Søndag
19 Februar 2023
65-0822M
Christ Is Revealed In His Own Word

Min lille flokk,

Hilsener til dere, og dere på dette telefonsystemet, som er veldig, veldig fint. Jeg er så takknemlig til Herren for at dere kan sitte der i hjemmene deres, samles på deres steder, deres kirker, og høre møtet. Hvor enn min røst kommer, må den lille gruppen bli velsignet.

I dag ønsker jeg å skrive et lite kjærlighetsbrev til dere fra mitt hjerte for å oppmuntre dere. Dere er de Gud valgte til å være Hans Brud fra før verdens grunnleggelse. Dere som lytter til disse lydbåndene. Jeg har sagt det til dere så mange ganger, disse lydbåndene er for dere, dere er min forsamling. Jeg er ikke ansvarlig for hva Gud ga andre forkynnere å være hyrde over. Jeg er bare ansvarlig for hva slags Mat jeg gir dere. Disse lydbåndene er kun for dere, mitt tabernakel, hva Gud har gitt meg å være hyrde over. Det er skjult Manna, de andre kan ikke ta Den.

Nå, hvis noen mennesker ønsker å krysse frem mat og ting der ute, la dem få åpenbaringen fra Gud og gjøre hva Gud ber dem om å gjøre, ernære seg med hva enn de ønsker. Jeg vil gjøre det samme. Men disse Budskapene er bare for dere.

Jeg prøver mitt beste å holde meg tett til Ordet, for dere som er blitt lagt i mine hender fra Gud, fordi sauer vil ha sauemat. "Mine får hører min Røst." Og det er hva vi lever av, hvert Ord som utgår. Ikke bare et Ord nå og da, men hvert Ord som utgår av Guds munn. Det er hva dere hellige lever av.

Alle må ha noe de holder fast i. Noe må være en fortøyningspåle, med andre ord, et ultimatum. Og alle må ha et ultimatum eller et absolutt. For meg, og for de jeg håper jeg leder til Kristus, og ved Kristus, er Bibelen vårt ultimatum.

Nå, vi er klar over at Gud sendte oss Sine profeter. Det er slik Han bringer Sitt Ord til folket, gjennom leppene til Sin profet. Nå i disse siste tider har Han lovet å manifestere Seg Selv i fylden igjen, av Sitt kjød, i Ånd. Det er Gud Selv i bokstavform, profetform, manifestert i kjød.

Jeg må leve konstant i Nærværet til Forfatteren med min blyant klar til enhver tid for å skrive ned hva enn Han sier. Jeg har mine tanker innstilt på Hans tanker. Ikke hva mennesker tenker, hva tidsalderen tenker, hva menigheten tenker, hva kongeriket tenker. Bare Guds tanker! Jeg uttrykker kun Guds tanker til Ord.

Når Gud åpenbarer Sine tanker til meg, uttrykker jeg det i Ord til dere på lydbånd: "SÅ SIER HERREN." Det er ikke "Så sier jeg". Det er "SÅ SIER HERREN!" Jeg kan bare tolke Det ettersom Forfatteren vil tillate meg å tolke det for dere. For Det er Guds ufeilbarlige Ord.

Det er mange andre som prøver å etterligne meg, som prester og så videre. Og hva gjør de? Roter det bare til, det er alt. De kan ikke gjøre det. Gud sendte meg, Hans profet, for å lede Sin Brud. Ikke en annen mann, eller en gruppe menn.

Ordene jeg sier, og måten jeg oppfører meg på, vil forblinde andre, men åpne andres øyne. Han kledde meg i den slags klær jeg skulle gå med, min natur, min ambisjon, alt akkurat slik jeg må være. Han valgte meg utelukkende for dere. Andre vil stå og se og si: "Vel, jeg kan ikke. Det er ... Jeg-jeg kan ikke se." De er forblindet.

Han vil åpenbare til hvem Han vil åpenbare Det for. Han er utformet slik at Han kan skjule Seg Selv i Skriften for den smarteste teolog som finnes. Han kan bare skjule Seg Selv, sitte der i Skriften, og de kan se hele dagen lang og aldri se det. Se hele livet og aldri se det. Han kan bare skjule Seg Selv, sitte der.

Det som er av betydning nå er at de som tar imot Budskapet i sine hjerter må ligge i Sønnens Nærvær for å modne. Trykk Play og la Sønnen steke alt det grønne ut av dere og gjøre dere til modne Kristne.

Da han kom den første gangen, var han en mann. Da han kom den andre gangen, med en dobbel porsjon, var han en mann. Da han kom i form av Johannes døperen, var han en mann. Han lovet å komme i denne tid og leve og åpenbare Seg Selv nok en gang i en mann. Menneskesønnen som lever i menneskelig kjød.

Vi er nå i Øyetidsalderen, profetisk, av Malaki 4. Det er ingenting annet som gjenstår å komme, enn at Han Selv skal tre inn i det, for det er den siste tingen som er.

Hør mine små lam, dere som Gud har gitt meg å være pastor for. Det er sent på dag. Han kommer snart for å hente dere, Sin Brud. Hold dere til lydbåndene, det trenger ingen tolkning.

Jeg inviterer dere små Ørner til å komme og forene dere med meg med den eneste tingen som vil bringe Hans brud sammen på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid. Dere vil høre Så Sier Herren når Gud taler gjennom meg og åpenbarer: Kristus er åpenbart i Sitt Eget Ord 65-0822M.

Husk, HOLD DERE TIL LYDBÅNDTJENESTEN. TRYKK PLAY HVER DAG.

Broder Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Andre Mosebok 4,10-12
Jesaja 53,1-5
Jeremia 1,4-9
Malaki 4,5
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 1,14 / 7,1-3 / 14,12 / 15,24 / 16,13
Galaterne 1,8
2 Timoteus 3,16-17
Hebreerne 1,1-3 / 4,12 / 13,8
2 Peter 1,20-21
Åpenbaringen 1,1-3 / 10,1-7 / 22,18-19