Søndag
18 Juli 2021
63-0630M
Den tredje utvandring

Kjære manifesterte Sønner og Døtre,

Man vet knapt hvor man skal begynne. Tenk på det, vi har sittet sammen i en Himmelsk atmosfære, fra hele verden, og drukket av Det Levende Vann og blitt Hans manifesterte sønner og døtre. Dette Budskapet gir oss en fullstendig forståelse, plasserer oss posisjonelt og forteller oss hvem VI ER i Kristus Jesus.

Hva gjør Dette Budskapet?

"For jeg trolover dere, forlover dere med Kristus, som en ren jomfru."

Glory, Gud sendte Sin sjuende engel-budbærer for å trolove oss med Ham som en ren jomfru. Vi vil bli dømt ved hvert ord HAN TALTE. Det betyr at du må TRYKKE PÅ PLAY.

Han skrev Sin første Bibel på himmelen. Så skrev Han Sin andre Bibel i stein. Sin tredje Bibel ble skrevet på papir for den store, smarte, intellektuelle verden som skulle komme. Men i dag, på den store åpenbaringsdagen, har vi Hans fullstendige og fullkomne Mesterverk, Guds egen Røst som kaller ut Hans Brud gjennom Lydbåndene:

"Og DU VIL presentere oss for Herren Jesus når Han kommer, som trofeer av DIN tjeneste."

Og vi vil alle rope i én akkord:

"Vi vet det! Vi hviler med sikkerhet." Sa: "DU vil presentere oss for Ham, og så vil vi alle dra tilbake til jorden igjen for å leve i evighet."

Hvem var det Kristi Brud ropte ut og sa ville presentere oss for Gud? Guds profet ved HANS TJENESTE. Hvordan kan du ikke ønske å spille disse lydbåndene i menigheten din?

Kun Dette Budskapet, disse lydbåndene, kan bringe Menigheten inn i en slik harmoni med Gud at manifestasjonen av Brudgommen blir manifestert i oss. Hvordan vet jeg at jeg skal si til dere: "Hold dere til Lydbåndene!"? Jeg gikk tilbake til plantegningen for å se hva profeten sa. 

Jeg håper det åndelige sinn kan gripe det. Jeg er sikker på at dere gjør. Men jeg undres, der ute. Uansett, du kan ikke besøke hver nasjon. Du kan sende lydbånd til den. Gud vil ha en eller annen måte å gripe det sinnet der ute hvor det frøet blir sådd. Riktig. Og så snart Lyset treffer det, er det gjort, kommer til Liv. Slik som den lille kvinnen ved brønnen, hun sa: "Der er Det." Hun grep Det.

For oss er det honning i klippen, det er usigelig glede, det er salig visshet, det er sjelens anker, det er vårt håp og tilfluktssted, det er Urtidens Klippe, det er alt. 

Vårt åndelige sinn er ikke lenger omtåket. Vi vet nøyaktig hvem Han er. Vi vet nøyaktig hva Han er. Vi vet nøyaktig hvem vi er. Vi vet nøyaktig hvor vi er på vei. Vi vet Hvem vi tror på og er overbevist om at Han er mektig til å bevare det som vi har overgitt til Ham helt til den dagen. 

Så dersom Gud har åpenbart for oss at vi er Hans ambassadører, da står all makt som er i Himmelen, alt som Gud er, alle Hans Engler og all Hans makt bak VÅRE ORD. Gud må ære Ordet, for Han sa: "Hva enn du binder på jorden, det vil Jeg binde i Himmelen. Hva enn du løser på jorden, det vil Jeg løse i Himmelen. Og Jeg gir deg nøklene til Riket."

Tiden er inne for å dra Hjem. Utvandringen er for hånden. Gud viser oss hvem som er hvem. Jesu Kristi Brud vil vandre ut og gå inn i Landet som er lovet.

I Sin første utvandring bragte Han dem ut av et naturlig land til et naturlig land. I den andre utvandringen bragte Han dem ut av en åndelig tilstand inn i en åndelig dåp i Den Hellige Ånd. Nå bringer Han oss fra den åndelige dåpen i Den Hellige Ånd og tilbake til det Evige ved den samme Ildstøtten, ved det samme salvede systemet og den samme Gud, Som gjør de samme ting! 

La vinden ule. La stormen ryste, vi er trygge for alltid. Vi hviler akkurat der på hvert Ord.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (kl. 20:00 norsk tid), og hvil på hvert Ord Gud talte for vår tid. Gjør dere selv klare for Hans snare komme og hør: Den tredje utvandring 63-0630M.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese før Budskapet:

2. Mosebok 3,1-12
1. Mosebok kapittel 37
1. Mosebok kapittel 43