Søndag
08 November 2020
60-1205
The Ephesian Church Age

Kjære lille flokk,

Det første Bruden gjør er å rope ut til Far, prise Ham, tilbe Ham og takke Ham for alt Han har gjort. Så blir vi stille fremfor Ham og lytter til Hans Røst tale til oss gjennom Hans 7. engelbudbærer idet Han begynner å åpenbare Sitt Ord til oss.

Våre hjerter begynner å boble i oss, vi reiser oss og roper: «Glory! Halleluja! Lovet være Herren!» I våre hjerter begynner vi å danse, hoppe og løpe rundt, bare har en så fantastisk stund slik som broder Johannes hadde på øya Patmos. Hva er det som skjer med oss? Vi har kommet INN I ÅNDEN.

Vår veke er nedsenket i Den Hellige Ånd, og gjennom denne veken livnærer vi oss på Guds Liv når Han gir oss ÅPENBARING ETTER ÅPENBARING ETTER ÅPENBARING. Det er Ordet i full kraft. Den samme Ånd som var i Jesus (Ordet) er til stede igjen i oss i denne siste tidsalder. Det er Ordet i aksjon som er sterkere og større enn Det noensinne har vært i Hans sanne Ord-Brud.

Frykt ikke, lille flokk. Alt det Jeg er, er dere arvinger av. All Min makt er deres. Min allmakt er deres når Jeg står i deres midte. Jeg har ikke kommet for å bringe frykt og nederlag, men kjærlighet og mot og evne. All makt er gitt til Meg, og den er gitt dere å bruke. Tal Ordet, og Jeg vil utføre det. Det er Min pakt og den kan aldri svikte.

Vi har ingen frykt, for Hans Ord kan aldri svikte. All Hans makt tilhører oss. Hans allmakt er vår. Vi bare taler Hans Ord, og Han vil la det skje.

Men Han advarer oss om at vi må være våkne i vår tid, for slik det var i den første menighetstid, lever den ånden fremdeles. Disse tvillingene, de to trærne som vokser side om side, får den samme næringen, drikker av det samme regnet og drar nytte av den samme solen. Men de kommer fra FORSKJELLIGE frø. Hvordan vil vi vite forskjellen? Det Ene sanne treet er FOR Guds Ord, og vil tro på Det akkurat slik Gud gav Det, og elsker Det og adlyder Det.

De andre er disse falske apostlene, glupske ulver som Paulus snakket om. «Når jeg har gått bort, vil de prøve å komme og påberope seg like stor åpenbaring; men deres hensikt er ikke å hjelpe deg, men ødelegge deg.»

Han fortalte oss:

«Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud.»

Vi tror og anerkjenner Dette Budskapet som Guds bud for vår tid. Vi vil ikke endre ETT eneste Ord, men vi tror KUN på det Gud talte gjennom Sin profet som er på Lydbåndene.

Mange falske profeter vil stå fram, følg med og se hvordan de hele tiden forteller deg at om du ikke tror dem og hva de sier, så vil du gå fortapt; men når denne SISTE TIDERS PROFET kommer på scenen, hvis han virkelig er den profeten, vil han rope ut: «Kom tilbake til Ordet, ellers er du fortapt.» Han vil ikke bygge på en privat åpenbaring eller tolkning, men på Ordet. Amen og amen!

Bruden må komme tilbake til Ordet, tilbake til sin Første Kjærlighet, Guds Røst til vår tid, på lydbånd. Det er et kjærlighetsbrev til Hans Brud. SÅ SIER HERREN.

Bruden vil igjen ha en herlig stund på søndag kl. 14:00 Jeffersonville-tid (kl. 20:00 norsk tid), da vi kommer inn i Ånden og hører Guds Røst for vår tid som gir oss åpenbaringen om Efesos Menighetstid 60-1205.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen «Efesos menighetstid 60-1205».

Apostlenes gjerninger 20,27-30

Johannes åpenbaring 2,1-7

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk