Søndag
07 Mai 2023
60-1206
The Smyrnaean Church Age

Kjære Sanne Troende,

Vi er som Israels barn som kom ut av Egypt og stoppet rett før Løfteslandet. Vi har alle reist sammen. Vi har alle sett de samme Guds mirakler. Alle tok del i den samme mannaen og vannet fra den slagne Klippen. Vi har alle hevdet at vi følger Ildstøtten. Men BARE TO nådde Løfteslandet den gangen. Hvorfor? BARE TO VAR SANNE ELLER EKTE TROENDE. Hva var forskjellen da og nå? De sanne troende holdt seg til Ordet.

Det er bare én veldig spesiell gruppe mennesker som er i stand til å høre hva Ånden sier. Én spesiell gruppe som mottar den sanne Åpenbaringen. Den gruppen er av Gud. De hører hva Ånden sier og har tatt imot Det.

Vi er den spesielle gruppen som har Guds Ånd. Vi er de som er født av Gud. Vi er de som er døpt inn i Herren Jesu Kristi legeme ved Hans Ånd.

Det sanne beviset er å HØRE hva Ånden sier. Ånden taler. Ånden underviser. Det er nøyaktig hva Jesus sa Han ville gjøre når Han kom. Johannes 14,26: "Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere."

Jesus lovet oss at Han ville leve i hver og en av oss. Han ville lede, vise vei og instruere oss som enkeltmennesker. Men for 72 år siden i dag talte Gud gjennom Sin mektige engel og erklærte til verden: "Jeg er Guds Røst til dere." Han fortalte hvert levende vesen: "Jeg, Den Hellige Ånd, har en RØST Jeg vil bruke til å tale til dere og åpenbare alle Mine hemmeligheter." Han hadde aldri før hatt anledningen til å få Sin Røst spilt inn så vi kunne høre Hans Røst tale til oss munn til øre.

Ved å høre Hans Røst på lydbåndene vil dere ikke behøve å undre, håpe eller en gang be over at det dere hører er sannheten. ALT de trenger å gjøre er å Trykke Play, og de kan høre Guds Røst erklære til dem: "Så Sier Herren."

Trenger du helbredelse: Trykk Play. Trenger du å bli gift: Trykk Play. Trenger du å bli begravet: Trykk Play. Har du et spørsmål på hjertet: Trykk Play. Har du noe du går igjennom og trenger råd: Trykk Play. Har du en viktig avgjørelse du trenger å ta: Trykk Play. Vet du ikke hva du skal gjøre med livet ditt: Trykk Play og lytt til Guds Røst, Den Hellige Ånd, som taler til deg munn til øre.

Den Hellige Ånd er profeten til tiden. Han fortalte verden: Dette er Røsten Jeg har forutbestemt til å være Min Røst til dere. Jeg vil fylle andre med Min Hellige Ånd, og Jeg har sendt dem for å hjelpe dere, men Jeg har bare Én Røst som Jeg erklærer å være MIN RØST. Jeg har til og med blitt avbildet med ham for å bevise det for verden, hør dere Ham.

Ikke misforstå meg. Ja, det finnes salvede Guds menn fylt av Den Hellige Ånd, som Han har kalt for å hjelpe Sine barn. Jeg håper jeg er en av dem. De kan også gi deg råd, trøst og veilede deg gjennom livets reise. Gud har satt dem her for en hensikt. Men de VIKTIGSTE rådene, trøsten og veiledningen du kan få er Guds Røst som taler til deg når du Trykker Play. Alt jeg forteller deg, eller noen annen mann, må først komme fra Guds Røst på lydbåndene.

Det er ikke noe viktigere i livet ditt enn å lytte til Guds Røst tale til deg. Spør deg selv, er det noe STØRRE jeg kan gjøre i denne verden, eller som er mer viktig i livet mitt, enn å lytte til Guds stadfestede RØST? Lytte til Bro. Joseph? NEI. Lytte til en annen mann? NEI. Ingenting er STØRRE ENN DEN RØSTEN.

Hvis noen har litt Åpenbaring og Den Hellige Ånd i livene sine, må de si AMEN. Det er ingenting som er større i denne verden enn å Trykke Play.

Så nøye vi må være i denne endetiden med å holde oss til det Ordet. Fra pavens ord, som hevder å være Guds egen Stedfortreder, til å forandre en eneste prikk eller strek av det som har blitt talt. I Guds Øyne er det ALT ANTI-ORDET, ANTI-KRIST.

Vi ønsker ikke å være som folket på Samuels tid.

Da kom de til Samuel og ba om en konge. Samuel ble så fortvilet at hjertet hans nesten sviktet. Gud hadde ledet Sitt folk gjennom denne innvidde, Skrift-stadfestede profeten, og han følte at han hadde blitt forkastet ...

Vi setter pris på mirakler, visdom og Guds forsørgelse og beskyttelse. Vi tror på det. Vi liker det. Og vi vil heller ikke være det foruten. Det er bare det at vi vil ha en konge til å lede oss i krig ...

“… VI VIL HA EN KONGE SOM ER EN AV OSS TIL Å LEDE OSS.”

Og Gud sa til Samuel: "Se, de har ikke forkastet deg, men de har forkastet MEG fra å regjere over dem.”

Tvert imot føler vi oss som Elisa, da han snakket med Elia. Elia FORTALTE HAM RETT UT (i dag ville det ha vært det han sa på lydbånd): Bli du her mens jeg drar. Elisa ville ikke, og kunne ikke gjøre det, han hadde en ÅPENBARING om Ordet for hans tid.

Nå, vi ser dem der de reiser videre, kommer til skolen. Og han sa: "Bli igjen her, du. Bli her og slå deg ned og bli en god teologi-lærer, og så videre. Og antagelig vil du en dag bli rektor ved høyskolen her. Men jeg er nødt til å dra litt lenger nedover.”

57 Kan dere forestille dere en Guds mann som er tilfreds med å være en rektor ved en høyskole, når Guds Kraft lå rett rundt der han sto? Nei, min herre. Han sa: "Så sant Herren lever og din sjel lever, vil jeg ikke forlate deg." Jeg liker det. Hold deg til det, uansett hvor mye som motarbeider, selv om det kommer fra din mor, din pappa eller fra din pastor. Bli hos Ham.

Så sant Herren lever, vil jeg holde meg til Guds Røst ved å Trykke Play, for Det er Så Sier Herren til meg.

Kom og bli med i vår flokk på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi samles for å høre Hans Røst tale til oss og bringe oss Åpenbaringen av: Smyrna menighetstid 60-1206.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet.

Apostlenes gjerninger 20,27-30

Åpenbaringen 2,8-11