Søndag
13 Juni 2021
60-0515M
The Rejected King

Kjære dyrebare venner, elskede, yndlinger av Evangeliet, barn født til Gud, 

Jeg er så takknemlig for at vi lytter til vår pastor. Vi er sauene han er hyrde for. Vi er hans menighet. Disse lydbåndene har blitt spilt inn og lagret for oss. Vi er Hans syvende engel-budbærers venner og yndlinger av Evangeliet. Vi er hans barn født til Gud.

En dag lyste dette budskapet opp foran oss, og vi hørte Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Det har tilfredsstilt vår smak, og vi hungrer etter mer. Dette Budskapet, Hans Ord, Hans Røst, er Herren Jesus Kristus. Det er alt vi trenger, alt vi vil ha, alt vi har.

Hvis en åpenbaring skulle bli presentert for oss, og den er imot det skrevne Ord, vil vi ikke ta imot den, for det er nøyaktig hva satan gjorde med Eva. Hun hadde Ordet, men hun jaktet på nytt lys, og satan sørget for at hun fikk det. Vi må aldri legge noe til Ordet, eller ta noe bort fra Ordet – men bare la Det være som Det er. Hold deg tett til Ordet, for alt som er i strid med Det er vantro. Vi må HOLDE OSS TIL LYDBÅNDTJENESTEN.

«Jeg har aldri i mitt liv forkynt noe jeg skammet meg over. Jeg trekker ikke tilbake noe lydbånd eller noe dokument. Jeg forblir ved det Den Hellige Ånd sier. Det lever og dør jeg ved.» Prøver ikke å snakke om meg selv nå. Men jeg prøver bare å illustrere for dere hva som foregår, så dere vil se og forstå. Det er mennesker som ønsker å bli ledet av menn.

Lydbåndene er hva Den Hellige Ånd sier for å lede Sin Brud. Vi lever ved hvert Ord, og vi vil dø ved hvert Ord, for Det er Så Sier Herren. Vi vil stå med Guds Ord selv om det krever alt som er i livet vårt. Vi vil forbli ved Ordet.

Hvert lydbånd vi hører fører oss nærmere Ham og åpenbarer mer av Hans Ord. Det er alltid nøyaktig hva vi trenger for den dagen. Vi vil ikke ha en sønn av Kisj til å lede oss, vi vil ha Guds tilveiebragte vei: Hans profet.

Vår bønn er: «Å Gud, hjelp oss til å aldri gå på kompromiss med ett Ord. La oss holde oss på linje med det Ordet, og leve Det. Vi bryr oss ikke om hva som kommer eller går, hva andre sier eller gjør, la oss holde oss til Ditt Ord. 

Kampene blir hardere og hardere hver dag. Satan er på krigsstien som aldri før. Han vet at tiden hans er over, dagene hans er nå talte. Han har verden under sin kontroll, så han angriper Bruden.

Noen ganger blir kampen så hard. Vi blir så trette og slitne og roper ut:

Jeg har slik hjemlengsel og er så nedtrykt, og jeg ønsker å se Jesus,
Jeg ønsker å høre de skjønne havneklokkene ringe;
Det ville lyse opp min sti og ville få all frykt til å forsvinne:
Herre, la oss se bortenfor tidens forheng.

Far visste at vi ville bli trette og slitne, akkurat som Hans profet. Så tidlig en morgen vekket Han sin tjener for å oppmuntre ham. Han lot ham se og gå Bortenfor Tidens Forheng. 

Så sendte Han ham tilbake for å fortelle oss hvordan det kommer til å bli der. Det var ingen sjalusi. Det var ingen tretthet. Det var ingen død eller sykdom Der. Dødelighet kunne ikke gjøre oss gamle igjen. Det var mer enn fullkomment.

Så tok Bruden ham opp og satte ham opp på et veldig stort og høyt sted og ropte ut og sa:

«Vi vet vi går med deg, en dag, tilbake til jorden.» Sa: «Jesus vil komme, og du vil bli dømt ifølge det Ordet du forkynte til oss. Og så, hvis du blir akseptert på det tidspunktet, noe du vil bli», og sa, «da vil du introdusere oss til Ham, som dine troféer fra din tjeneste.»

Derfor, når Bruden kommer tilbake til jorden, vil vi komme tilbake sammen med ham, Guds profet, og HAN VIL INTRODUSERE OSS TIL «HAM» SOM TROFÉER AV HANS TJENESTE. Derfor må vi holde oss til lydbåndtjenesten. 

Jeg tror det er viktig å legge til her hva vi nettopp hørte profeten si for noen få uker siden:

Disse lydbåndene går bare ... Jeg taler til min forsamling, broder. Jeg er ikke ansvarlig for hva Gud gir deg å være hyrde for. Jeg er ansvarlig for hva slags Mat jeg mater disse menneskene med. Dette er kun for dette tabernaklet. Skjønner? Nå, hvis folket ønsker å lytte til lydbåndene, er det opp til dem. Men jeg taler til hva Gud har gitt til meg.

Det er hvorfor vi holder oss til lydbåndene. Det er hvorfor vi sier at William Marrion Branham er vår pastor. Det er hvorfor vi sier at vi er hans forsamling. Vi er det Gud ga ham. Ja, vi er ÉN AV DEM, GLORY! 

Hvis du ønsker å være en del av hans forsamling, TRYKK PÅ PLAY. Hvis du ønsker å høre lydbåndene sammen med oss, inviterer vi deg til å komme og bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi vil forene oss med andre troende verden rundt og høre: Den forkastede Konge 60-0515M.

Bro. Joseph Branham

PS: Jeg har vært i bønn angående hva Far ønsker at vi skal lytte til nå. Jeg følte at Han ledet meg til å spille «Barnekår-serien». Jeg begynte å be og søke Hans vilje. Da jeg var ferdig med å be, reiste jeg meg, åpnet Bibelen min på en tilfeldig side og begynte å lese, det var Galaterne 4,1-7. Far hadde bekreftet for meg og svart på mine bønner enda en gang. 

Jeg og personalet i VGR vil ta ut tid til å hvile de neste tre ukene. I ferien vil jeg bare sende dere et kort bekreftelsesbrev om budskapet vi kommer til å lytte til.

 

 

Skriftsteder å lese før vi hører budskapet:

1. Samuel kapittel 8
Markus 16,15-18