Søndag
02 Januar 2022
62-1230M
Absolute

Kjære Enmanns-Budskaps-Brud,

Hvilket merkeår det har vært for Bruden. Han har forenet oss fra hele verden ved den eneste tingen som kan føre Hans Brud sammen, Budskapet til tiden, selve Guds Røst Som kaller ut Hans Brud.

Og nå tror jeg Hun er klar til å sette inn det siste klimakset på den andre siden, for å bringe frem en Tro som vil bortrykke Menigheten inn i Herligheten. Og Hun ligger i Budskapene.

Åpenbaringen av dette Budskapet er nå forankret dypt i våre hjerter. Våre handlinger er nøyaktig med Ordet. Vi vet at vår lære er fullkomment med Ordet og legger ikke noe til Det eller tar noe bort fra Det. For oss er det ikke noe annet enn Ordet på lydbånd.

Han har gjort oss klar for det siste klimakset ved å gi oss Troen vi trenger for Bortrykkelsen. Den Troen er i oss NÅ. Kristi liv blir reprodusert på en nesten inkarnert måte, gjennom oss, slik det ble i Kristus.

Vi kan se Hans liv. "De gjerningene jeg gjør, skal dere også gjøre, den som tror." Ikke den som liksom-tror, den som mener at han tror, men "Den som tror". "Den som tror på Meg, de gjerningene Jeg gjør, skal han også gjøre." Hvorfor? Han er forankret til den samme Klippen. Hva var Klippen? Ordet, alltid. Du er forankret der. Det er din Nordstjerne når du er fortapt på havet.

Vi er så forankret til den Klippen. Vi er sikre på Det. Vi er overbevist om Det. Vi tar ingen annens ord, vi holder oss til Så Sier Herren. Vi har kommet til vårt Absolutt.

Vi er fullstendig tilfredsstilt og fornøyd. Går ikke lenger rundt og undrer oss slik det var på Dommernes tid, og med så mange i dag, hvor hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne, hvor hver mann hadde sitt eget absolutt og gjorde akkurat det han ville. Gud forandrer ikke Sin policy, Han kan ikke det og være Gud. Hvis Gud noen gang sier noe eller gjør noe, må Han gjøre det samme hver gang.

Gud sender alltid en profet for å lede Sitt folk. Han sendte oss Sin Syvende engel-profet: Menneskesønnen Som åpenbarer Seg Selv i menneskekjøtt for å kalle ut og lede Sin Brud. Lydbåndene er Guds Røst til Hans Brud. DET ER VÅRT ABSOLUTT.

Hun dro opp dit. Hun visste. Og jeg liker det, måten hun kom på. Hun kom til sitt absolutt, sin fortøyningspåle.

Gud kaller Sin Brud sammen. Han vil ikke forandre Sitt program. Han vil ikke sende en gruppe menn for å samle Sin Brud. Hans Brud vil bare forene seg omkring det rene Ordet, det er Guds Røst på Lydbåndene. Det er Guds sanne tjeneste for i dag.

Det er ingen bedre måte å starte det Nye Året på enn å komme sammen og høre vår fortøyningspåle, vårt Absolutt, tale til oss. Jeg ønsker å invitere alle til å komme og lytte med oss på søndag klokken 10:00, Jeffersonville-tid, for å høre Budskapet: Absolutt 62-1230M.

Hvis du ikke kan bli med oss, oppmuntrer jeg deg til å velge et Budskap dere kan spille i deres hjem, eller oppmuntre din pastor til å velge et Budskap slik at også dere kan sitte sammen under den største salvelsen som finnes og høre Brudens stadfestede Absolutt.

Bro. Joseph Branham