DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Serviciul de Închinare De Duminică
Serviciile de Duminică se desfășoară la Clădirea YFYC
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Luni/Miercuri Serviciu de Rugăciune
Serviciile de Rugăciune În Tăcere au loc la Tabernacolul Branham
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Luni: 12:00 - 15:00
Miercuri: 17:00 - 20:00
Serviciile fizice la Tabernacului Branham și YFYC sunt anulate din cauza restricțiilor COVID-19 și a proiectului de construcție în desfăşurare.
22
sâm.
ian.

63-0317E Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi

Dragă Mireasă care Strigă şi se Bucură,

Suntem în Cuvânt și trăim cele mai frumoase momente din viața noastră. Învățătură, consacrare și descoperire. Nu există nimic mai important decât să auzim Vocea lui Dumnezeu pe bandă.

Acest Mesaj este totul pentru noi. Ne dă satisfacție deplină. Singurul lucru care poate să potolească setea sufletului nostru este să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne prin profetul Său.

În fiecare zi, El ne oferă mai multă descoperire despre El și despre noi înșine. O reasigurare mai profundă că, "apăsând play", ascultăm Cuvântul Său și facem exact ceea ce El ne-a poruncit să facem. Noi suntem oile Sale, iar oaia nu se poate conduce singură; trebuie să aibă un conducător. Iar Duhul Sfânt ne conduce la El Însuși, Vocea Sa care rostește pe bandă cuvintele infailibile.

Nu ascultăm toți împreună aceste Mesaje din întâmplare, El ne-a ales să o facem. " Pașii celor neprihăniți sunt rânduiți de Domnul". Există un motiv. Nu ne putem împotrivi. Mesajul pe bandă este tot ceea ce vrea Mireasa. Ascultându-l, Acesta ne dă mâna puternică a Credinței pentru a ne ține și a crede fiecare cuvânt.

De ce credem noi că este atât de important ca toți cei care se numesc "Mireasa lui Dumnezeu" să asculte benzile?

Cuvântul ne spune clar că Biblia însăși a fost scrisă de profeți. Nu au fost gândurile, nici ideile lor, ci Duhul Sfânt care i-a determinat să scrie Biblia. De asemenea, Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu nu va face NIMIC până când nu va descoperi Cuvântul Său profetului Său. Alții îl pot vorbi și îl pot proclama, dar pot spune NUMAI ceea ce profetul lui Dumnezeu a spus deja.

Dacă voi credeți că William Marrion Branham este al șaptelea înger mesager adeverit de Dumnezeu, atunci ceea ce a spus pe bandă nu sunt cuvintele lui, ci chiar gândurile lui Dumnezeu Însuși exprimate. Tu te bazezi pentru destinația ta Eternă pe fiecare cuvânt pe care el l-a rostit pe benzi, deoarece crezi că este AȘA VORBEŞTE DOMNUL. Nu poate fi adăugat sau eliminat ceva din acesta, și nici nu are nevoie de interpretare; este Fiul Omului care vorbește prin omul pe care El l-a ales să împlinească Cuvântul Său.

Adevărata Mireasă cunoaște importanța ascultării benzilor. Pentru noi, benzile sunt cele mai importante, iar toate celelalte slujbe sunt minore. Fiecare trebuie să se întrebe dacă destinația sa Eternă se bazează pe credința în fiecare cuvânt rostit de profetul lui Dumnezeu. Dacă eu cred că este Vocea lui Dumnezeu care vorbește și o cheamă pe Mireasa Sa, atunci nu este nimic mai important decât să APĂS PLAY, deoarece voi fi judecat după fiecare Cuvânt pe care l-a SPUS PROFETUL LUI DUMNEZEU... nu după ce a spus un om că a spus profetul lui Dumnezeu.

Dacă tu crezi că ai nevoie de mai mult decât de benzi, atunci nu este la fel de important pentru tine să pui accent pe ascultarea benzilor, ci mai multă importanță pe slujbă. Nu poți avea decât o singură lucrare majoră.

În timp ce ascultăm banda această Duminică, Dumnezeu Însuși ne va vorbi și ne va spune că deținem titlul de proprietate legal în formă de rezumat al Vieții Eterne. Noi deținem tot ceea ce Adam și Eva au pierdut. Ne va fi adus prin descoperire și din Mâna lui Dumnezeu prin adeverire.

Apoi El ne va spune ce s-a întâmplat în Ceruri. Cum Isus Însuși a luat Cartea, a rupt sigiliul, apoi a trimis-o profetului pe care l-a ales și i-a spus să i-o dea Miresei Sale....vorbind despre strigare!!!! Tot ce se află pe pământ și în Ceruri ne va auzi strigând și ţipând atunci când ne vom vedea numele scrise în Cartea Vieții Mielului.

Şi El a luat Cartea, (glorie!) a deschis Cartea, şi a rupt jos Peceţile; şi a trimis Aceasta jos la pământ, la al şaptelea înger al Lui, să descopere Aceasta la poporul Lui! Iată-vă acolo. Oh, doamne! Ce s-a întâmplat! Ţipetele, strigătele, aleluia-urile, cei unşi, puterea, slava, manifestarea!

Şi bătrânul Ioan, care stătea acolo, fratele nostru, plângând! “Păi,” a zis el, “totul în Cer, totul pe pământ, şi totul în mare, m-au auzit strigând, ‘Amin! Amin! Binecuvântări, onoare, şi tărie, şi putere, să fie la Acela care trăieşte în veci şi veci.’”

Unde puteți asculta această mare descoperire? DOAR PE CASETE. Mireasa simte ceva special atunci când Îl aude pe Dumnezeu Însuși vorbind prin buze umane și spunându-i: "EȘTI MIREASA SCUMPĂ A INIMII MELE"

Veniți să vă așezați în prezența Duhului Sfânt Apăsând Play, Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora României), când Îl vom auzi pe al șaptelea înger mesager al Său aducând: Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi 63-0317E.

Vom striga și ne vom bucura și vom spune aleluia.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

Levitic: 25:47-55
Ieremia: 32:1-15
Zaharia: 3:8-9 / 4:10
Romani: 8:22-23
Efeseni: 1:13-14 / 4:30
Apocalipsa: 1:12-18 / capitolul 5 / 10:1-7 / 11:18

 


Afișează Mai Multe
15
sâm.
ian.

63-0317M Dumnezeu Ascunzându-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel

Dragă Turmă Mică A Lui Ilie,

Noi suntem un popor deosebit, ciudat și straniu pentru lume și pentru mulți credincioși, dar totuși suntem o preoție duhovnicească, un neam regal, aducând jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, cu roadele buzelor noastre care aduc laudă Numelui Său. Vrem să spunem lumii că suntem atât de fericiți, atât de recunoscători și atât de onorați să fim Unul Din Ei.

Am vândut toate celelalte perle, pentru că El ne-a dat Perla de mare preț, Descoperirea despre Sine. Vedem însuși Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Însăși făgăduința ultimelor zile, chiar Luminile de seară care urmau să strălucească.

În adâncul inimilor noastre ne-a fost descoperit că vocea pe care o auzim pe bandă este Fiul Omului care se descoperă pe Sine. Acea Voce ne-a spus: Rămâneți aici, priviți la această Hrană depozitată pe care v-am pus-o pe benzi. Dacă aveți întrebări, consultați din nou aceste benzi. S-ar putea chiar să fie puțin derutant pentru voi, dar dați drumul la bandă și ascultați cu atenție. Dacă ești Mireasă, Duhul Sfânt ți-o va descoperi. Țineți minte, benzile nu au nevoie de interpretare, spuneți doar ceea ce este pe benzi. Eu sunt pastorul vostru și voi sunteți mica mea turmă, rămâneți cu învățătura de pe bandă.

Știu că mulți nu înțeleg ce facem ascultând același Mesaj în același timp, dar este în regulă, ei sunt încă frații și surorile noastre și îi iubim și nu ar trebui să vorbim niciodată împotriva lor. Fiecare trebuie să facă așa cum se simte călăuzit de Domnul să facă. Dumnezeu lucrează și ne conduce ca indivizi.

Profetul ne-a spus că trebuie să verificăm totul cu Cuvântul și să dovedim prin Cuvânt, așa cum a făcut și el. Cuvântul pentru astăzi este și a fost întotdeauna Biblia. Biblia ne spune că în zilele din urmă El ne va descoperi pe deplin toate tainele și secretele din Biblia Sa prin intermediul unui profet pe care îl va trimite. El însuși va vorbi prin acest profet și se va descoperi pe Sine însuși în mod fizic, așa cum a făcut cu Avraam. Cuvântul Său nu ar fi cuvintele unui om, ci chiar cuvintele lui Dumnezeu Însuși. Vor fi AȘA VORBEŞTE DOMNUL, astfel că Biblia și acea Voce ar fi una și aceeași.

Există un adânc care cheamă un adânc în inimile noastre pentru a asculta acea Voce adeverită. Vrem să auzim Vocea lui Dumnezeu direct de la profetul Său ales. Există o astfel de dragoste în inimile noastre de a auzi acea Voce și de a ne relaxa și de a ști că nu trebuie să punem la îndoială nimic din ceea ce auzim, trebuie doar să credem FIECARE CUVÂNT.

Nu există niciun alt loc în care să putem face acest lucru. Nu că cineva ne-ar spune ceva greșit sau ne-ar îndruma greşit, deoarece și ei au Duhul Sfânt, dar știm că ar putea, fără să vrea, să ne spună ceva greșit. Dar când auzim Vocea legitimată a lui Dumnezeu pe bandă, chiar dacă nu înțelegem ce se spune, Papa (Tata) Dumnezeu a spus că trebuie doar să spunem AMIN, CREDEM FIECARE CUVÂNT. Noi nu putem face asta cu nici o altă voce.

Ni s-a poruncit de către acea Voce să facem asta:

Să nu ascultaţi de mine; dar ascultaţi la ce am spus. Ceea ce am spus este Mesajul. Nu daţi nici o atenţie la mesager; priviţi Mesajul. Ţineţi ochii voştri, nu pe mesager, ci pe Mesaj. Ce a spus Acesta, acela-i lucrul la care să priviţi.

Ceea ce a spus el ESTE Mesajul orei. Trebuie să rămânem cu ochii pe Mesaj; Acesta este lucrul la care trebuie să ne uităm.

El ne descoperă lucruri ca niciodată înainte. Fiecare Mesaj pe care îl ascultăm sună ca un nou Mesaj pe care nu l-am mai auzit niciodată. Deși le-am mai auzit de sute de ori înainte, nu o putem explica, dar este ca și cum le auzim pentru prima dată, iar El ne dă din ce în ce mai multă Descoperire.

Noi nu am înţelege cum cineva nu ar avea dorinţa să asculte împreună cu noi aceste Mesaje. Există o asemenea unitate și Uniune cu Mireasa și cu Cuvântul Său. Suntem pe deplin satisfăcuți ca nicicând înainte în vieţile noastre.

Încă odată, avem mari așteptări. Este ca și cum Pecețile abia acum se deschid. El ne va arăta lucruri pe care nu le-am mai văzut niciodată și va aduce Lumină asupra unor lucruri pe care le-am auzit de foarte multe ori înainte; dar acum, le vom vedea cu claritate.

Știm că tot ceea ce avem nevoie pentru Răpirea Sa care va veni în curând, este acea Voce de pe benzi.

Dumnezeu L-a trimis pe profetul Său printr-o viziune în partea din spate a deșertului din Arizona, unde a fost luat de șapte îngeri și apoi trimis înapoi la Jeffersonville pentru a descoperi tainele ascunse ale celor Șapte Peceți pentru Mireasă.

Veniți să vă conectați împreună cu noi în timp ce Dumnezeu ne vorbește de la buză la ureche în această Duminică, la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), și vom asculta: Dumnezeu Ascunzându-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel 63-0317M.

Vom începe Mesajul la paragraful #94, după serviciul de dedicare.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

1 Cronici 17:1-8
Isaia 35:8 / 40:1-5 / 53:1
Maleahi capitolul 3
Matei 11:10, 11:25-26
Ioan 14:1-6
1 Corinteni capitolul 13
Apocalipsa capitolul 21

 


Afișează Mai Multe
8
sâm.
ian.

62-1230E Este Acesta Semnul Sfârșitului, Domnule?

Dragă Templu al lui Dumnezeu,

Acest Mesaj are o putere nelimitată. Este perfect în Sine Însuși. Este Cuvântul final pentru toate lucrurile. Nu există nimic altceva pentru Mireasă în afară de această Voce care a fost înregistrată pe bandă. Este Mesajul orei, justificat de Dumnezeu. Este Absolutul nostru.

Suntem în călătoria noastră spre Țara Făgăduinței, fiind conduși de Duhul Sfânt, de Stâlpul de Foc. Hrana noastră Spirituală a fost depozitată pentru a ne susține în călătoria noastră. Tot ce avem nevoie a fost asigurat.

David a pregătit din belșug, înainte de moartea sa, toate lucrurile de care era nevoie pentru a construi Casa Domnului. El a poruncit ca aceasta să fie extrem de măreață, de vestită și de glorioasă, în toate țările.

Apoi i-a vorbit lui Solomon și i-a dat tot ceea ce pregătise pentru construirea Templului Domnului. I-a dat modelul pridvorului și al caselor acestuia, al trezoreriilor, al camerelor de sus, al saloanelor dinăuntru și al locului pentru scaunul milei.

I-a dat modelul a tot ceea ce avea prin duh, al curților Casei Domnului. Toate încăperile de jur-împrejur, vistieriile Casei lui Dumnezeu și ale vistieriilor lucrurilor consacrate.

Curțile preoților și ale leviților, și pentru toată lucrarea de slujbă a Casei Domnului. I-a dat și toate vasele de slujbă din Casa Domnului. Aur și argint pentru toate instrumentele de orice fel de slujbă. Greutate de aur și de argint pentru fiecare sfeșnic. Aur și argint pentru fiecare masă de aducere înainte a pâinii, cârlige de carne, boluri, cupe și bazine.

Și chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.

Totul fusese pregătit și depozitat pentru construcție. Nu lipsea nimic. El trebuie să urmeze întocmai planul pentru a construi Templul Domnului.

Dar, în zilele noastre, Dumnezeu construiește un alt Templu, Mireasa Sa. Acest Templu nu va fi distrus, ci va trăi pentru Veșnicie cu El. El a pregătit și a depozitat din belșug tot ceea ce este necesar pentru a construi noul Său Templu.

Dumnezeirea, Sămânța Șarpelui, Cele Șaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel, Cele Șapte Epoci ale Bisericii, Cele Șapte Peceți, Recunoașterea Zilei Tale, Căsătorie și Divorț, Dezvăluirea lui Dumnezeu, Însemnul, Absolutul, Unșii, Hrana Spirituală, Hristos este Taina și sute și sute de altele, care trebuie urmate întocmai.

El a pus la păstrare tot ceea ce avem nevoie, dar noi trebuie să urmăm întocmai planul, fără să schimbăm o iotă sau o părticică.

Acum, asta este, ceea ce eu spun în această dimineață, este Hrana de depozitat, Hrana de depozitat, astfel ca voi să aveți ceva să mâncați, astfel ca voi să aveți ceva cu care să vă ospătați. Luați Aceasta pe benzile voastre; așezați-vă în răcoarea camerei. Poate când eu sunt departe pe căi îndepărtate, voi încă vă veți reaminti că aceste lucruri sunt adevărate. Ședeți în camera voastră și ascultați. Înțelegeți? Și aceasta este Hrană, depozitând Aceasta în depozit.

El a spus că în tabernacol se simte mai mult ca acasă decât în orice alt loc. Era locul în care Hrana fusese depozitată.

Afară în adunări unde mă duc, voi nu mă auziţi să predic aceste Mesaje. Nu, eu v-am promis să vin la tabernacol. Chiar aici este de unde predic eu Mesajele. Eu mai am încă trei sau patru aici, care mi le-a dat Domnul, eu am Scripturile despre aceasta, care eu nu aş îndrăzni să le predic altundeva decât chiar aici. Aici este de unde Cuvântul lui Dumnezeu a pornit să meargă. Şi, până când Dumnezeu o schimbă, eu voi sta chiar aici şi îl aduc afară chiar aici. Asta-i adevărat.

Profetul Domnului a vorbit și a spus că există un grup de oameni care îl cred, care sunt flămânzi și care se țin de fiecare cuvânt rostit de el. Voi sunteți acel grup de oameni. Voi sunteți adunarea lui. Voi sunteți mica lui turmă.

M-am rugat și simt că Domnul ne conduce să urmăm Mesajele pe care profetul Său le-a depozitat din belșug în depozitul Său pentru a zidi Mireasa Sa.

Vom continua să-l urmăm pe profetul Său în timp ce ascultăm: Este Acesta Semnul Sfârșitului, Domnule? 62-1230E. Aș dori să vă invit să fiți alături de noi Duminică, la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), pentru a asculta această Hrană special pregătită și depozitată care vă va zidi în Templul Domnului.

“Nu mai este timp.” Dacă este, să ne pregătim, prieteni, să-l întâlnim pe Dumnezeul nostru. A fost o mulțime de Hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de Aceasta. Să facem uz de Aceasta acum.

Fratele Joseph Branham

 

 


Afișează Mai Multe
NOTIFICĂRI
Abonați-vă pentru a primi notificări de la Tabernacolul Branham
 Abonaţi-vă
De la Consiliul de Diaconi

În decursul pandemiei Coronavirus, conştientizăm că ar putea exista membri ai Tabernacolului Branham în nevoie financiară disperată, care nu îşi pot procura necesităţile pentru trai, cum ar fi produsele alimentare și bunurile sustenabile. Pentru că nu avem posibilitatea să vorbim la Biserică din cauza restricțiilor de grup, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la BT@branham.org sau să ne sunați la 812-924-8200, dacă vă aflați în această situație de nevoie. Consiliul de diaconi ar fi bucuros să vă examineze situația.

Sunt atât de recunoscător că Tatăl ne-a pregătit, pe noi, Mireasa Sa, pentru aceste lucruri, atât naturale cât și spirituale. Cu siguranță, chem numele fiecăruia dintre voi înaintea Sa în rugăciune.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Fratele Iosif

Există proceduri în ceea ce privește rezervarea locurilor atât la Tabernacolul Branham, cât și la YFYC. Apreciem colaborarea dvs. cu următoarele:

Rezervarea locurilor este permisă doar pentru familia dvs.

Dacă sunteți dizabil, sunteți binevenit să intrați în adunare înainte de deschiderea ușilor și să vă așezați în secțiunea pentru handicap.

Conştientizăm că vor exista abateri de la aceste politici și vă rugăm să contactați unul dintre diaconi pentru orice cerinţă aveți, astfel încât să putem satisface nevoile dvs. speciale.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs. în aceste lucruri, care credem că vor face serviciile chiar şi mai agreabile pentru toată lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze

Afișează Mai Multe

De la Consiliul de Administrație

Mulți oameni au întrebat cum să trimită zeciuielile și ofertele la Tabernacolul Branham în timp ce suntem închişi din cauza Coronavirusului. Am prefera să le expediaţi prin poştă la:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Rugăciunile noastre sunt cu siguranță pentru toți frații și surorile noastre din întreaga lume, atâta timp cât persistă acest virus. Pentru donații către VGR, continuați să utilizați adresa: PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Afișează Mai Multe
Istoria
Despre
Tabernacolul
Branham
Continuați Să Citiți