Søndag
27 Juni 2021
60-0518
Adopsjon #2

Kjære Ørner, la oss alle samles sammen og høre Budskapet Barnekår #2 60-0518 denne søndagen klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese før Budskapet:

1. Mosebok 1,26
Efeserne kapittel 1
Romerne 8,19
Galaterne 1,6-9
Hebreerne kapittel 6
Johannes 1,17

 


Oversatte taler Translations