Scrisori Arhivate
sâmbătă, 22 ianuarie 2022

Dragă Mireasă care Strigă şi se Bucură,

Suntem în Cuvânt și trăim cele mai frumoase momente din viața noastră. Învățătură, consacrare și descoperire. Nu există nimic mai important decât să auzim Vocea lui Dumnezeu pe bandă.

Acest Mesaj este totul pentru noi. Ne dă satisfacție deplină. Singurul lucru care poate să potolească setea sufletului nostru este să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne prin profetul Său.

În fiecare zi, El ne oferă mai multă descoperire despre El și despre noi înșine. O reasigurare mai profundă că, "apăsând play", ascultăm Cuvântul Său și facem exact ceea ce El ne-a poruncit să facem. Noi suntem oile Sale, iar oaia nu se poate conduce singură; trebuie să aibă un conducător. Iar Duhul Sfânt ne conduce la El Însuși, Vocea Sa care rostește pe bandă cuvintele infailibile.

Nu ascultăm toți împreună aceste Mesaje din întâmplare, El ne-a ales să o facem. " Pașii celor neprihăniți sunt rânduiți de Domnul". Există un motiv. Nu ne putem împotrivi. Mesajul pe bandă este tot ceea ce vrea Mireasa. Ascultându-l, Acesta ne dă mâna puternică a Credinței pentru a ne ține și a crede fiecare cuvânt.

De ce credem noi că este atât de important ca toți cei care se numesc "Mireasa lui Dumnezeu" să asculte benzile?

Cuvântul ne spune clar că Biblia însăși a fost scrisă de profeți. Nu au fost gândurile, nici ideile lor, ci Duhul Sfânt care i-a determinat să scrie Biblia. De asemenea, Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu nu va face NIMIC până când nu va descoperi Cuvântul Său profetului Său. Alții îl pot vorbi și îl pot proclama, dar pot spune NUMAI ceea ce profetul lui Dumnezeu a spus deja.

Dacă voi credeți că William Marrion Branham este al șaptelea înger mesager adeverit de Dumnezeu, atunci ceea ce a spus pe bandă nu sunt cuvintele lui, ci chiar gândurile lui Dumnezeu Însuși exprimate. Tu te bazezi pentru destinația ta Eternă pe fiecare cuvânt pe care el l-a rostit pe benzi, deoarece crezi că este AȘA VORBEŞTE DOMNUL. Nu poate fi adăugat sau eliminat ceva din acesta, și nici nu are nevoie de interpretare; este Fiul Omului care vorbește prin omul pe care El l-a ales să împlinească Cuvântul Său.

Adevărata Mireasă cunoaște importanța ascultării benzilor. Pentru noi, benzile sunt cele mai importante, iar toate celelalte slujbe sunt minore. Fiecare trebuie să se întrebe dacă destinația sa Eternă se bazează pe credința în fiecare cuvânt rostit de profetul lui Dumnezeu. Dacă eu cred că este Vocea lui Dumnezeu care vorbește și o cheamă pe Mireasa Sa, atunci nu este nimic mai important decât să APĂS PLAY, deoarece voi fi judecat după fiecare Cuvânt pe care l-a SPUS PROFETUL LUI DUMNEZEU... nu după ce a spus un om că a spus profetul lui Dumnezeu.

Dacă tu crezi că ai nevoie de mai mult decât de benzi, atunci nu este la fel de important pentru tine să pui accent pe ascultarea benzilor, ci mai multă importanță pe slujbă. Nu poți avea decât o singură lucrare majoră.

În timp ce ascultăm banda această Duminică, Dumnezeu Însuși ne va vorbi și ne va spune că deținem titlul de proprietate legal în formă de rezumat al Vieții Eterne. Noi deținem tot ceea ce Adam și Eva au pierdut. Ne va fi adus prin descoperire și din Mâna lui Dumnezeu prin adeverire.

Apoi El ne va spune ce s-a întâmplat în Ceruri. Cum Isus Însuși a luat Cartea, a rupt sigiliul, apoi a trimis-o profetului pe care l-a ales și i-a spus să i-o dea Miresei Sale....vorbind despre strigare!!!! Tot ce se află pe pământ și în Ceruri ne va auzi strigând și ţipând atunci când ne vom vedea numele scrise în Cartea Vieții Mielului.

Şi El a luat Cartea, (glorie!) a deschis Cartea, şi a rupt jos Peceţile; şi a trimis Aceasta jos la pământ, la al şaptelea înger al Lui, să descopere Aceasta la poporul Lui! Iată-vă acolo. Oh, doamne! Ce s-a întâmplat! Ţipetele, strigătele, aleluia-urile, cei unşi, puterea, slava, manifestarea!

Şi bătrânul Ioan, care stătea acolo, fratele nostru, plângând! “Păi,” a zis el, “totul în Cer, totul pe pământ, şi totul în mare, m-au auzit strigând, ‘Amin! Amin! Binecuvântări, onoare, şi tărie, şi putere, să fie la Acela care trăieşte în veci şi veci.’”

Unde puteți asculta această mare descoperire? DOAR PE CASETE. Mireasa simte ceva special atunci când Îl aude pe Dumnezeu Însuși vorbind prin buze umane și spunându-i: "EȘTI MIREASA SCUMPĂ A INIMII MELE"

Veniți să vă așezați în prezența Duhului Sfânt Apăsând Play, Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora României), când Îl vom auzi pe al șaptelea înger mesager al Său aducând: Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi 63-0317E.

Vom striga și ne vom bucura și vom spune aleluia.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

Levitic: 25:47-55
Ieremia: 32:1-15
Zaharia: 3:8-9 / 4:10
Romani: 8:22-23
Efeseni: 1:13-14 / 4:30
Apocalipsa: 1:12-18 / capitolul 5 / 10:1-7 / 11:18

 


sâmbătă, 15 ianuarie 2022

Dragă Turmă Mică A Lui Ilie,

Noi suntem un popor deosebit, ciudat și straniu pentru lume și pentru mulți credincioși, dar totuși suntem o preoție duhovnicească, un neam regal, aducând jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, cu roadele buzelor noastre care aduc laudă Numelui Său. Vrem să spunem lumii că suntem atât de fericiți, atât de recunoscători și atât de onorați să fim Unul Din Ei.

Am vândut toate celelalte perle, pentru că El ne-a dat Perla de mare preț, Descoperirea despre Sine. Vedem însuși Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Însăși făgăduința ultimelor zile, chiar Luminile de seară care urmau să strălucească.

În adâncul inimilor noastre ne-a fost descoperit că vocea pe care o auzim pe bandă este Fiul Omului care se descoperă pe Sine. Acea Voce ne-a spus: Rămâneți aici, priviți la această Hrană depozitată pe care v-am pus-o pe benzi. Dacă aveți întrebări, consultați din nou aceste benzi. S-ar putea chiar să fie puțin derutant pentru voi, dar dați drumul la bandă și ascultați cu atenție. Dacă ești Mireasă, Duhul Sfânt ți-o va descoperi. Țineți minte, benzile nu au nevoie de interpretare, spuneți doar ceea ce este pe benzi. Eu sunt pastorul vostru și voi sunteți mica mea turmă, rămâneți cu învățătura de pe bandă.

Știu că mulți nu înțeleg ce facem ascultând același Mesaj în același timp, dar este în regulă, ei sunt încă frații și surorile noastre și îi iubim și nu ar trebui să vorbim niciodată împotriva lor. Fiecare trebuie să facă așa cum se simte călăuzit de Domnul să facă. Dumnezeu lucrează și ne conduce ca indivizi.

Profetul ne-a spus că trebuie să verificăm totul cu Cuvântul și să dovedim prin Cuvânt, așa cum a făcut și el. Cuvântul pentru astăzi este și a fost întotdeauna Biblia. Biblia ne spune că în zilele din urmă El ne va descoperi pe deplin toate tainele și secretele din Biblia Sa prin intermediul unui profet pe care îl va trimite. El însuși va vorbi prin acest profet și se va descoperi pe Sine însuși în mod fizic, așa cum a făcut cu Avraam. Cuvântul Său nu ar fi cuvintele unui om, ci chiar cuvintele lui Dumnezeu Însuși. Vor fi AȘA VORBEŞTE DOMNUL, astfel că Biblia și acea Voce ar fi una și aceeași.

Există un adânc care cheamă un adânc în inimile noastre pentru a asculta acea Voce adeverită. Vrem să auzim Vocea lui Dumnezeu direct de la profetul Său ales. Există o astfel de dragoste în inimile noastre de a auzi acea Voce și de a ne relaxa și de a ști că nu trebuie să punem la îndoială nimic din ceea ce auzim, trebuie doar să credem FIECARE CUVÂNT.

Nu există niciun alt loc în care să putem face acest lucru. Nu că cineva ne-ar spune ceva greșit sau ne-ar îndruma greşit, deoarece și ei au Duhul Sfânt, dar știm că ar putea, fără să vrea, să ne spună ceva greșit. Dar când auzim Vocea legitimată a lui Dumnezeu pe bandă, chiar dacă nu înțelegem ce se spune, Papa (Tata) Dumnezeu a spus că trebuie doar să spunem AMIN, CREDEM FIECARE CUVÂNT. Noi nu putem face asta cu nici o altă voce.

Ni s-a poruncit de către acea Voce să facem asta:

Să nu ascultaţi de mine; dar ascultaţi la ce am spus. Ceea ce am spus este Mesajul. Nu daţi nici o atenţie la mesager; priviţi Mesajul. Ţineţi ochii voştri, nu pe mesager, ci pe Mesaj. Ce a spus Acesta, acela-i lucrul la care să priviţi.

Ceea ce a spus el ESTE Mesajul orei. Trebuie să rămânem cu ochii pe Mesaj; Acesta este lucrul la care trebuie să ne uităm.

El ne descoperă lucruri ca niciodată înainte. Fiecare Mesaj pe care îl ascultăm sună ca un nou Mesaj pe care nu l-am mai auzit niciodată. Deși le-am mai auzit de sute de ori înainte, nu o putem explica, dar este ca și cum le auzim pentru prima dată, iar El ne dă din ce în ce mai multă Descoperire.

Noi nu am înţelege cum cineva nu ar avea dorinţa să asculte împreună cu noi aceste Mesaje. Există o asemenea unitate și Uniune cu Mireasa și cu Cuvântul Său. Suntem pe deplin satisfăcuți ca nicicând înainte în vieţile noastre.

Încă odată, avem mari așteptări. Este ca și cum Pecețile abia acum se deschid. El ne va arăta lucruri pe care nu le-am mai văzut niciodată și va aduce Lumină asupra unor lucruri pe care le-am auzit de foarte multe ori înainte; dar acum, le vom vedea cu claritate.

Știm că tot ceea ce avem nevoie pentru Răpirea Sa care va veni în curând, este acea Voce de pe benzi.

Dumnezeu L-a trimis pe profetul Său printr-o viziune în partea din spate a deșertului din Arizona, unde a fost luat de șapte îngeri și apoi trimis înapoi la Jeffersonville pentru a descoperi tainele ascunse ale celor Șapte Peceți pentru Mireasă.

Veniți să vă conectați împreună cu noi în timp ce Dumnezeu ne vorbește de la buză la ureche în această Duminică, la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), și vom asculta: Dumnezeu Ascunzându-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel 63-0317M.

Vom începe Mesajul la paragraful #94, după serviciul de dedicare.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

1 Cronici 17:1-8
Isaia 35:8 / 40:1-5 / 53:1
Maleahi capitolul 3
Matei 11:10, 11:25-26
Ioan 14:1-6
1 Corinteni capitolul 13
Apocalipsa capitolul 21

 


sâmbătă, 8 ianuarie 2022

Dragă Templu al lui Dumnezeu,

Acest Mesaj are o putere nelimitată. Este perfect în Sine Însuși. Este Cuvântul final pentru toate lucrurile. Nu există nimic altceva pentru Mireasă în afară de această Voce care a fost înregistrată pe bandă. Este Mesajul orei, justificat de Dumnezeu. Este Absolutul nostru.

Suntem în călătoria noastră spre Țara Făgăduinței, fiind conduși de Duhul Sfânt, de Stâlpul de Foc. Hrana noastră Spirituală a fost depozitată pentru a ne susține în călătoria noastră. Tot ce avem nevoie a fost asigurat.

David a pregătit din belșug, înainte de moartea sa, toate lucrurile de care era nevoie pentru a construi Casa Domnului. El a poruncit ca aceasta să fie extrem de măreață, de vestită și de glorioasă, în toate țările.

Apoi i-a vorbit lui Solomon și i-a dat tot ceea ce pregătise pentru construirea Templului Domnului. I-a dat modelul pridvorului și al caselor acestuia, al trezoreriilor, al camerelor de sus, al saloanelor dinăuntru și al locului pentru scaunul milei.

I-a dat modelul a tot ceea ce avea prin duh, al curților Casei Domnului. Toate încăperile de jur-împrejur, vistieriile Casei lui Dumnezeu și ale vistieriilor lucrurilor consacrate.

Curțile preoților și ale leviților, și pentru toată lucrarea de slujbă a Casei Domnului. I-a dat și toate vasele de slujbă din Casa Domnului. Aur și argint pentru toate instrumentele de orice fel de slujbă. Greutate de aur și de argint pentru fiecare sfeșnic. Aur și argint pentru fiecare masă de aducere înainte a pâinii, cârlige de carne, boluri, cupe și bazine.

Și chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.

Totul fusese pregătit și depozitat pentru construcție. Nu lipsea nimic. El trebuie să urmeze întocmai planul pentru a construi Templul Domnului.

Dar, în zilele noastre, Dumnezeu construiește un alt Templu, Mireasa Sa. Acest Templu nu va fi distrus, ci va trăi pentru Veșnicie cu El. El a pregătit și a depozitat din belșug tot ceea ce este necesar pentru a construi noul Său Templu.

Dumnezeirea, Sămânța Șarpelui, Cele Șaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel, Cele Șapte Epoci ale Bisericii, Cele Șapte Peceți, Recunoașterea Zilei Tale, Căsătorie și Divorț, Dezvăluirea lui Dumnezeu, Însemnul, Absolutul, Unșii, Hrana Spirituală, Hristos este Taina și sute și sute de altele, care trebuie urmate întocmai.

El a pus la păstrare tot ceea ce avem nevoie, dar noi trebuie să urmăm întocmai planul, fără să schimbăm o iotă sau o părticică.

Acum, asta este, ceea ce eu spun în această dimineață, este Hrana de depozitat, Hrana de depozitat, astfel ca voi să aveți ceva să mâncați, astfel ca voi să aveți ceva cu care să vă ospătați. Luați Aceasta pe benzile voastre; așezați-vă în răcoarea camerei. Poate când eu sunt departe pe căi îndepărtate, voi încă vă veți reaminti că aceste lucruri sunt adevărate. Ședeți în camera voastră și ascultați. Înțelegeți? Și aceasta este Hrană, depozitând Aceasta în depozit.

El a spus că în tabernacol se simte mai mult ca acasă decât în orice alt loc. Era locul în care Hrana fusese depozitată.

Afară în adunări unde mă duc, voi nu mă auziţi să predic aceste Mesaje. Nu, eu v-am promis să vin la tabernacol. Chiar aici este de unde predic eu Mesajele. Eu mai am încă trei sau patru aici, care mi le-a dat Domnul, eu am Scripturile despre aceasta, care eu nu aş îndrăzni să le predic altundeva decât chiar aici. Aici este de unde Cuvântul lui Dumnezeu a pornit să meargă. Şi, până când Dumnezeu o schimbă, eu voi sta chiar aici şi îl aduc afară chiar aici. Asta-i adevărat.

Profetul Domnului a vorbit și a spus că există un grup de oameni care îl cred, care sunt flămânzi și care se țin de fiecare cuvânt rostit de el. Voi sunteți acel grup de oameni. Voi sunteți adunarea lui. Voi sunteți mica lui turmă.

M-am rugat și simt că Domnul ne conduce să urmăm Mesajele pe care profetul Său le-a depozitat din belșug în depozitul Său pentru a zidi Mireasa Sa.

Vom continua să-l urmăm pe profetul Său în timp ce ascultăm: Este Acesta Semnul Sfârșitului, Domnule? 62-1230E. Aș dori să vă invit să fiți alături de noi Duminică, la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), pentru a asculta această Hrană special pregătită și depozitată care vă va zidi în Templul Domnului.

“Nu mai este timp.” Dacă este, să ne pregătim, prieteni, să-l întâlnim pe Dumnezeul nostru. A fost o mulțime de Hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de Aceasta. Să facem uz de Aceasta acum.

Fratele Joseph Branham

 

 


sâmbătă, 1 ianuarie 2022

Dragă Mireasă a Mesajului Unui Singur Om,

Ce an de "Scrisoare Roșie" a fost pentru Mireasă. El ne-a unit din întreaga lume prin singurul lucru care poate aduce Mireasa Sa împreună, Mesajul orei, însăși Vocea lui Dumnezeu care își cheamă Mireasa.

Și acum eu, cred că mesajul este gata să atingă apogeul final acolo, ca să producă o credință care va Răpi Biserica în Slavă, și Ea este așezată în Mesaje.

Descoperirea acestui mesaj este acum ancorată adânc în inimile noastre. Acțiunile noastre sunt exact în concordanță cu Cuvântul. Știm că învățătura noastră este perfectă cu Cuvântul, fără a adăuga nimic la acesta și fără a lua nimic de la el. Pentru noi, nu este nimic altceva decât Cuvântul pe bandă.

El ne-a pregătit pentru punctul culminant final, dându-ne Credința de care avem nevoie pentru Răpire. Această Credință, este în noi ACUM. Viața lui Hristos este reprodusă în mod aproape întrupat, prin noi, așa cum a fost în Hristos.

Și tu vezi viața Lui…”Lucrările pe care le fac Eu le veți face și voi. Acela care crede (nu cel făcut credincios, cel ce se gândește că este, ci acela care crede) – acela care crede în Mine lucrările pe care le fac Eu". De ce? Pentru că el este ancorat de aceeași Stâncă. Ce era Stânca? Cuvântul, întotdeauna! Tu ești ancorat acolo. Aceasta este steaua ta Polară atunci când tu ești pierdut pe mare.

Noi suntem atât de ancorați de acea Stâncă. Suntem siguri de Ea. Suntem pozitivi privitor la Aceasta. Nu luăm cuvântul altcuiva, ci rămânem cu Așa Vorbește Domnul. Am ajuns la Absolutul nostru.

Suntem pe deplin satisfăcuți și mulțumiți. Nu ne mai întrebăm, așa cum era în zilele Judecătorilor, și cu atât de mulți astăzi, unde fiecare om făcea ce era drept în ochii lui, unde fiecare avea propriul său absolut și făcea doar ce voia să facă. Dumnezeu nu-și schimbă politica, El nu poate să fie Dumnezeu și să o facă. Dacă Dumnezeu spune vreodată ceva sau face ceva, trebuie să facă la fel de fiecare dată.

Dumnezeu trimite întotdeauna un profet pentru a conduce poporul Său. El ne-a trimis al șaptelea înger profet al Său; Fiul Omului, care S-a descoperit în trup omenesc, pentru a chema și a conduce Mireasa Sa. Benzile sunt Vocea lui Dumnezeu către Mireasa Sa. ACESTA ESTE ABSOLUTUL NOSTRU.

Ea a plecat acolo sus…Ea știa…Mie îmi place asta, felul în care a venit ea; ea a ajuns la absolutul ei, la stâlpul ei de legătură.

Dumnezeu își cheamă mireasa laolaltă. El nu-și va schimba programul. El nu va trimite un grup de oameni pentru a aduna Mireasa Sa. Mireasa Lui se va uni doar în jurul Cuvântului pur, care este Vocea lui Dumnezeu pe benzi. Aceasta este adevărata slujire a lui Dumnezeu pentru astăzi.

Nu există un mod mai bun de a începe Noul An decât să ne adunăm și să ne ascultăm la postul nostru de legătură, Absolutul nostru, vorbindu-ne. Aș dori să vă invit pe toți să veniți să ascultați cu noi Duminică la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), pentru a auzi Mesajul: Absolutul 62-1230M.

Dacă nu puteți fi alături de noi, vă încurajez să alegeți un Mesaj pe care să îl difuzați în casele voastre, sau să vă încurajați pastorul să aleagă un Mesaj pe care să îl puneți și voi împreună, sub cea mai mare ungere care există, și să auziți Absolutul justificat al Miresei.

Fratele Joseph Branham

 

 


sâmbătă, 25 decembrie 2021

Dragă Clasă,

Aș dori să vă predic și să vă învăț astăzi prin intermediul scrisorii mele. Să recapitulăm mai întâi ceea ce am învățat Duminica trecută.

Cum poți prinde o sămânță predestinată a lui Dumnezeu? APĂSAȚI PLAY.

Ce le-a spus Iosua slujitorilor săi să facă? Du-te în Ierihon, slujește poporului prin APASĂ PLAY, și tu și casa ta veți fi salvați.

