune, închinare, vindecare, revărsare şi umplere din nou cu Duhul Sfânt. Un sfârşit de săptămână aşa cum nu aţi mai experimentat niciodată.

Nu este doar tradiţionala Vineri, Sâmbătă şi Duminică de servicii cu câţiva vorbitori invitaţi, este o adunare a Miresei lui Hristos din jurul lumii care i-a dedicat întregul sfârşit de săptămână de Paşti Lui aşa cum zguduim cerul cu rugăciunile noastre, ascultăm Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne direct nouă prin mesagerul Lui ales, şi ne închinăm Regelui nostru Înviat.

Noi reducem la tăcere toată lumea, telefoanele noastre, lucrul nostru, prietenii noştri, şi toate celelalte lucruri care ne pot distrage atenţia. Noi ne închidem uşile şi îl invităm pe El în casele noastre pentru un sfârşit de săptămână plin de închinare non-stop şi meditare către El, şi doar către El. Ce oportunitate avem noi.

Noi îi vom mulţumi Lui pentru timpul minunat pe care l-am avut iarna aceasta aşa cum ne-a descoperit Cuvântul Lui nouă ca niciodată înainte, aşa cum noi am ascultat: Cele Șapte Peceți, Capodopera și Cele Șapte Trâmbițe . El ne-a pregătit şi ne-a desăvârşit pentru venirea Lui în curând. Şi acum El are ceva special pregătit pentru noi la sfârşitul acestei săptămâni de Paşti.

Noi auzim lumea spunând acum, “Am terminat, şi noi vrem să ne întoarcem înapoi la normalitate, la felul în care lucrurile obişnuiau să fie. Totul este în regulă acum, noi am învins lucrul acesta. Noi am fost speriaţi pentru o vreme, că ar putea fi ceva de acesta, noi am stat o vreme la Arcă, dar nu a plouat, hai să ne vedem de viaţa noastră.”

Dar Mireasa strigă opusul, “VA PLOUA, NOI SUNTEM ÎN ARCĂ DOAMNE aşa cum Cuvântul Tău a poruncit. Vino să-Ţi iei Mireasa, aceasta nu este casa noastră. Noi suntem pregătiţi să venim la noua noastră casă pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. Noi nu mai putem fi niciodată aceiaşi.”

Noi am avut experienţa celor mai minunate zile din viaţa noastră. Acum, El ne dă nouă încă o ocazie de a umple un sfârşit de săptămână întreg cu nimic altceva decât cu El. Zile după care noi am tânjit. Zile pentru care ne-am rugat. Un timp special când noi îi putem spune Lui, “Doamne Isuse, Tu ai spus că vi după o Mireasă care s-a pregătit. Doamne, noi credem că noi suntem acea Mireasă după care Tu ai aşteptat. O Mireasă Cuvânt care iubeşte şi crede fiecare Cuvânt. Eu vreau să mă adun cu Mireasa Ta din jurul lumii, şi în unitate, să ne închinăm şi să Te lăudăm, şi să ne pregătim pentru venirea Ta în curând.”

Ce Îl va aduce pe El pe scenă? Disperarea. Noi trebuie să devenim disperaţi.

Acum, eu cred că noi trăim în zilele în care noi suntem… Sau, de altfel, zilele în care noi trăim ar trebui să facă Biserica să meargă complet în disperare. Eu cred, de la mesajul de azi dimineaţă de la Dumnezeu, nu de la mine, eu cred că ar trebui să arunce această întreagă adunare în disperare, că noi ne-am jucat destul de mult. Noi am mers la biserică destul de mult. Noi trebuie să facem ceva.

Ce ocazie avem să devenim disperaţi la acest sfârşit de săptămână şi să-L chemăm pe Isus pe scenă. Haideţi să ne adunăm cu Mireasa această Vineri, Sâmbătă şi Duminică. Noi ne-am jucat destul de mult, noi am mers la biserică destul, noi trebuie să facem ceva.

Mi-ar plăcea ca noi toţi să ne unim la acest sfârşit de săptămână la ora de vară de Paşti conform programului următor.

VINERI
Să începem sfârşitul de săptămână de Paşti la ora 9:00, apoi din nou la 12:00, prin a ne uni în rugăciune şi a-L invita pe Domnul să fie cu noi şi cu Mireasa Lui din jurul lumii la acest sfârşit de săptămână special, şi să umple casele noastre cu Duhul Sfânt aşa cum ne dedicăm în a-L sluji.

