Søndag
10 Oktober 2021
65-0801e
Hendelser klargjort ved profeti

Kjære Kristi lille Jomfru, Ord, Flokk, Brud,

Vi er Hans Ord-Brud, som venter på vår Ord-Brudgom og Hans Tusenårsrikes bryllupsreise. Vi vil kun lytte til én Røst. “Mine får kjenner Min Røst. En fremmed vil de ikke følge.” Hva er Hans Røst?

Enhver manns røst er hans ord. Og dette er Det, Bibelen, ikke ett ord skal legges til Den eller tas bort fra Den. Bare hold deg til den Røsten. “En fremmed vil de ikke følge,” en denominasjon.

Den Røsten er Hans Røst, Som taler på lydbånd gjennom den eneste guddommelige tolken av Hans Ord, Hans profet, William Marrion Branham. Det er Jesus Kristus, Som taler gjennom menneskelige lepper. Vi bryr oss ikke om menneskers ord, menneskers tanker eller menneskers tolkning, vi bryr oss bare om den stadfestede Røst for vår tid. Den er SÅ SIER HERREN.

Gud styrte vår profets hender. Gud styrte hans øyne i visjonene. Han kunne ikke si noe annet enn hva han så på. Han kunne ikke si noe, for Gud hadde full kontroll over hans tunge, hans finger, hvert organ i kroppen hans var fullstendig underlagt Gud. Ikke rart at Bibelen sier at Hans profeter var guder. De var en del av Gud! Han var Guds Ord som ble manifestert for vår tid.

Denne Bibelen forutsier, ved profeti, dagen og timen vi lever i. Hvilke hendelser som skulle finne sted. Den forutsier det nøyaktig til bokstaven, og har aldri feilet i noen tidsalder. De som er forutbestemt til å se Det, vil se Det. Det er Ordet som forener Seg med Ordet.

I hver tidsalder lar folket menn legge sin egen tolkning til dette Ordet, og det får dem til å bli forblindet for hendelsen som har skjedd. Det samme som skjedde med fariseerne og saddukeerne.

De sa til folket: “Vi er salvet av Gud. Dere trenger oss til å fortelle dere hva Ordet sier. Dere trenger oss til å tolke Det for dere.”

Som det var på den tiden, er det også i dag. Den forførende delen er at de er salvet med Den Hellige Ånd. De har et kall fra Gud til å forkynne Ordet. De er ment å fortelle folket hva profeten sa, men altfor mange av dem LEGGER SIN TOLKNING TIL DET ved å gjøre sin tjeneste mer viktig enn Guds egen Røst.

Legg merke til hvordan de vil prøve å samle folket sammen rundt deres tjeneste, rundt deres tolkning av hva Guds profeter sa, men de kan ganske enkelt ikke gjøre det.

De gjemmer seg bak og skremmer folket for å rettferdiggjøre det å ikke spille lydbånd i sine menigheter ved å si: “De menneskene legger for mye vekt på mannen og tilber ham og ikke Jesus Kristus. Det er en denominasjon å høre et budskap alle på én gang fra ett sted. Broder Branham sa aldri at man skulle spille lydbånd i menigheten”, og unngår slik den egentlige årsaken: De ønsker ganske enkelt ikke å spille lydbåndene i sine menigheter. Deres tjeneste, deres forståelse, deres kall, er mer viktig enn å lytte til lydbånd i menigheten. De vil ikke våge å si det, ABSOLUTT IKKE, men deres gjerninger taler for dem.

Enhver ekte og sann forkynner som hevder å tro at dette er det sanne endetids-Budskapet, Guds Røst for vår tid, ville aldri finne en unnskyldning for å ikke spille lydbåndene i sin menighet. KONTROLLER DET UTSAGNET MED ORD-BRUDEN.

