Søndag
09 Mai 2021
64-0816
Proving His Word

Kjære Ord,

Bruden gjør seg klar til å få nok en vekkelse i sjelen vår. Den Hellige Ånd vil igjen forene oss for å høre Ordet BEVISE for oss: hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei.

Han beviser alle Sine Ord, alle Sine Ord. Bare tenk på det, alle Sine Ord! Og du var Hans Ord. Han var Ordet, og du var en del av Hans Ord. Og det er grunnen til at du blir sendt hit, for å bekrefte din plass i livet.

Vi ER Hans Ord. Vi ER Hans attributt. Han tenkte på oss og kjente oss før verdens grunnleggelse. Vi var i Hans Sinn. Vi har representasjon i Himmelen fra forutbestemmelse før verdens grunnleggelse. Han har gitt oss Åpenbaringen om Seg Selv, i går, i dag og for evig.

Hør nøye, for vi har kommet til slutten. Gud har tvunget frem en avgjørelse. Tiden for handling er her, du må ta en beslutning. Menneskesønnen har kommet og oppfylt alle Skriftstedene som taler om Ham. Han har bevist Det ved Ordet. Hvor står du?

Spørsmålet du må stille deg selv i dag er: Hvem var denne syvende engelbudbæreren Gud forutsa at Han ville sende? Hadde han, eller hadde han ikke De Ufeilbarlige Ordene, slik han sa at han hadde? Oppfylte han alle Skriftstedene som talte om ham? Hadde Budskapet han talte feil?

Står det skrevet i Ordet at vi trenger mer enn det som ble sagt av Guds syvende engelbudbærer? Sa Han at Han ville sende noen for å tolke det Hans budbærer sa? Sier Ordet at Han vil sende en gruppe menn til å lede og forene Hans Brud? Sier Han at du ikke trenger å tro på hvert Ord?

Hvis du hevder at du tror: Dette er budskapet til tiden. William Marrion Branham var den syvende engelen som Gud sendte for å åpenbare alle mysteriene. Det er Menneskesønnen som åpenbarer Seg Selv. La oss da se hva denne engelbudbæreren sa om HVEM han var.

Nå, husk, det var ikke Jesus som snakket med Abraham der, som kunne skjelne tankene i Sarahs sinn bak Seg. Det var ikke Jesus, Han hadde ennå ikke blitt født. Men det var en Mann i menneskekjøtt, som Abraham kalte "Elohim, den store Allmektige." Viser ... Og Jesus sa: “Som det var i Sodomas dager,” følg nøye med nå, “i Sodomas dager, slik vil det være når Menneskesønnen kommer, når Menneskesønnen blir åpenbart. ” Ikke mer som en menighet, ser du, ikke mer. Bruden blir kalt, ser du. "På den dagen vil Menneskesønnen bli åpenbart." Hva? For å forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens bryllup. Brudgommens kall vil komme rett gjennom dette, når Menneskesønnen vil komme ned og komme i menneskelig kjøtt for å forene de to sammen.

Når HVEM vil komme og forene Bruden? En gruppe menn? Forkynnertjenesten? Menneskesønnen vil komme ned og komme i menneskelig kjøtt for å forene de to sammen. Og hva vil denne Menneskesønnen, en person i menneskelig kjøtt, gjøre? Forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens bryllup

Vi vet at Menneskesønnen er Ordet for i dag. Men HVEM var det mennesket i menneskekjøtt som Menneskesønnen åpenbarte Seg gjennom? Det måtte være en profet. For Ordet kommer KUN til en profet, og profeten er den ENESTE guddommelige tolk av Ordet.

Menigheten må være Ordet, Han er Ordet, og de to forenes sammen, og for å gjøre det, trengs det en manifestasjon av åpenbaringen av Menneskesønnen. Ikke en forkynner.

Hva skal til for å forene Bruden med Ordet? Ikke en forkynner, det vil kreve:

  • Manifestasjon: Webster: En inkarnasjon av noe eller noen.
  • • ÅPENBARINGEN: Webster: En endelig avsløring av informasjon som tidligere har blitt holdt hemmelig.

