Søndag
04 Februar 2024
63-1229M
There Is A Man Here That Can Turn On The Light

Kjære Refleksjon av Jesus Kristus,

Folk tror vi er gale, som sitter i våre hjem og kirker og lytter til lydbåndene. De tror vi sulter ihjel. Lite vet de om at vi sitter i nærværet av Lyset av August-Sønnen mens vi modnes og blir matet med Lagret Mat som kalver på båsen.

Vi er Hveten som er mer langtkommet, klar til å høstes. Hvis de ønsker å leve i sine tradisjoner, vær så god. Ikke OSS, vi lever i Lyset for vår tid.

Hva er Lyset for vår tid? Gud sendte Sin mektige syvende engel til denne jorden til å lede Hans Brud. Hvem var han? Han var en profet. Det han sa gikk i oppfyllelse. Han var Guds manifesterte Ord. Han var en manifestasjon av Guds Ords Lys. Han var Guds Lys for i dag.

Moses gikk bare videre, uansett, fordi han var Livet, han var Lyset til tiden. Det han hadde, hva var det? Gud manifesterte Sitt lovede Ord gjennom Moses, og Moses var Lyset.

Elias var Lyset ... Lyset! Halleluja! Han var Lyset. Lyset! Han var Guds Ord manifestert.

Johannes, da han kom til jorden ... Jesus sa: "Han var et klart og skinnende Lys." Halleluja! Hvorfor? Han var Ordet manifestert.

Så ifølge Ordet er Lyset for vår tid Guds profet, William Marrion Branham. Den som ropte i Babylons ødemark: "Kom ut av henne, Mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder.”

Han var oppfyllelsen av Malakias 4,5 og Åpenbaringen 10,7. Han bare talte og sa: "Det vil bli", og det skjedde, uten at det var noe der. Han hadde ikke noe ekorn. Det var ikke noen der. Han bare sa: "La det bli", og det skjedde.

Guds Ord er ufeilbarlig, og Det må gå i oppfyllelse. Vi har sett Lyset. Hans Ord, som Han lovet for denne tid. Det har blitt bevist og stadfestet at Det er Sannheten. Det er Lyset til tiden.

Det finnes ingen erstatning for vissheten om at det vi lytter til er det manifesterte Ordet for i dag. Det har INGEN MYGGLARVER I SEG ... NULL. Hvis andre er fornøyd med noe annet, vær så god, men ikke vi.

Det betyr ikke at du ikke kan høre på din pastor, eller at forkynnertjenesten ikke kan preke. Ikke i det hele tatt, men du MÅ filtrere hvert ord du hører gjennom Guds store filter: DETTE BUDSKAPET PÅ LYDBÅND.

Når de sier at tiden for enmanns-Budskap er over, så er det MYGGLARVER. Når de sier at Budskapet ikke er deres Absolutt, så er det MYGGLARVER. Når de sier at å lytte til lydbåndene ikke er nok, så er det MYGGLARVER.

Ingenting er større enn å bare Trykke Play og vite at du kan si AMEN til hvert ord. Det finnes ingen andre steder du kan gjøre det enn når du lytter til Budskapet til tiden.

Nå er vi refleksjonen av Jesus Kristus for i dag. Vi er Hans manifesterte Ord. Vi er de Han valgte til å motta Hans store endetids-Åpenbaring. Vi ER HANS BRUD.

Bare Hans Brud vil ha den sanne Åpenbaringen av Lyset for i dag. De vil vite, dette Lyset vil fullkommengjøre dem. Lyset er Den Hellige Ånd, som taler gjennom Sin engel-budbærer.

Hadde dere elsket å sitte i nærværet av Guds Lys for tiden? Da inviterer jeg dere til å komme og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Det er en mann her som kan skru på lyset 63-1229M.

Bro. Joseph Branham.

 

Skriftsteder å lese før vi hører møtet:

Første Mosebok 1,3, kapittel 2
Salme 22
Joel 2,28
Jesaja 7,14, 9,6, 28,10, 42,1-7
Matteus 4,12-17, kapittel 24 og 28
Markus kapittel 16
Åpenbaringen kapittel 3