Jeg har aldri sagt at alle må lytte klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for ellers er du ikke Bruden. ALDRI. Jeg har aldri tilbedt en mann. Det er Jesus Kristus som får all æren. Jeg tilber Gud i mannen, slik ORDET sa vi skulle gjøre. Hvor forføreriske og blinde de er. Bare les Skriftene, min broder, det er rett der.

Djevelen VET at en forkynner, eller gruppe av forkynnere, ALDRI vil forene Bruden. De er ikke en gang enige med hverandre. Akkurat som metodistene, baptistene, presbyterianerne og pinsevennene, hvordan kan noen av dem, eller alle kombinert, forene Bruden … de rett og slett KAN IKKE.

DET ENESTE SOM KAN FORENE BRUDEN ER GUDS RØST PÅ LYDBÅND … OG DEN GJØR DET!

Fienden hater det, så han prøver å ødelegge den, men det vil være umulig å gjøre det ….GLORY!

Som vanlig har de alltid, på slutten av tidsalderen, havnet i et slikt kaos ved sine teologer og prester, inntil det alltid er et rot. Deres tolkning er alltid feil, ikke én gang har den sviktet i å være feil. Og ikke én gang har Guds Ord sviktet i å være rett. Det er forskjellen.

Det er ganske enkelt én måte å være helt sikker: Hold deg til Ordet, Guds Røst på lydbåndene. Les din Bibel, den vil fortelle deg hvilke hendelser som vil finne sted i denne tid. Den vil fortelle deg om Hans mektige engel som skal komme i denne tid. Den vil fortelle deg at du skal holde deg til Den Røsten, holde deg til Hans utvalgte budbærer.

Hvis satan hater noen Bok i Bibelen, er det Åpenbaringsboken. Den ble skrevet av Kristus Selv. Så ifølge den ånden må Kristus Selv ha lagt altfor stor vekt på Sin sjuende engel.

Etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmmelen, han hadde stor makt; og jorden ble opplyst av hans herlighet.

Kristus Selv sa at hele jorden ble OPPLYST AV HANS HERLIGHET. Han sa ikke opplyst av “Min Herlighet”. Så ifølge din forståelse anklager du Kristus Selv for å legge for stor vekt på Sin sjuende engel-budbærer.

Denne jordiske budbæreren var så nær Kristus Selv at Johannes prøvde å tilbe ham TO GANGER, men han sa: “NEI!, tilbe Gud.” Det er akkurat hva vi gjør, tilber Gud. Vi legger ikke for stor vekt på mannen, vi bare sier hva KRISTUS ORDET SA … “jorden ble opplyst av hans herlighet”. Det gir oss Stimulans ved Åpenbaring.

Gud tar Sitt Eget valg, ved forutbestemmelse, valgte profetene for hver tidsalder. Legg merke til det. Han forbereder naturen til den profeten til å passe til den tidsalderen. Se, Han tilpasser stilen hans, hva enn han gjør. Han tilpasser ham, enten han er utdannet eller ikke utdannet. Han tilpasser gavene, måten han vil forkynne på, gavene han vil ha. Og Budskapet for den bestemte tidsalderen, Gud har forutbestemt at den bestemte tingen skal skje, og det er ikke noen annen ting som kan ta dens plass.

Spill et lydbånd, hvilket som helst lydbånd, på søndag, ingenting kan ta Dets plass. Hvis du vil bli med Branham Tabernacle mens vi lytter til et lydbånd, er du velkommen, og du er invitert til å bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Hendelser klargjort ved profeti 65-0801E.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder:
Første Mosebok: 22,17-18
Salmene: 16,10 / Kapittel 22 / 35,11 / 41,9
Sakarja 11,12 / 13,7
Jesaja: 9,6 / 40, 3-5 / 50,6 / 53,7-12
Malaki: 3,1 / Kapittel 4
Johannes 15,26
Lukas: 17,30 / 24,12-35
Romerne: 8,5-13
Hebreerne: 1,1 / 13,8
Åpenbaringen: 1,1-3 / Kapittel 10