søndag 24. januar 2021
63-0318
Det Første Segl
  PDF -   LYD

Kjære Brud av Rent Gull,

Kunne du tenkt deg å lese et veldig spesielt kjærlighetsbrev fra vår Herre Jesus kun til deg? Kunne du tenkt deg å høre Ham fortelle deg hva Han tenker om deg?

«For meg er du som Rent Gull. Din rettferdighet er MIN rettferdighet. Dine egenskaper er MINE egne herlige egenskaper. Selve identiteten din er i MEG. Det Jeg ER, reflekterer du. Det Jeg VAR, blir manifestert i deg. Det er ingen feil ved deg. Du er bare praktfull, på innsiden og utsiden. Fra begynnelsen til enden er du MITT verk, og alle MINE verk er fullkomne. Faktisk er MIN evige visdom og plan representert og manifestert i deg.»

Hvordan kan noen fatte det? Hvordan kan noen forstå det? Selv om vi ikke kan det, kan vi akseptere Det i tro, for Gud har talt det.

Han elsker oss til og med så mye at Han valgte å åpenbare alle Sine store mysterier for oss.

Bibelen ble skrevet før verdens grunnleggelse. Og Kristus, som er Lammet, ble slaktet før verdens grunnleggelse. Og du, Hans Brud, ditt navn ble skrevet i Livets Bok hos Lammet før verdens grunnleggelse.

Men alle disse mysteriene har vært forseglet i tidens løp. Vi trengte en Slektningegjenløser som kunne stå frem og kreve det som var Hans, men det var ikke noe menneske som kunne gjøre det. Ikke noe menneske i Himmelen, ikke noe menneske på jorden, ikke noe menneske under jorden. Det var ingen som en gang var verdig til å se på Boken.

Så kom Lammet opp fra Tronen, med Blod over hele Seg. Han var den Ene som ble funnet verdig. Men for at Guds store plan skulle være fullstendig, måtte Han ha en Han følte var verdig til å åpenbare alle Sine store mysterier for, og et folk Han ønsket å åpenbare Det for. 

Han hadde allerede valgt Sin mektige engel å åpenbare Det for før verdens grunnleggelse, og en spesiell gruppe mennesker Han kalte Sin Brud. Denne mektige engelens navn var William Marrion Branham. Den spesielle gruppen mennesker er DERE, Hans forutbestemte Brud.

Og Han tok Boken, (glory!) åpnet Boken, og brøt Seglene; og sendte Den ned til jorden, til Sin syvende engel, for å åpenbare Den for Sitt folk!

Hvor takknemlige vi er over å vite at vi er Hans folk, som Hans syvende engel-budbærer åpenbarer det for.

Hvilke andre store mysterier, som har vært skjult siden verdens grunnleggelse, vil bli åpenbart for oss denne vinteren?

Og deretter kommer det frem syv mystiske Tordener som ikke engang er skrevet i det hele tatt. Det er riktig. Og jeg tror at, ved de Syv Tordener, vil bli åpenbart i de siste dager for å få Bruden sammen for bortrykkende tro.

Alle mysterier har blitt åpenbart for Guds syvende engel-budbærer. Han er den eneste som kan åpenbare Det for Bruden. Da er mysteriet om de Syv Tordener i Dette Budskapet. Jeg tror at Det nå blir åpenbart for å få Bruden sammen for bortrykkende tro.

Men jeg kan tenke meg, da de mysteriene begynte å komme frem, sa Gud: “Hold Det tilbake nå. Vent et øyeblikk. Jeg vil åpenbare Det på den tiden. Ikke skriv Det, i det hele tatt, Johannes, for de vil bli forvirret over Det. Bare — bare la det gå, ser dere. Men Jeg vil åpenbare Det på den tiden da det behøves å bli gjort.”

Vi tror at dette er tiden. Gud har bare én måte å åpenbare Det for Sitt folk på: Hans profet. Så om du ønsker å motta Åpenbaringen av Seglene, De Syv Tordener, og alle mysteriene som har vært skjult, kom og bli med oss når vi hører på den Gud valgte å åpenbare det for, åpenbare det for oss på søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), når vi hører Det første Segl 63-0318.

Bro. Joseph Branham

Skriftsteder å lese som forberedelse før vi hører Budskapet:

Matteus 10,1 / 11,1-14 / 24,6 / 28,19
Johannes 12,23-28
Apostlenes gjerninger 2,38
2. Tessalonikerbrev 2,3-12
Hebreerne 4,12
Åpenbaringen 6,1-2 / 10,1-7 / 12, 7-9/ 13,16 / 19,11-16
Malakias 3. og 4. kapittel
Daniel 8,23-25 / 11,21 / 9,25-27

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.