Apoi haideţi să ne unim din nou în rugăciune la ora 3:00 în comemorarea răstignirii Domnului. Fie ca gândurile noastre să se întoarcă spre acea zi cu peste 2000 de ani în urmă, la Calvar, şi să-L vedem pe Salvatorul nostru atârnând pe acea cruce, şi apoi să ne citim numele acolo:

Când tu îţi poţi citi numele acolo, “El a fost străpuns pentru fărădelegile lui William Branham; El a fost vătămat pentru nelegiuirea lui William Branham,” atunci vine pacea. Nu ca şi când aceasta a fost doar o afacere la grămadă; a fost pentru mine. Este una individuală. Am fost inclus în aceasta. “Prin rănile Lui, William Branham a fost vindecat.” Atunci este diferit.

Apoi la 19:00, haideţi să ascultăm cel mai important proces din toate timpurile, aşa cum ne adunăm împreună în jurul Tronului să ascultăm Mesajul: Procesul 64-0419.

SÂMBĂTĂ
Sâmbătă: 9:00, 12:00 şi 15:00, să ne unim din nou cu toţi în rugăciune.

Apoi Sâmbătă după-amiază la ora 19:00, noi toţi vom veni împreună să ascultăm CUVÂNTUL: Acea Zi Pe Calvar 60-0925. Ce zi minunată va fi.

DUMINICĂ
În acea dimineaţă măreaţă şi minunată de înviere, să ne trezim devreme aşa cum a făcut Fratele Branham, la ora 5:00, şi doar să-I mulţumim Domnului că L-a înviat pe Isus din morţi:

“La ora cinci azi dimineaţă, micuţul meu prieten cu un piept roşu a zburat sus la fereastră şi m-a trezit. Se părea că inimioara lui să plesnească, zicând, "El a înviat.”

La 8:30 haideţi să ne adunăm sincer încă o dată într-un lanţ al rugăciunii, rugându-ne unii pentru alţii şi pregătindu-ne să ascultăm Vocea lui Dumnezeu.

La 9:00 vom veni împreună să ascultăm Mesajul nostru de Paşti: Acuzaţia 63-0707M

La 12:00 să ne unim din nou în rugăciune, mulţumindu-I pentru SFÂRŞITUL DE SĂPTĂMÂNĂ MINUNAT PE CARE El NI L-A DAT CU EL ŞI CU MIREASA LUI.

Fraţilor mei şi surorilor mele de peste mări, mi-ar plăcea să vă invit să vă uniţi cu noi pe fusul orar din Jeffersonville, pentru toate rugăciunile din program şi pentru banda ascultată Duminică dimineaţa. . Îmi dau seama, totuşi, că ar fi foarte dificil pentru majoritatea dintre voi să ascultaţi Benzile Vineri şi Sâmbătă după-amiază la orele locale din Jeffersonville, deci simţiţi-vă liberi să ascultaţi acele Mesaje la orice timp din zi convenabil pentru voi. Mi-aş dori, totuşi, ca noi toţi să ne unim Duminică dimineaţa la ora 9:00, ora locală în Jeffersonville (16:00 ora României), să ascultăm Mesajul nostru de Duminică împreună.

Apăsaţi aici pentru formatul PDF al programului ce poate fi imprimat.

Mi-ar plăcea de asemenea să vă invit pe voi şi copiii voştri să luaţi parte la fişele de lucru şi tutorialele de la Atelierul de Creaţie, şi chestionarele de la Fundaţia Pentru Tineri, de care toată familia voastră se pot bucura împreună. Credem că vă vor plăcea pentru că sunt toate bazate pe CUVÂNTUL pe care îl vom asculta la acest sfârşit de săptămână.

Apăsaţi aici să vedeţi materialele de care veţi avea nevoie pentru proiectele de la Atelierul de Creaţie. Proiectele pot fi văzute aici.

Apăsaţi aici pentru Benzile cu chestionare pentru sfârşitul de săptămână de Paşti.

Este o astfel de onoare pentru mine să vă invit pe voi şi familiile voastre să venim împreună cu Mireasa din jurul lumii pentru un sfârşit de săptămână plin de SLUJIRE, ÎNCHINARE ŞI VINDECARE. Este un sfârşit de săptămână care ne va schimba vieţile.

Fratele Iosif Branham


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

sâmbătă, 27 martie 2021

Dragă A Doua Evă,

Noi întotdeauna ne vom aminti ziua în care Domnul a unit Mireasa Lui împreună, din toate naţiunile lumii, ca să ne spună, “Tu eşti marea Mea familie capodoperă, a Doua Mea Evă. Tu eşti acum pregătită pentru grădină, pentru Mileniu.”

Capodopera şi Mireasa, şi Ea este o bucată din El, care trebuie să fie împlinirea Cuvântului. Cuvântul a fost împlinit, iar noi suntem gata pentru Venirea Domnului.

Cum va face această Mireasă aceasta? Cum va face acest Grâu aceasta? El ne-a spus nouă că Maleahi 4, şi Apocalipsa 10:1-7 vor perfecţiona Mireasa Lui. Nu un sistem, nu un grup de oameni, ci al 7-lea înger mesager o va restaura din nou, aşa cum a fost la început, înapoi la Cuvântul Original.

Observaţi Apocalipsa 10:1 la 7, toate tainele sunt a fi descoperite Miresei, de către mesagerul Bisericii Laodicea.

Dacă TOATE tainele vor fi descoperite de către mesager, atunci nu există o cale mai bună de a primi toate tainele decât pe calea rânduită de Dumnezeu, “APASĂ PLAY”, şi ascultă Vocea lui Dumnezeu vorbind direct prin profetul Lui şi descoperind toate secretele Lui.

Sunt atât de emoţionat şi satisfăcut. Nimic altceva nu contează în această lume doar Acest Mesaj, Cuvântul Lui, acea Voce. Eu ştiu că fiecare dintre voi simte în acelaşi fel. Fiecare împărtăşeşte cu altul Cuvântul pe care tocmai ce l-a auzit prin a suna sau a scrie citatul lor favorit.

 • Aţi prins voi aceasta una...wou...eu vreau să zic WOW!!
 • Eu NICIODATĂ nu am ascultat acest Mesaj în felul acesta înainte, NICIODATĂ.
 • Cum am putut rata acest paragraf în toţi anii aceştia?
 • El doar ce mi-a spus că eu sunt capodopera Lui, GLORIE.
 • Ce scrisoare de dragoste. Bucăţică după bucăţică după bucăţică.
 • Nu poate fi mai simplu de atât.
 • Cum ar putea cineva să nu vadă Aceasta... Asta-i tot ce spune El.

Deci acum aş vrea să fac acelaşi lucru cu fiecare din voi. După Mesajul de mâine voi veţi scrie şi veţi suna şi veţi vorbi în neştire. El o adânceşte şi o leagă împreună pentru Eva Lui.

Eu vreau să vă încurajez. Dacă voi credeţi că acesta este al 7-lea înger mesager al lui Dumnezeu. Dacă voi credeţi că acest Mesaj este Cuvântul pentru această zi. Voi credeţi fiecare Cuvânt. Dacă voi urmaţi MESAJUL UNUI SINGUR OM, ATUNCI ACESTE PARAGRAFE SUNT PENTRU VOI.

 • Noi suntem aici! Noi suntem la sfârşit. Aceasta nu este vreun lucru nesăbuit al unui om. Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
 • Profetul lui Dumnezeu este interpretul Divin al Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Voi nu puteţi adăuga la Acesta, sau să scoateţi din Acesta.
 • Un Om în trup uman, ca un profet, totuşi Acesta era Elohim discernând gândurile care erau în inima Sarei, în spatele Lui.
 • Dumnezeu în formă de fiinţă umană, care putea discerne gândurile oamenilor; un om, nu o duzină; un om, nu conta cât de multe imitaţii. Ei aveau Unul.
 • Ce este adevărata evidenţă? Isus a spus, “Ca voi să credeţi că Eu sunt Acela.” Şi El este Cuvântul.
 • Un profet nu înseamnă numai “un văzător sau prezicător,” el înseamnă “un descoperitor al Cuvântului care este scris...Cuvântul promis pentru ceasul acela.
 • Apoi Dumnezeu îl trimite pe profetul Lui, la...şi profetul este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, făcut manifest.
 • Isus, Fiul lui Dumnezeu, descoperindu-se pe El Însuşi prin Scripturi, făcând Scriptura aceea (care era predestinată în această zi, aşa cum era în ziua aceea, şi toate celelalte zile) vie. . Şi, a crede Aceasta, este evidenţa Duhului Sfânt.
 • Şi cum ştii tu dacă acesta este Cuvântul? Fiecare spune asta? Aceasta este promisiunea Bibliei fiind adeverită de epoca aceea.
 • Aceasta este descoperirea completă a lui Isus Cristos. [Fratele Branham îşi pune palma pe Biblie-Ed.] Şi cele Şapte Peceţi aveau tainele ascunse, despre ce era tot Acesta.
 • Şi cum Mesia Va...oamenii care-l cred pe El o ştiu numai dacă ei sunt constant în Cuvânt, să cunoască ce este El!

Acest Mesaj, Această Voce, Aceste benzi, sunt SINGURELE, adeverite de Dumnezeu, Cuvântul zilei. Sunt TOTUL PENTRU NOI. Noi nu ştim altceva, noi nu vrem altceva, şi noi nu putem asculta nimic altceva. Noi nu suntem împotriva nimănui, noi suntem doar PENTRU, APASĂ PLAY.

