DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Serviciul de Închinare De Duminică
Serviciile de Duminică se desfășoară la Clădirea YFYC
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Luni/Miercuri Serviciu de Rugăciune
Serviciile de Rugăciune În Tăcere au loc la Tabernacolul Branham
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Luni: 12:00 - 15:00
Miercuri: 17:00 - 20:00
Serviciile fizice la Tabernacului Branham și YFYC sunt anulate din cauza restricțiilor COVID-19 și a proiectului de construcție în desfăşurare.
30
sâm.
sept.

63-0630M Al Treilea Exod

Dragă Mireasă a Exodului,

Aceste lucruri pe care le vedem că au loc astăzi nu s-ar fi putut întâmpla cu douăzeci de ani în urmă, sau cu patruzeci de ani în urmă; abia astăzi se întâmplă. Aceasta este ora! Acesta este timpul! Acum este momentul ca Acesta să fie împlinit. Dumnezeu a promis, ȘI AICI ESTE.

Noi avem înțelegere spirituală; nelegiuirea acestui popor a ajuns la culme. Ora a sosit. Este timpul să mergem în Țara promisă. Nu doar o altă țară în care să mergem, ci Casa noastră Viitoare pe care o așteptăm.

Gândiți-vă că ceea ce ne conduce pe noi este mai mult decât un profet. Este Dumnezeu manifestat în trup printre noi, cu Cuvântul Său ca dovadă. Un profet care a făcut de o mie de ori mai mult decât orice alt profet. Este Stâlpul de Foc care ne conduce spre Țara promisă, spre Mileniu.

El l-a ales pe profetul nostru și i-a dat semnul supranatural al Stâlpului de Foc, astfel ca el să nu se înșele. Ceea ce a spus profetul este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. El l-a luat pe profetul nostru, l-a instruit, apoi l-a trimis înapoi la noi cu Stâlpul de Foc, pentru a se adeveri pe Sine față de noi și pentru a ne da o Descoperire completă a întregului Său Cuvânt.

Dacă vrem să mergem în acea Țară promisă, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu nu poate și nu va schimba programul Său. El este Dumnezeu, și nu poate. El ne-a spus că nu va avea niciodată de-a face cu un grup. El nu a făcut-o niciodată. El se ocupă de noi ca indivizi. El ne-a promis în Cuvântul Său că ne va trimite pe Maleahi 4 pentru a ne conduce în această Țară, și El a făcut-o.

Dar, voi vedeţi, Ahab avea un sistem care el a gândit că era de la Domnul. El a zis, „Eu am patru sute din ei, învăţaţi şi instruiţi.” Şi ei pretind a fi profeţi Evrei, aşa cum fac grupuri de lucrători astăzi.

Mulți nu vor să accepte acest lucru, dar, asemenea lui Ilie din vechime, cel de-al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu, pastorul nostru, este pastorul lumii pentru a conduce Mireasa Sa.

El este Maleahi 4:5 și Apocalipsa 10:7. El este împlinirea tuturor Scripturilor pe care Biblia le-a prezis despre el. Este acest Mesaj, această Voce, care este Vocea lui Dumnezeu care o cheamă pe Mireasa Lui. Este Planul lui Dumnezeu pentru astăzi.

Este același Stâlp de Foc, prin același sistem uns. Același Dumnezeu care face aceleași lucruri.

Acum, Cuvântul s-a făcut trup și locuiește printre noi, în trupul nostru, Mireasa Sa Cuvânt.

Să strigăm către El și să-I mulțumim, să-L lăudăm, să ne închinăm Lui, pentru tot ce a făcut: Mântuindu-ne, predestinându-ne, justificându-ne.

Ce face El pentru noi chiar acum; dându-ne Descoperirea și Descoperire, spunându-ne cine suntem. Și tot ceea ce va face El pentru noi... Să vină să ne ia ca Mireasă a Sa și să ne ducă la Viitoarea Casă pe care a făcut-o pentru noi și să fim cu El în toată Eternitatea.

De orice avem nevoie, strigăm către El. Asta vrea El să facă copiii Săi. Să strigăm către El până când suntem mulțumiți și obținem ceea ce avem nevoie.

Veniți să vă uniți cu o parte din Mireasa Sa Duminică, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), și să îl ascultăm pe pastorul lui Dumnezeu pentru lume, William Marrion Branham, spunându-ne totul despre: Al Treilea Exod 63-0630M.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înainte de ascultarea Mesajului:

Exod 3:1-12
Geneza capitolul 37
Geneza capitolul 43

 


Afișează Mai Multe
23
sâm.
sept.

