Søndag
19 Juni 2022
63-1110M
Sjeler som er i fangenskap nå

Kjære Far, hva kan jeg skrive i dag, så Du kan bruke meg på en liten måte for å oppmuntre Din dyrebare Brud?

Gud kom i vår tid og levde i menneskekjød i en mann ved navn William Marrion Branham, slik at Han kunne åpenbare og oppfylle Sitt Ord. Det er Åpenbaringen om Jesus Kristus i vår tid.

Å lytte til den Røsten og tro hvert Ord er Guds eneste tilveiebragte vei for i dag. Han sendte verden mange menn salvet med Sin Hellige Ånd, men Han sendte og talte kun gjennom én mann for å åpenbare Sitt Ord og lede Sin Brud.

Han forandrer aldri Sitt Program eller Sin Måte å gjøre ting på. Slik Han gjorde det første gangen, vil Han gjøre det hver gang. Han leder Sitt folk Selv, ved Ildstøtten.

Du er Guds utvalgte og utkårede Brud, og det er ingenting djevelen kan gjøre eller si som kan ta det fra deg, INGENTING! Han forutbestemte deg før verdens grunnleggelse. Han kjente deg da, og du var hos Ham da. Han kjente navnet ditt. Han visste alt om deg. Han visste om dine opp- og nedturer. Han visste om dine mangler, dine feiltrinn, og Han elsket deg likevel, for du var en del av Ham.

Sjelen din kan bare ernære seg av Hans Ord. Ingenting annet enn Hans Ord kan tilfredsstille deg. Du elsker å lese Hans Ord og å meditere på Ham, be fra dypet av ditt hjerte, men når du hører Hans Røst tale direkte til deg, løfter det deg opp forbi tidens forheng. For du vet at du sitter med Ham i Himmelske steder når Han taler munn til øre med deg, åpenbarer Sitt Ord og minner deg på: DU ER MIN BRUD.

Djevelen kan slå og slå og slå på deg. Du kan falle så lavt av og til og føle at du er totalt mislykket. Føler at du har sviktet Ham som ingen annen. Du er den verste av de verste, men et eller annet sted dypt nede i din sjel hører du den Stille Lave Røsten si til deg: "Ingenting kan skille deg fra Mitt Ord, DU ER MITT ORD. Jeg skrev navnet ditt i Min Livets Bok hos Lammet, Selv."

Hva kan jeg si for å oppmuntre deg i dag? Bare trykk på play hver dag og hør Guds Røst tale og si til deg: Så Sier Herren.

Du er invitert til å bli med Bruden førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi samles for å lytte til den Stille Lave Røsten: 63-1110M Sjeler som er i fangenskap nå.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Første Mosebok 15,16
Matteus 23,27-34
Johannes 4,23-24 / 6,49 / 14,12
1 Peter 3,18-22
2 Peter 2,4-5
Judas 1,5-6