O scurta istorie

despre

Tabernacolul Branham

După convertirea fratelui Branham și chemarea în slujbă, un păstor cu numele de Dr. Roy E. Davis l-a ordinat în Biserica Baptistă Misionară. Fratele Branham era ajutor de păstor la Dr. Davis când clădirea Bisericii Baptiste Misionare a ars până la pământ la începutul anului 1933. Curând după incendiu, dr. Davis s-a întors în statul său natal din Texas, iar în timpul absenței sale, a încredinţat adunarea în mâinile fratelui Branham. Din cauza incendiului, adunarea nu avea o clădire pentru biserică, așa că fratele Branham a montat un cort și a continuat să predice în Jeffersonville, ținând adesea adunări de trezire.

 

În iunie 1933, la un serviciu de botez în urma uneia dintre aceste treziri, fratele Branham stătea în picioare în râul Ohio, la capătul Străzii Spring, pregătindu-se să boteze un bărbat cu numele de Edward Colvin, care fusese mai devreme la altar pentru a-i da inima Domnului. Stâlpul de Foc se pogorâse într-un mod puternic, și un glas a răsunat: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să prevestească prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va cuprinde tot pământul și va prevesti a Doua Venire a lui Cristos”.

 

Mai târziu în acel an, fratele Branham a pus piatra de temelie pentru noua sa biserică, numită în mod adecvat „Tabernacolul Branham”. În timp ce păstorea noua biserică, el a lucrat și pentru Compania de Serviciu Public din Indiana și ca paznic de vânătoare în Indiana pentru a-şi asigura traiul.

În ianuarie 1937, cea mai mare inundație a râului Ohio înregistrată în istorie a lovit zona Jeffersonville, rupând digurile și inundând orașul. Tabernacolul, care era construit într-o zonă joasă, a fost complet scufundat de apele inundaţiei. În biserică se afla Biblia fratelui Branham care era aşezată pe amvon. În timp ce apele se ridicau, amvonul și toate scaunele din biserică pluteau spre tavan și apoi, pe măsură ce apele se retrăgeau, se întorceau perfect în locurile lor, Biblia rămânând în siguranță și uscată pe amvon.

În mai 1946, fratele Branham a primit însărcinarea din partea Îngerului „să ducă darul vindecării Divine la popoarele lumii.” Fratele Graham Snelling, urmat de încă câţiva, au activat ca păstori asociați în timp ce prorocul era pe teren, până când fratele Branham a convertit și a botezat un slujitor metodist local cu numele de Orman Neville. Fratele Neville a păstorit Tabernacolul împreună cu fratele Branham de la începutul anilor 1950, până când fratele Branham a murit în 1965.

Fratele Neville a continuat să păstorească biserica până la începutul anilor ’70, după care, fratele Willard Collins l-a înlocuit pe fratele Neville ca păstor și a slujit cu loialitate credincioşilor din Jeffersonville până când s-a pensionat în 2015. Fratele Iosif Branham a fost ales păstor și fratele Samuel Barber a fost ales ca ajutor de păstor.

Biserica a suferit câteva renovări de-a lungul anilor, printre care cea mai semnificativă a fost în 1963, cu construirea unei adăugiri care a fost construită pe partea de nord a bisericii (partea stângă, orientată spre amvon), mărind capacitatea cu aproximativ 30%, pentru a putea găzdui mai mult de 400 de persoane.

Astăzi, Tabernacolul are mai mulți participanţi ca niciodată. Când fratele Iosif a fost ales în 2015, adunarea a depășit rapid cu mult capacitatea clădirii de pe străzile a 8-a și Penn, fapt care ne constrânge să găsim un spaţiu care să găzduiască de două sau de trei ori mai mulţi decât numărul de oameni găzduiţi de Tabernacol. Prin harul Domnului nostru Isus Cristos, Voice Of God Recordings deținea deja o clădire mare în Sellersburg, destinată adunărilor de tineret și avea o mulțime de spații pentru toți cei doritori să participe. Am mutat serviciile de Duminică acolo, dar încă ne adunăm de două ori pe săptămână pentru rugăciune în micuţa clădire prețioasă, unde a început totul.

În prezent, în 2020, renovăm și extindem clădirea din Sellersburg, adăugând un balcon și locuri permanente pentru 1.100 de persoane. Renovarea ne va oferi săli de clase, o sală mare polivalentă care ne permite să extindem sanctuarul pentru audiențe mai mari, mai multe parcări și scaune mai confortabile.

Cu peste o mie de persoane care participă la fiecare serviciu, fratele Iosif stă tare pentru redarea benzilor Fratelui Branham, nu doar la unele servicii sau chiar la majoritatea serviciilor, ci la TOATE SERVICIILE. Dacă doriți să veniți într-un loc în care să vă relaxați și să îl auziți pe prorocul Maleahi 4 predicând Evanghelia lui Isus Cristos, atunci vă veți simți exact acasă la Tabernacolul Branham.