63-0623E Lumina Roșie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui

Dragă Mireasă Fără Frică,

ATENȚIE!!! ATENȚIE!!! Lumina roșie sclipește. A venit momentul căderii cortinei. Trebuie să lăsăm totul deoparte, TOTUL, și să fim pregătiți. Suntem la sfârșit. Timpul pe care îl așteptam de la început a sosit. Profeția se împlinește acum.

Dumnezeu a luat mesagerul Său vultur puternic, sus în ceruri, pentru a privi șaizeci de ani dincolo de 1963, până astăzi, septembrie 2023, pentru a vedea tot ceea ce va avea loc în zilele noastre... Starea în care va fi lumea, imoralitatea femeii, biserica în starea ei, nebunia oamenilor; răi, orbi, goi, marea curvă din toate sectoarele guvernului, corupția din politică, și ne-a avertizat ce va avea loc.

Acum o vedem manifestată în fața ochilor noștri exact așa cum ne-a spus el că va fi. Noi suntem cei care am văzut toate aceste lucruri împlinindu-se. Toate lucrurile sunt la locul lor. A devenit o groapă mare de mizerie.

Întreaga lume este în stare de panică. Ei știu că nu mai există nicio speranță. Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Frica acoperă fața pământului. Economia este distrusă, omoruri fără motiv, femeile vor să fie bărbați, bărbații vor să fie o femeie. Orice și oricum este acceptat. Ce s-ar putea întâmpla în orice moment? Ei știu că este ca un vulcan; va erupe în orice clipă. O vedeți pe fețele lor, în acțiunile lor, FĂRĂ SPERANȚĂ, FRICĂ.

Chiar și așa-zisele biserici creștine îmbrățișează persoanele transgender ca păstori, ca lideri spirituali ai poporului. A devenit mai rău decât Sodoma și Gomora. Satana și împărăția lui se unesc și au devenit una. El și-a atins scopul.

DAR GLORIE LUI DUMNEZEU, în mijlocul acestui haos și al fricii, Tatăl ne-a păstrat pe NOI, grupul Său de oameni selectați, Mireasa Sa iubită, în siguranță în Mâinile Sale și avem o uniune spirituală cu El cum nu am mai avut niciodată înainte. Acesta este cel mai măreț moment din viața noastră. Este minunat. Este glorios. Este supranatural. Este dincolo de cuvintele pe care le putem exprima.

Trupul nostru devine Cuvânt, iar Cuvântul devine trup; manifestat, adeverit. Exact ceea ce Biblia a spus că se va întâmpla în această zi, se întâmplă, zi de zi.

Lucrurile se întâmplă și se desfășoară atât de repede încât cu greu putem ține pasul cu ele. Suntem atât de aproape de Venirea Domnului nostru Isus; de a fi uniți cu El, acolo unde Cuvântul devine Cuvânt.

Cu toate aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru, NICIODATĂ NU AM FOST MAI FERICIȚI, mai mulțumiți sau mai satisfăcuți. Inimile și sufletele noastre sunt pline de o bucurie de nedescris și plină de glorie. Este un paradox.

Suntem mai liniștiți ca niciodată, știind că, încă de la început, am fost predestinați să fim un fiu și o fiică a lui Dumnezeu.

NOI SUNTEM Mireasa virtuoasă a lui Hristos, spălată în Sângele lui Hristos. Prețiosul, virtuosul, fără de păcat Fiu al lui Dumnezeu stând alături de o Mireasă-Cuvânt pură, neîntinată, pe care a spălat-o cu Apa propriului Său Sânge. Noi am fost predestinați în sânul Tatălui înainte de începutul timpului; așa cum a fost și El....GLORIE!! ALELUIA!

Dar noi nu suntem doar atât, foarte curând noi vom merge la Nunta din cer, purtând verigheta celor predestinați. El ne cunoștea pe NOI... meditați la asta, EL NE-A CUNOSCUT PE NOI înainte de întemeierea lumii, așa că ne-a pus nouă verigheta de nuntă ACOLO și ne-a pus NUMELE PE CARTEA VIEȚII MIELULUI LUI, nu doar iertat, ci și JUSTIFICAT.

Există o singură cale de a obține toate acestea, trebuie să veniți pe singura Cale oferită de Dumnezeu. Cuvântul original, APASĂ PLAY.

Suntem atât de recunoscători că noi avem această Descoperire. Este atât de limpede pentru noi. Nu carnea și sângele ne-au descoperit-o, ci Tatăl nostru din Ceruri și pur și simplu nu există cuvinte în vocabularul nostru pentru a exprima cât de mult Îl iubim pe El pentru aceasta....HAR MINUNAT.

Nimic nu se compară cu a asculta Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ți buză către ureche. Bucuria care ne inundă sufletul. Fără să ne întrebăm, fără să presupunem, nu, nici măcar să sperăm, NOI ȘTIM, ESTE AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Nu poți avea această siguranță de 100% în alt loc decât pe bandă.

Aș dori să vă invit să veniți alături de noi să ascultăm Vocea lui Dumnezeu care ne spune totul despre ziua în care trăim, în timp ce El vorbește prin puternicul Său profet vultur și ne aduce Mesajul: Lumina Roșie Sclipitoare A Semnului Venirii Lui 63-0623E.

Ne vom aduna din întreaga lume la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România). Dacă nu vă puteți alătura nouă, oriunde v-ați afla, orice ați face, Apăsați Play și ascultați Cuvintele Vieții Eterne.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 5:28 / 22:20 / capitolul 24
2 Timotei capitolul 4
Iuda 1:7
Geneza capitolul 6

 


Afișează Mai Multe
16
sâm.
sept.

63-0623M Stând În Spărtură

Dragi Aleși,

Domnul nostru Isus ne iubește atât de mult, încât a dorit să ne trimită un profet în zilele noastre. Unul în care El a avut încredere 100%. Unul în care să vină și să trăiască, pentru a se putea descoperi pe Sine însuși prin acea carne umană pentru a-și chema Mireasa Lui.

Profetul Său ne-a iubit atât de mult încât ne-a făcut o promisiune, nouă și lui Dumnezeu, că orice Mesaj nou va veni din micul său tabernacol. El îl va înregistra, îl va stoca, astfel încât Mireasa lui Dumnezeu să aibă hrană spirituală cu care să se ospăteze, chiar și atunci când el va fi plecat.

Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe îngerul Său profet, încât l-a ajutat pe profetul Său să își țină cuvântul față de noi.

După ce Dumnezeu a vorbit prin îngerul Său puternic și ne-a descoperit și interpretat complet întreaga Biblie, El a deschis apoi vârful Stâncii piramidale, pe care nici măcar nu era scris, și a descoperit-o îngerului Său, pentru ca el să ne poată da toate tainele Sale ascunse nouă, Miresei Sale.

Dumnezeu i-a dat chiar o viziune Fratelui Roberson, în care a văzut Stâlpul de Foc ridicându-și profetul și ducându-l în Vest, apoi întorcându-l înapoi și așezându-l în capul Mesei unde el a fost mutat.

Duhul Sfânt a vorbit apoi și i-a spus: "Acesta este slujitorul Meu. Și l-am chemat să fie un profet al epocii, să conducă poporul, așa cum a făcut Moise.I s-a dat autoritatea de a vorbi în existență".

Care a fost chemarea lui Moise? Ce trebuia să facă el? Dumnezeu îi poruncise lui Moise să conducă poporul spre țara promisă. Dar s-au ridicat niște oameni care au decis să intervină în însărcinarea pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Moise, spunând: "Îți asumi prea multe. Încerci să te faci singurul din grup care are un cuvânt de spus".

Acest act L-a nemulțumit atât de mult pe Dumnezeu până când i-a spus lui Moise: "Separă-te din mijlocul lor. O să-i omor pe toți și voi începe o nouă generație cu tine". Și Moise s-a proșternut în Prezența lui Dumnezeu și a spus că va trebui să vină peste el.

Dacă Dumnezeu avea de gând să nimicească poporul în zilele noastre, cine ar fi stat ca Moise pentru popor? Unde am putea găsi o persoană care să stea sau să poată sta în picioare, pe care Dumnezeu să o accepte așa cum a făcut-o cu Moise? Există doar viața unui singur om pe pământ care înseamnă atât de mult pentru Dumnezeu încât să oprească mânia Sa, puternicul său înger al șaptelea.

Dumnezeu a avut întotdeauna un program. Mireasa Sa va recunoaște acest program și va rămâne cu el, Cuvânt cu Cuvânt. Ei știu că trebuie să rămână cu acea Voce pe care Dumnezeu a ales-o să îi conducă pentru a ajunge în Țara Făgăduinței.

Dumnezeu a vorbit prin profetul Său și a dat destul timp pentru a merge într-o direcție diferită, așa cum a făcut Noe în Arcă cu porumbelul și corbul. Dar, la fel ca porumbelul care s-a întors întotdeauna la Arcă, Mireasa se va întoarce întotdeauna la Mesaj, la acea Voce, LA BENZI.

Cine a fost profetul din Ziua noastră? Au existat profeți puternici înainte, pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a trimis să conducă poporul Său de-a lungul epocilor: Avraam, Moise, Ilie, Elisei, dar niciunul dintre ei nu a fost ca puternicul profet al zilelor noastre. El a fost chemat la o lucrare mult mai înaltă decât toți aceștia. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-i descoperi toate tainele Sale. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a aduce la existență ceva din nimic. El a fost cel ales pentru a descoperi cea de-a Treia Tragere. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales să conducă Mireasa Sa.

Ce popor binecuvântat suntem noi, Mireasa aleasă de Dumnezeu. Cum putem fi abătuți? Cum putem fi triști? Satana încearcă să ne descurajeze, dar noi avem victoria, suntem pecetluiți înăuntru, în siguranță în Arcă. Ușile sunt închise. Nimic nu ne poate face rău. Noi suntem Adamul Său restaurat.

El vine după noi, Mireasa Sa aleasă. Vor fi unii dintre noi care nu vor trebui să simtă gustul morții, ci vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi. GLORIE!!

La fel ca fiecare dintre voi, sunt atât de entuziasmat, pe măsură ce în fiecare zi, Cuvântul Său, Descoperirea pe care El mi-a dat-o, devine din ce în ce mai mare. Am mari așteptări. Dacă nu vine azi, poate va veni mâine, dar știu că El va veni foarte curând și El va veni PENTRU MINE ȘI PENTRU VOI.

Veniți alături de noi Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta Hrana care a fost depozitată într-un loc mic, în timp ce privim și auzim: Stând În Spărtură 63-0623M. Vom începe Mesajul la paragraful numărul 27.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Numeri 16:3-4

 


Afișează Mai Multe
NOTIFICĂRI
Abonați-vă pentru a primi notificări de la Tabernacolul Branham
 Abonaţi-vă
De la Consiliul de Diaconi

În decursul pandemiei Coronavirus, conştientizăm că ar putea exista membri ai Tabernacolului Branham în nevoie financiară disperată, care nu îşi pot procura necesităţile pentru trai, cum ar fi produsele alimentare și bunurile sustenabile. Pentru că nu avem posibilitatea să vorbim la Biserică din cauza restricțiilor de grup, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la BT@branham.org sau să ne sunați la 812-924-8200, dacă vă aflați în această situație de nevoie. Consiliul de diaconi ar fi bucuros să vă examineze situația.

Sunt atât de recunoscător că Tatăl ne-a pregătit, pe noi, Mireasa Sa, pentru aceste lucruri, atât naturale cât și spirituale. Cu siguranță, chem numele fiecăruia dintre voi înaintea Sa în rugăciune.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Fratele Iosif

Există proceduri în ceea ce privește rezervarea locurilor atât la Tabernacolul Branham, cât și la YFYC. Apreciem colaborarea dvs. cu următoarele:

Rezervarea locurilor este permisă doar pentru familia dvs.

Dacă sunteți dizabil, sunteți binevenit să intrați în adunare înainte de deschiderea ușilor și să vă așezați în secțiunea pentru handicap.

Conştientizăm că vor exista abateri de la aceste politici și vă rugăm să contactați unul dintre diaconi pentru orice cerinţă aveți, astfel încât să putem satisface nevoile dvs. speciale.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs. în aceste lucruri, care credem că vor face serviciile chiar şi mai agreabile pentru toată lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze

Afișează Mai Multe

De la Consiliul de Administrație

Mulți oameni au întrebat cum să trimită zeciuielile și ofertele la Tabernacolul Branham în timp ce suntem închişi din cauza Coronavirusului. Am prefera să le expediaţi prin poştă la:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Rugăciunile noastre sunt cu siguranță pentru toți frații și surorile noastre din întreaga lume, atâta timp cât persistă acest virus. Pentru donații către VGR, continuați să utilizați adresa: PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Afișează Mai Multe
Istoria
Despre
Tabernacolul
Branham
Continuați Să Citiți