Søndag
13 November 2022
65-0219
I dag er dette Skriftsted oppfylt

Kjære Abrahams kongelige, åndelige ætt,

 

Hvilken menighet kan du gå til og vite, uten skygge av tvil, at hvert Ord du hører er Så Sier Herren? Ingensteds, med mindre du hører Guds Røst tale til deg på lydbåndene.

Vi er Guds ørner og vil ikke gå på kompromiss med ett Ord. Vi vil bare ha fersk Manna på hvert møte, og Det kommer ikke ferskere enn når vi hører Det direkte fra Gud Selv. Vi flyr høyere og høyere for hvert Budskap vi hører. Jo høyere vi når, jo mer kan vi se. Hvis det ikke er noe Manna i denne menigheten, vil Guds ørner stige litt høyere til de finner Den.

Hvordan hjertene våre hopper av glede når vi hører Gud tale til oss og fortelle oss at vi er Hans ekte, gjenfødte Guds Menighet, som tror hvert Guds Ord ansikt til ansikt med hva som helst, uansett hva det er, fordi vi er Hans uforfalskede jomfruelige Ord-Brud.

Det er en slik uro blant folk i dag. Som det var på Jesu tid, tok de såkalte troende tolkningen til hva presten sa om Skriften. De trodde et menneskes tolkning av Ordet. Det er grunnen til at de sviktet i å se Guds Sannhet, fordi det var altfor mange menneskeskapte tolkninger av Guds Ord. Gud trenger ikke noen til å tolke Sitt Ord. Han er Sin Egen Tolk.

Tror du at om du hadde levd på Jesu tid, at du ville ha trodd hvert Ord Han sa, uansett hva presten din sa? Ville du ha fortalt presten din at å lytte til Jesus er det mest viktige du kan gjøre? Ville du ha fortalt ham at Jesu Ord ikke trenger noen tolkning? Hvis de hadde hatt lydbånd fra Jesu forkynnelse, ville du ha fortalt presten din at du ønsket at han skulle trykke på play, så du kunne høre nøyaktig hva Jesus sa og hvordan Han sa Det?

Vel, det var ikke din tidsalder. Dette er din tidsalder, dette er din tid. Bibelen sa at Han er den samme i går, i dag og for evig. Hva du gjør og sier nå er nøyaktig hva du ville ha gjort da.

Vi tror at den samme Guds S-ø-n-n som kom i øst og stadfestet Seg Selv som Gud manifestert i kjøtt, er den samme Guds S-ø-n-n på den vestlige halvkule som identifiserer Seg Selv iblant oss. Vi tror at i dag har dette Skriftstedet gått i oppfyllelse foran oss.

Jeg tror virkelig at dette er nådens år, jubelåret. Hvis du ønsker å forbli en slave og ikke tror at dette Budskapet er Så Sier Herren; Hvis dette Budskapet ikke er ditt Absolutt; Hvis du tror at det trengs en mann til å tolke Budskapet; Hvis du tror det er feil å spille lydbånd i menigheten din; Da må du bli tatt og et hull vil bli stukket gjennom øret ditt med en syl, og da må du tjene den slavedriveren resten av dine dager.

Men den ekte, uforfalskede Brudemenigheten tror hele Guds Ord i Dets fylde og i Dets styrke. Vi er den Utvalgte Menigheten som trekker seg ut og setter seg utenfor de tingene, og Guds manifestasjon har vekket vår oppmerksomhet. Vi er Abrahams Kongelige, åndelige Ætt.

Vi er takknemlige for at dere er her for å nyte dette fellesskapet med oss, som vi forventer at Gud vil gi oss i løpet av dette møtet.

Så vi inviterer dere til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører 65-0219 I dag er dette Skriftsted oppfylt. Vi er i stor forventning til hva Gud vil gjøre i løpet av disse møtene. Sønnens Kveldslys har kommet.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese:

Johannes kapittel 16
Jesaja 61,1-2
Lukas 4,16