Søndag
26 September 2021
65-0725E
Hva er attraksjonen på fjellet?

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet 65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet? på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham