Søndag
05 Mars 2023
65-0829
Satans Eden

Mine kjære barn,

Dere er en attributt av Meg, deres Himmelske Far. Dere var i Meg fra begynnelsen. Dere husker det ikke nå, men dere var der med Meg. Jeg lengtet slik etter å kjenne dere, fordi Jeg ønsket å kontakte dere, snakke med dere, elske dere og ta dere i hånden.

Som mitt barn, er du en del av Meg, gjort kjød, akkurat slik Jeg ble gjort kjød, slik at vi kan ha fellesskap med hverandre som en Guds familie på jorden. Det var Min hensikt og hva Jeg ønsket fra begynnelsen.

Jeg skapte en Edens Hage for dere, slik at vi kunne ha fellesskap, men fienden Min snek seg inn med list og tok over denne verden ved å feiltolke Mitt program for dere.

Det er en bedragersk tid dere lever i, men det er også den mest herlige tiden av alle tidsaldrene, fordi dere nå står overfor det store Tusenårsriket igjen. Dere står overfor Eden igjen.

Min Ånd er ikke noe som er skolert inn i dere. Det er noe Jeg forutbestemte ved Min forutviten inn i dere ved Min mektige hånd. Nå går Mitt siste rop ut for å få tak i Min Brud: "Kom ut av dem og adskill dere."

I dag prøver de ikke å grunnfeste Mitt Ord i folkets hjerter, de prøver å grunnfeste seg selv. Menigheter prøver å grunnfeste kirkens lære i en persons hjerte. Hver mann sier: "Jeg gjorde dette. Meg, jeg, mine, min denominominasjon, meg, dette." De grunnfester seg selv og ikke Mitt Ord, som er talt gjennom Min profet.

Dere trenger ikke å forstå alt Jeg sier, dere trenger bare å tro Det, fordi Jeg sa det, og det avgjør saken for evig.

Min Hellige Ånd er i aksjon i dere. Det er et Liv i dere, ikke en følelse. Ikke et slags kjødelig bevis, men Det er en Person, MEG, Jesus Kristus, Guds Ord, grunnfestet i deres hjerter, og det levendegjør hvert Ord for denne tidsalderen. Det er Min Hellige Ånd i aksjon i dere ifølge Ordet.

Min første brud sviktet ved å lytte til satans resonnering, men Jeg har gjenløst dere ved Meg Selv, som er Ordet gjort kjød. DERE VIL IKKE SVIKTE MEG. Dere er Min jomfruelige Ord-Brud, som ikke vil lytte til satans resonnering. Dere vil holde dere til Mitt Ord.

Etter at Tusenårsriket er over, så vil det bli etablert et Eden igjen. Mitt store Kongedømme vil bli tatt tilbake. Jeg kjempet for det med satan i Getsemane hage og vant tilbake Mitt Eden. Nå har Jeg dratt for å forberede deres Nye Eden i Himmelen. Jeg vil komme tilbake og hente dere igjen veldig snart, så ikke la hjertene deres bli urolige.

Det vil ikke være noe hav mer, for den første himmel og første jord vil forgå. Jeg vil renovere den med en Ilddåp som vil drepe hver bakterie, hver sykdom, hver lidelse og hver urene ting som noen gang har fantes på jorden.

Hun vil eksplodere, og det vil komme en Ny Jord. Denne første himmel og første jord vil forgå. Det vil bli et Nytt Jerusalem som skal stige ned fra Meg ut av Himmelen. Der vil Jeg være sammen med dere, Mine sanne attributter, Mine sønner og døtre. Vi vil ha fellesskap i hellighet, og deres øyne vil være blinde for all synd.

Jeg har kommet til dere igjen, som Jeg lovet dere at Jeg ville. Jeg har holdt Mitt Ord for dere. Jeg har fått Mitt Ord spilt inn på magnetisk lydbånd, så det ikke skal være noen misforståelser, ingen spørsmål, bare mitt rene Ord for dere. For Det er Så Sier Herren.

Hold samvittigheten deres ren. Hold hjertene deres dekket. Hold øynene deres dekket for verdens ting, for å bli en stor person.

Glem aldri, Jeg vil snu i vest og ride tilbake igjen en av disse dagene. Inntil da, ta Mitt Navn med dere. Det vil gi dere glede og trøst, ta Det, overalt hvor dere går, ved å trykke play.

Ikke gå på kompromiss med ett Ord. Mitt Ord på lydbånd trenger ingen tolkning. Dere er en del av Meg, Min attributt. Denne verden er satans Eden, men Jeg har skapt et Nytt Eden for dere, hvor vi vil tilbringe evigheten sammen. Inntil da, foren dere rundt Mitt Ord. Elsk hverandre.

Kom og foren dere med dem i Branham Tabernacle førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og hør Meg tale gjennom Min utvalgte profet og åpenbare Mitt Ord, når dere hører Satans Eden 65-0829.

På Hans vegne,
Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

2 Timoteus 3,1-9
Åpenbaringen 3,14
2 Tessalonikerbrev 2,1-4
Jesaja 14,12-14
Matteus 24,24