søndag 27. desember 2020
60-1211E
The Laodicean Church Age
  PDF -   LYD

Kjære fullkomne Ord-Brud,

Bruden er så begeistret og under stor forventning idet vi forbereder oss på å høre Toppsteinsbudskapet til den siste menighetstidsalderen, Laodikea. Det er tidenes største tidsalder, med tidenes største budbærer, som samler de største menneskene gjennom tidene.

Det har aldri før vært en slik tid som den tiden vi lever i nå. Verden er i stand til å høre Guds Røst akkurat slik Skriften forutsa i Sitt Ord. Åpenbaringen 10,7, I dagene til RØSTEN. Legg merke til: IKKE RØSTENE, MEN RØSTEN.

Gud lovet å sende en mektig engel i denne siste tidsalder for å åpenbare alle mysteriene som Han hadde skjult fra verdens grunnleggelse av. Han vil være en engelbudbærer som er stadfestet som ingen andre, for han er valgt til å kalle ut Hans Brud.

De fleste vil forkaste ham. Noen sier at en kan ikke tro alt det han sier; kun når han sier, Så Sier Herren. Det er feil i budskapet hans. Han er ikke den eneste, det er også andre som er kalt og salvet for å lede Bruden og å åpenbare sannheten.

Ordet sier at det vil være en utvalgt gruppe mennesker som vil tro hvert ord denne budbærer fra Gud sier; for selve befalingen hans var: «Få folket til å tro DEG.»

Så, skal vi bare tro på noe av det han sier? Står det i Ordet: «Jeg vil sende deg profeten Elia, deretter vil Jeg sende deg andre menn som skal fortelle deg hva som er og ikke er Ordet?»

Mine ord vil feile, men Guds Ord kan ikke feile. La oss lese hvilken autoritet GUD GIR til Sin 7. engel-budbærer.

Hvem er det da som vil ha ufeilbarlighetens kraft, som vil bli gjenopprettet i denne siste tidsalder? For denne siste tidsalder vil vende tilbake og manifestere den Rene Ord-Bruden. Det betyr at vi vil ha Ordet en gang til, slik det fullkomment ble gitt, og fullkomment forstått i Paulus’ dager. Jeg skal fortelle deg hvem som vil ha det. Det vil være en profet, like så grundig stadfestet, eller til og med mer grundig stadfestet, enn noen profet i alle tidsaldre fra Enok til denne dag, fordi denne mann nødvendigvis vil ha toppsteinens profetiske tjeneste, og Gud vil vise ham frem. Han trenger ikke å tale for seg selv, Gud vil tale for ham ved tegnets røst. Amen.

Glory!! Halleluja!! Røsten vi lytter til når vi TRYKKER PÅ PLAY er fullkomment gitt og fullkomment forstått OG TALER UFEILBARLIGHETS ORD. (Webster: Manglende evne til å ta feil.)

Hvilken hvile Bruden har når vi lytter til Guds Rene Ord. Ingen gjetninger, ingen undring, ingen grunn til å gå for å høre den ene eller for høre den andre. Vi har alt med ÉN RØST PÅ LYDBÅND.

La oss lete etter og pusse noen flere gullkorn og se hva Gud sier om vår engel.

 • Han vil kun høre fra Gud
 • Han vil ha «så sier Herren» og tale for Gud.
 • Han vil være Guds munnstykke.
 • Han vil føre de utvalgte i den siste tidsalder tilbake.
 • Han vil gjenopprette sannheten.

La oss finne frem noen gullkorn der han snakker om oss, den spesielle gruppen Han kalte og utvalgte til å tro hvert Ord; HANS BRUD.

 • Og de utvalgte med ham på den tiden vil være de som virkelig manifesterer Herren og er Hans Kropp og er Hans røst og gjør Hans gjerninger. Halleluja! Ser du det?
 • I disse siste dager er det igjen et nytt folk i landet, som under sin budbærer vil være den siste røsten til den siste tidsalderen.
 • Menigheten er ikke lenger Guds «munnstykke». Den er sitt eget munnstykke
 • Guds røst vil være i henne. Ja, det er den, for det står i det siste kapitlet av Åpenbaringen vers 17: «Og Ånden og bruden sier: Kom!»
 • Han har gitt en røst til bruden.
 • De Utvalgte kan ikke bli forført

Snakk om hvile, Han har gitt oss Sin Røst og vi kan ikke bli forført, vi er ETT med Ham.

Nå, vår belønning for å virkelig stå med denne profeten og tro hvert Ord når vi lytter til Røsten.

 • De som tar imot den profeten i hans eget navn vil få den velsignelsesrike virkningen av den profetens tjeneste. Og de som hører ham vil bli velsignet og bli en del av bruden i den siste tid, som blir nevnt i Åpenbaringen 22,17: «Og Ånden og bruden sier: ‘Kom!’»

Om du ønsker å motta den belønningen, så hør sammen med oss på søndag kl. 14:00, Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid) Laodikea menighetstid 60-1211e, eller som jeg liker å kalle den: Min Livshistorie.

Bro. Joseph Branham

 

Malaki 4,1-6
Matteus 2,14-15 / 17,9-13
Lukas 1,14-17
Romerne 11,15-27
Åpenbaringen 3,14-22

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk