Søndag
29 Januar 2023
65-0801m
Denne onde tids gud

Kjære Kristi lille Jomfru, Ord, Flokk,

Vi kan ikke være noe annet. Vi kan ikke høre noe annet. Vi vet ikke om noe annet. Vi vil ikke ha noe annet. Der det ferske Kjøttet er, TRYKK PLAY, som er Ordet til tiden, der vil ørnene samles. Ordet blir til Liv i oss.

Vi er ikke lik alle andre! Dere er et adskilt folk, hellige for Herren, innviet til Guds Ord og Ånd for å bære frukt av Hans løfte for denne tid. Vi utvikles og modnes hele tiden ved å høre Guds Røst.

Profeten ba oss om å vende tilbake til disse lydbåndene. Hvis du har en lydbåndspiller, få en gruppe mennesker sammen og spill det, og lytt nøye. Lytt til Hans røst, hva Han forteller oss. Guds Ord trenger ingen tolkning. Han gjør Sin egen tolkning. "Jeg er Guds Røst til dere."

Og dette er Det, Bibelen, ikke ett ord skal legges til Det eller tas bort fra Det. Bare bli rett ved den Røsten. "En fremmed vil de ikke følge,"

Hvordan kan noen ikke se Guds tilveibragte vei for i dag? Men ære være Gud, vi kan se Den, fordi vi er utvalgt til å se Den. Vi vil ikke, og vi kan ikke, bli forført, fordi vi er Hans manifesterte Ord.

Brødre og søstre, la det bare synke inn et øyeblikk: VI ER DET MANIFESTERTE ORD!! Gud Selv, Som taler gjennom menneskelepper, forteller oss at VI ER ORDET. Vi har absolutt ingenting å frykte. Alt vi har behov av er vårt.

Hver uke er vi i stor forventning til at Herren skal besøke oss. Vi har ikke plass her til at alle kan få sitteplass, og heller ikke kan alle komme til Jeffersonville, så vi må bare sende dem Ordet gjennom mediet internett.

Vi er i våre hjem, i våre menigheter, i våre biler, samlet rundt våre små mikrofoner fra hele verden og venter på Herrens Komme.

De er samlet med oss i Afrika og venter på Herrens Komme. De er samlet med oss i Mexico og venter på Herrens Komme. I Europa, Skandinavia, Australia, Midt-Østen, Sør-Amerika, fra jordens fire hjørner, og venter på Herrens Komme.

Og vi er samlet her i hjemmemenigheten, tabernaklet, og venter på Herrens Komme. Vi er mange timer adskilt i tid, men vi er sammen som ÉN ENHET, troende, som lytter til Guds Røst og venter på Messias' Komme.

Vi ER Guds folk, som er kalt og valgt ut av denne onde tidsalder, for Hans Navn. Vi blir prøvd og beviser for Satan at vi er Ordet. Vi er del av det Originale Brudetreet. Vi ser at vårt liv blir manifestert ved det Ordet.

Det er lett for alle å tro at Jesus var det direkte svaret på enhver profeti som skulle gå i oppfyllelse i Ham, fordi de ser tilbake på det som skjedde. Men i denne nåværende onde tidsalder, gjør de det samme de gjorde da, ved å tolke Det på en annen måte, og har fått folket til å gå ut i sterke villfarelser ved å tro en løgn. Hvis de bare kunne innse at Det er det samme Ordet som blir manifestert i denne tidsalder.

Det er bare én ting som kan føre Bruden sammen: Dette Budskapet. Det er bare én ting vi alle kan være enige om: Dette Budskapet. Det er bare én Røst som har blitt stadfestet å være Så Sier Herren: Guds Røst på lydbånd.

Nå, bare en kald, formelle, stive menigheter, og så videre, av menneskelaget teologi, det ville ikke; de Utvalgte ville aldri bry seg om det. Men det er der oppe nesten som den ekte tingen. Bare å utelate ett Ord er alt du trenger å gjøre. Lovet om tidsalderen; veldig stor tid! Kristne, overalt, gi akt på tiden vi lever i! Skriv det ned og les, og lytt nøye.

Denne onde tids gud gjør alt han kan for å forføre folket ved å holde Hans stadfestede Røst borte fra dem. Han prøver å få dem til å tvile på bare ett Ord, slik han gjorde med Eva i begynnelsen.

Men Kristi Ord-Brud kommer til et Hode. Vi forenes igjen med vår Ektemake, hvor vi begynte. Tiden for utvandringen er for hånden. Gud kommer for å hente Sin Brud, som holder seg til Hans Ord.

Den Hellige Ånd er her og kaller ut en Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Sitt Løftesord for Henne, for denne tidsalder, og vise at Det er Kristus.

Det er ingenting som er større enn å være forenet med Bruden over hele verden og lytte til Guds Røst tale direkte til deg. Ingen grunn til å håpe, undre deg eller engang be om at det du hører er sannhet. For Det er den ENESTE STADFESTEDE SÅ SIER HERREN-RØSTEN.

Kom og bli med oss og lytt til:

Og etter disse tingene så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, som hadde stor makt. Og jorden ble opplyst av hans herlighet.

Klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Denne onde tids gud 65-0801M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus kapittel 24 / 27,15-23
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 14,12
Apostlenes gjerninger 10,47-48
Første Korinterbrev 4,1-5 / kapittel 14
Andre Korinterbrev 4,1-6
Galaterne 1,1-4
Efeserne 2,1-2 / 4,30
Andre Tessalonikerbrev 2,2-4 / 2,11
Hebreerne kapittel 7
Første Johannes brev kapittel 1 / 3,10 / 4,4-5
Åpenbaringen 3,14 / 13,4 / Kapittel 6-8 og 11-12 / 18,1-5
Ordspråkene 3,5
Jesaja 14,12-14