Søndag
15 Mai 2022
63-0818
Foreningens tid og tegn

Kjære Brud med forrang,

Da vi satt sammen i Himmelske steder verden rundt på søndag, lyttet vi til den eneste stadfestede Guds Røst tale til oss. Som alltid var vi i stor forventning til å høre det Han skulle fortelle oss. Hva kommer Den Hellige Ånd til å åpenbare for oss i dag?

Vi hadde kanskje hørt Hans Ord mange ganger før, men vi visste at den dagen kom til å bli annerledes. Vi ville høre noe som vi aldri hadde hørt før. Vi ville ta imot enda mer Åpenbaring enn vi kunne forestille oss. Han ville åpne våre hjerter, våre sinn og våre sjeler og åpenbare noe som var NÅ, i Sin rette tid til å bli åpenbart.

Så skjedde Det. De største ordene Brudgommen kunne si og åpenbare til Sin Brud: "Dere er hele fylden av Guddommen legemlig, forrangen. Alt det Jeg var, tømte Jeg inn i Kristus. Alt Kristus var, tømte Jeg inn i DERE. DERE ER min fullkomne, utvalgte Ord-Brud."

Hele vårt vesen hoppet av glede. Far hadde nettopp fortalt oss at vi er Hans Brud. Vi er de Han elsker. Vi er befruktet med Hans Ord, og BARE Hans Ord. Vår livmor er lukket for alt annet. Han har ventet og lengtet etter oss ... ETTER OSS!!

Og vet du hva? Han sendte ikke en annen for å fortelle oss disse Ordene, Han kom og bodde i menneskekjøtt nok en gang, så Han kunne tale direkte, munn til øre, og FORTELLE OSS: "Jeg elsker dere, min kjæreste Brud."

Vi elsker å synge, vi elsker fellesskap, vi elsker å komme sammen med troende, men det vi elsker mest av alt er å høre Guds Røst, Så Sier Herren, tale direkte til oss. Hvert Budskap er et personlig kjærlighetsbrev TIL OSS. Han plasserte hvert Ord Han ønsket å si oss på et magnetisk lydbånd, så vi kunne høre dem selv.

Hva kommer Han til å fortelle og åpenbare til oss nå på søndag når vi samler oss? Hvilken tid er det?

Jesaja talte og sa: "En jomfru skal bli med barn og føde en sønn", men det var 700 år før tiden kom for at det skulle gå i oppfyllelse. Kong David sa: "De gjennomboret mine hender og mine føtter." Han talte som om det var hans hender og hans føtter, men Det var ikke tid for at det skulle gå i oppfyllelse før 1000 år senere.

Gud talte gjennom vår profet i vår tid og sa mange ting som ikke var mulig å gå i oppfyllelse før i dag. Vi ser nasjoner og verden forene seg som aldri før. Vi tenkte at kommunismen var noe fra fortiden som hadde blitt ødelagt, men nå ser vi at den lever i beste velgående og er et verktøy i Guds hender, slik han profeterte og fortalte oss at den var.

Verden trodde at den kalde krigen var over og at atomkrig ikke lenger er en trussel. Men i dag har trusselen om atomkrig blitt virkelighet. Alt er stilt opp akkurat slik han sa det ville være. Tiden er her.

På søndag vil Han nok en gang TALE DIREKTE TIL OSS, munn til øre, og vi vil høre nok et kjærlighetsbrev som ble talt og lagret bare for at vi skulle høre det. Hva vil Han si og åpenbare til oss? Hvilken tid lever vi i? Hva skjer?

Gud forener Sin Brud. Hun kommer sammen fra øst og vest og nord og syd. Det er en tid for forening, og det skjer akkurat nå. Hva forener Hun seg for? Bortrykkelsen.

Så hva gjør dette Budskapet når vi alle lytter til Guds Røst verden rundt? Forener Bruden med Ordet. Ordet er Gud. Brudgommen er Ordet. Bruden er høreren av det Ordet, og vi kommer sammen i en Forening. Vi gjør oss klare til et Bryllup hvor vi blir Ett med Ordet.

Alt Faderen er, er Jeg. Og alt Jeg er, er dere. Og alt dere er, er Jeg. På den dagen vil dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen i Meg, Jeg i dere og dere i Meg." Skjønner? På "den dagen". Hvilken dag? Denne dag! Vi finner ut at Guds store, skjulte mysterier blir åpenbart. Å, jeg liker det så godt!

Nå er tiden. Nå er sesongen. Bruden har gjort Seg Selv klar for Brudgommen. Vi lytter når vi hører midnattsropet: "Se, Brudgommen kommer!" Vi er helt ved tidens ende.

Kom og foren deg med oss når vi samles rundt Ordet på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds Røst fortelle oss at det er: Foreningens tid og tegn 63-0818.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Salme 86,1-11
Matteus 16,1-3