Trimișii săi s-au întors și au spus: "Ne-am supus ordinelor tale. Și acolo a fost o femeie pe care am găsit-o, când am ascultat benzile.

Nu ne este rușine. Nu ne pasă cine o vede. Noi am vrut ca toată lumea să o vadă și să o audă. L-am așezat în casele noastre, în bisericile noastre, oriunde mergem, pentru ca toți cei care trec pe acolo să știe că suntem identificați cu Însemnul nostru: Isus Hristos, Cuvântul Său, Duhul Sfânt, Mesajul orei, Benzile, Vocea lui Dumnezeu.

Putem vedea că urgia este pe cale să treacă prin țară și tot ceea ce nu se află sub acest Însemn va pieri. Dar când El va vedea acel Însemn, va trece pe lângă noi. Este cerința lui Dumnezeu în această oră. Mesajul din timpul serii, este de a aplica Însemnul.

Cât de aproape ne-a spus că va fi clasa?

  • Să spunem doar că eu cred... nu e suficient.
  • Să umbli pe unde este... nu este suficient, te face mai rău.
  • Eu nu fur.
  • Eu merg la Tabernacolul Branham.
  • EU CRED MESAJUL.
  • CRED FIECARE CUVÂNT PE CARE L-AI SPUS FRATE BRANHAM... WOW!!!

Asta e bine, aceasta înseamnă că știi să citești.

Nu veniți atât de departe și spuneți: "Cred în Mesaj". Te supui mesagerului. Intrați în Hristos!

Luați Mesajul, primiți-l în inima voastră, voi trebuie să aveți Însemnul, însăși Viața care a fost în Hristos să fie în voi. "Când voi vedea Asta, voi trece pe lângă tine".

Ce a spus Dumnezeu Miresei Sale Mesaj după Mesaj? BENZILE, BENZILE, BENZILE, BENZILE. Este în regulă să predicați Mesajul și să învățați Mesajul, dar voi trebuie să (redați) PLAY MESAJUL.

Cum poate cineva să spună că este îndrăgostit de Mesaj și să nu vrea să pună (play) Mesajul înaintea oamenilor? Ei nu au aceeași relație de iubire pe care o am eu cu Mesajul, deoarece vreau ca toată lumea să vină împreună și să audă această justificată Voce a Stâlpului de Foc.

Noi avem o CREDINȚĂ neclintită în Cuvântul Său. Noi nu suntem Eva. Nu suntem îndoielnici sau compromiși cu Satana. Noi ne ținem de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu din Biblie și de fiecare cuvânt de pe bandă. Pentru că benzile sunt chiar gândurile lui Dumnezeu, vorbite și descoperite Miresei Sale, și nu au nevoie de nicio interpretare. Este singurul loc în care știm că putem spune AMIN la fiecare Cuvânt.

Acest Mesaj este o pâine proaspătă care coboară din ceruri, pentru călătoria noastră. Este Pâinea Vieții, și în fiecare zi primim o prospețime de la Hristos, din Cer, de la Duhul Sfânt, care vine și ne umple sufletele.

Stăm împreună cu un singur obiectiv, Cuvântul lui Dumnezeu, și ne hrănim cu acest Cuvânt. Ne aflăm în Betleemul spiritual al lui Dumnezeu, mâncând Pâinea spirituală a lui Dumnezeu, iar sufletele noastre punctează fiecare cuvânt pe care El l-a rostit, cu un "Amin!". Ne bucurăm de această Hrană cerească a îngerilor, care a fost depozitată pentru ca noi să ne ospătăm.

Alăturați-vă nouă la masa Lui și ospătați-vă cu noi cu acea hrană cerească a îngerilor în această Duminică la ora 10:00 A. M., ora Jeffersonville (17.00 ora României).

Dacă sunt oameni de aici care ascultă benzile, aș dori să o ascultați pe aceasta: "De Ce A Trebuit Isus Să vină la Betleem". De ce a trebuit să o facă?

Tatăl ne-a vorbit încă o dată prin profetul Său și a invitat pe toți Oamenii Benzii să vină să asculte Mesajul: De ce Micul Betleem 63-1214.

Predica și învățătura mea s-a încheiat, acum să APĂSĂM PLAY.

Fratele Iosif Branham