... av Menneskesønnen. HVEM åpenbarte Menneskesønnen Seg gjennom? William Marrion Branham.

Kan du se hvorfor fienden vil at du skal tvile på at hvert Ord som blir talt er Så Sier Herren? Er dette sitatet IKKE Så Sier Herren og bare Broder Branhams tanker eller hans mening, eller er det Guds Ord?

Skal du tro det noen mennesker forklarer at det betyr, eller skal du tro hva Guds stadfestede syvende engelbudbærer sier? Du må stille deg selv det spørsmålet.

Jeg — jeg vet ikke, jeg … Ser du hva jeg mener? Se, det er Menneskesønnen, Jesus Kristus, vil komme ned i menneskelig kjøtt blant oss, og vil gjøre Sitt Ord så virkelig at det vil forene Menigheten og Ham som én, Bruden, og så vil Hun reise Hjem til Bryllupsmåltidet.

Jesus Kristus, Menneskesønnen, Som åpenbarer Seg Selv gjennom Sin budbærer, vil forene Sin Menighet og Seg Selv som ÉN, og vi drar Hjem til Bryllupsmåltidet. Der er Det i klartekst.

Det er ikke jeg som sier det, det er ikke min mening eller tanke, hør det selv. Det er Gud som taler til Sin Brud gjennom Sin syvende engel, slik Han lovet i Sitt Ord at Han ville gjøre. Ikke et menneske, GUD. 

Fienden sier til deg: "De tilber et menneske." Jeg trosser deg, satan, vi tilber ikke mannen som taler, men HERREN JESUS KRISTUS, Som taler gjennom den HAN VALGTE å tale gjennom.

Amen. Hun er allerede forent, ser du, vi drar til Bryllupsmåltidet, ikke til bryllupet. "... fyll ditt kjøtt ... selv, alt kjødet til mektige menn, fordi Lammets bryllup er kommet." Men Bortrykkelsen er å dra til Bryllupsmåltidet. Når, Ordet her forenes med personen, og de to blir ett. Og hva gjør det da? Det manifesterer Menneskesønnen igjen, ikke menighetens teologer. Menneskesønnen! Ordet og Menigheten blir ett. Hva enn Menneskesønnen gjorde, var Han Ordet, Menigheten gjør det samme.

Der er det igjen, Gud forteller oss hva HAN gjør akkurat nå, FORENER OSS VED SITT ORD TALT GJENNOM MENNESKESØNNEN. Ordet og Menigheten (OSS) blir ett.

Du må tro hvert Ord. Ikke hør på mennesker eller menneskers resonnement.

Og dere som sitter her nå, hvis dere vil at jeg skal nevne navnene deres, har det vært, satan har lenge prøvd å få dere til å tvile på meg. Ikke gjør det. Søster, hvis du gjør det, vel, du ... eller, ikke meg, men bare tviler. Bare tro dette Ordet. Du trenger ikke å tro meg, men tro på Dette. Skjønner? Hvis jeg taler dette Ordet, er Det ikke mitt, Det er Hans. Mine ord er annerledes, men Dette er Hans.

Det er ikke William Marrion Branhams ord, det er Guds Ord, og satan vil at du bare skal tvile på ett Ord.

Og når det er noe det stilles spørsmål ved, bør det bevises slik at du finner ut hva som er riktig. Og når du så finner det som er riktig, sa Det: "Hold fast." Med andre ord: “Grip det, ikke gi slipp på det. Hold det fast! ” Med andre ord: "Hold hardt i det, så det ikke glipper." Hold fast ved det som er godt, etter at det er bevist at det er "riktig". Og alt som er bevist "ikke riktig", da la det fare så fort du kan, kom deg bort fra det.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), for å høre Far tale gjennom Sin utvalgte budbærer for å forene oss for Bortrykkelsen mens Han forteller oss at Han Beviser Sitt Ord 64-0816.

Bro. Joseph Branham

Skriftsteder å lese før møtet:

Markus 5,21-43
1. Kongebok 10,1-3
1. Tessaloniker 5,21
Hebreerne 4,12