Da. Copii ai Luminii, acceptaţi Cuvântul Lui, continuaţi să păşiţi şi priviţi cum se desfăşoară mai mult. Nu Îl părăsiţi, nu contează ce altcineva spune. Staţi drept cu Acesta şi continuaţi doar să umblaţi cu El, priviţi pe Acesta desfăşurându-se şi descoperindu-se pe El Însuşi. Cuvântul este o Sămânţă; o sămânţă în felul potrivit de pământ va rodi din soiul ei.

Veniţi să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu desfăşurându-se şi descoperindu-se pe El Însuşi cu naţiunile lumii, a Doua Lui Evă, Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), aşa cum ascultăm: Sărbătoarea Trâmbiţelor 64-0719.

Fratele Iosif Branham

 


Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Leviticul 16
Leviticul 23:23-27
Isaia 18:1-3
Isaia 27:12-13
Apocalipsa 10:1-7
Apocalipsa 9:13-14
Apocalipsa 17:8

sâmbătă, 20 martie 2021

Dragă Capodoperă a lui Dumnezeu Restaurată,

Această iarnă a fost cel mai minunat şi remarcabil timp din vieţile noastre. Noi am studiat, şi El ne-a descoperit cartea Apocalipsei. A fost un timp pe care niciodată nu îl vom uita.

Noi putem vedea elementele pregătite să aducă Biserica în Prezenţa lui Hristos. Mireasa prinde formă. Noi îmbrăcăm haina de nuntă, ne pregătim. Noi putem vedea luminile licărind. Noi ştim că suntem la sfârşit. Noi suntem aici. Noi am ajuns. El vine DUPĂ MINE ŞI TINE!!

Sămânţa Regală se adună acum, pregătită pentru înviere, pregătită pentru recoltă. Alfa a devenit Omega. Acea sămânţă imperfectă care a căzut în grădina Eden s-a întors acum la Sămânţa perfectă, a Doua Evă, Mireasa Lui Cuvânt adevărată din nou. TU EŞTI ACEA MIREASĂ CUVÂNT PRIETENUL MEU.

Ce bucurie să ştim că noi suntem Mireasa Lui perfectă, în voia Lui Perfectă. El a vorbit inimilor noastre prin Descoperire, şi ne-a descoperit că noi suntem Capodopera Lui deplin restaurată.

I-au luat patru mii de ani Tatălui să facă prima Lui Capodoperă. Acum Lui i-au luat alţi două mii de ani să facă o altă Capodoperă, PE NOI, Mireasa Lui, pentru Hristos. El a făcut-o prin metoda Lui neschimbătoare, în acelaşi fel în care a făcut prima Lui Capodoperă, Cuvântul Lui.

Acesta este singurul fel în care El îşi face Capodoperele, pentru că poate fi doar o Capodoperă perfectă când este Cuvântul perfect, şi Acest Mesaj este CUVÂNTUL PERFECT al Lui, făcându-şi Mireasa Lui Perfectă.

Dacă El a luat din El, creaţiunea originală, ca să facă Mireasa pentru El, El nu a făcut o altă creaţiune niciodată. El a luat o parte din creaţiunea originală. Apoi, dacă El era Cuvântul, ce trebuie să fie Mireasa? Ea trebuie să fie Cuvântul original, Dumnezeul viu în Cuvânt.

Putem noi înţelege că noi suntem Cuvântul original fără pată sau zbârcitură. Noi suntem acea bucată lovită din El, restaurată. Satan nu ne mai poate înşela. Noi nu suntem vreo mireasă făcută de om, noi suntem Cuvântul viu în acţiune.

Recoltatul este aici. Noi suntem copţi. Noi suntem gata pentru Venire. Prima slujbă şi ultima slujbă este aceeaşi. Primul Mesaj şi (al doilea) ultimul Mesaj este acelaşi, “Eu sunt, Eu eram în Alfa; Eu sunt în Omega.”

Familia Capodoperă a venit din nou, Hristos şi Mireasa Lui, pregătiţi să se întoarcă înapoi la Casa lor.

Mireasa abia aşteaptă să vadă ce are El pregătit pentru noi în această primăvară. Noi suntem sub o mare anticipare şi aşteptare. Alăturaţi-vă nouă Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (20:00 ora României), aşa cum Duhul Sfânt vine în casele noastre şi vorbeşte prin gura aleasă de El, şi ne aduce Mesajul: Capodopera 64-0705.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Isaia 53:1-12
Maleahi 3:6
Matei 24:24
Marcu 9:7
Ioan 12:24
Ioan 14:9
Apocalipsa 3:20

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă