Søndag
16 Januar 2022
63-0317M
Gud skjuler Seg i enkelhet, åpenbarer Seg så i det samme

Kjære Elias' lille flokk,

Vi er et særegent folk, rare og underlige for verden og for mange troende, men likevel, vi er et åndelig presteskap, en kongelig nasjon, som bærer fram åndelige offer til Gud med frukten av våre lepper, som priser Hans Navn. Vi ønsker å fortelle verden at vi er så glade, så takknemlige og så beæret av å få være Én av Dem.

Vi har solgt alle de andre perlene våre, siden Han har gitt oss den meget kostbare Perlen: Åpenbaringen om Seg Selv. Vi ser at selve Guds Ord blir manifestert. Selve løftet for de siste tider, selve Kveldslysene som skulle skinne.

Det har blitt åpenbart dypt i hjertene våre at Røsten vi hører på lydbånd er Menneskesønnen, som åpenbarer Seg Selv. Røsten fortalte oss: Bli her, se på Denne lagrede Maten som Jeg har hamstret for dere på lydbånd. Hvis dere har spørsmål, vend tilbake til disse lydbåndene. Det kan til og med være litt gåtefullt for dere, men spill lydbåndet på nytt og lytt nøye. Hvis dere er Bruden, vil Den Hellige Ånd åpenbare Det for dere. Husk, lydbåndene trenger ingen tolkning, bare si det som er på lydbåndene. Jeg er deres pastor, og dere er min lille flokk, hold dere til undervisningen på lydbåndene.

Jeg vet at så mange ikke forstår hva vi gjør ved å lytte til det samme Budskapet alle på én gang, men det er helt i orden, de er fremdeles våre brødre og søstre, og vi elsker dem, og vi burde aldri snakke imot dem. Alle må gjøre det de føler seg ledet av Herren til å gjøre. Gud virker og leder oss som enkeltmennesker.

Profeten fortalte oss at vi måtte undersøke alt med Ordet, og bevise det ved Ordet, akkurat slik han gjorde. Ordet for i dag er, og har alltid vært, Bibelen. Bibelen forteller oss at Han i de siste tider ville fullstendig åpenbare alle mysteriene og hemmelighetene i Bibelen ved en profet Han ville sende. Han Selv ville tale gjennom denne profeten og åpenbare Seg Selv i kjød, akkurat som Han gjorde for Abraham. Hans Ord ville ikke være et menneskes ord, men Guds Egne Ord. Det ville være SÅ SIER HERREN, altså ville Bibelen og denne Røsten være en og samme ting.

Det er et dyp som roper på et dyp i hjertene våre etter å høre den stadfestede Røsten. Vi ønsker å høre Guds Røst direkte fra Hans utvalgte profet. Det er en slik kjærlighet i hjertene våre etter å høre den Røsten og bare slappe av og vite at vi ikke trenger å stille spørsmål til det vi hører, trenger bare å tro HVERT ORD.

Det er ikke noe annet sted vi kan gjøre det. Ikke at noen ville fortelle oss noe galt eller villede oss, siden de også har Den Hellige Ånd, men vi vet at de uten å ville det kan fortelle oss noe som er feil. Men når vi hører Guds stadfestede Røst på lydbånd, selv om vi ikke forstår det som blir sagt, sa Pappa Gud at vi bare må si AMEN, VI TROR HVERT ORD. Vi kan ikke gjøre det med noen annen røst.

Vi ble befalt av den Røsten å:

Dere må ikke høre på meg; men hør på hva jeg har sagt. Det jeg sa er Budskapet. Ikke bry deg om budbæreren; se på Budskapet. Hold øynene dine, ikke festet på budbæreren, men på Budskapet. Hva Det sa, det er tingen å se på.

Det han sa ER Budskapet til tiden. Vi må holde øynene våre festet på Budskapet. Det er tingen å se på.

Han åpenbarer ting til oss som aldri før. Hvert Budskap vi hører høres ut som et nytt Budskap vi aldri har hørt. Selv om vi har hørt dem hundrevis av ganger før, kan vi ikke forklare det, det er som om vi hører det for første gang, og Han gir oss mer og mer Åpenbaring.

Vi kan bare ikke forestille oss at noen ikke ønsker å høre disse Budskapene sammen med oss. Det er et slikt samhold og en Enhet med Bruden og Hans Ord. Vi er fullstendig tilfredsstilt, som vi aldri før har vært i våre liv.

Nok en gang er vi i stor forventning. Det er som om Seglene først nå blir åpnet. Han kommer til å vise oss ting som vi aldri har sett før og sette Lys på ting vi har hørt mange, mange ganger før. Men nå vil vi se Det tydelig.

Vi vet at alt vi har behov av før Hans nært forestående Bortrykkelse er den Røsten på lydbåndene.

Gud sendte Sin profet ved en visjon til baksiden av ørkenen i Arizona, hvor han ble hentet opp av syv engler og så sendt tilbake til Jeffersonville for å åpenbare de skjulte mysteriene i de Syv Segl til Bruden.

Kom i harmoni med oss når Gud taler til oss munn til øre førstkommende søndag klokken 10:00, Jeffersonville-tid, og vi vil høre: Gud skjuler Seg i enkelhet, åpenbarer Seg så i det samme 63-0317M.

Vi vil starte Budskapet på avsnitt #94, etter innvielsesmøtet.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

1. Krønikebok 17,1-8
Jesaja 35,8 / 40,1-5 / 53,1
Malaki 3. kapittel
Matteus 11,10, 11,25-26
Johannes 14,1-6
1. Korinterbrev kapittel 13
Åpenbaringen kapittel 21