Søndag
01 Mai 2022
63-0724
Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham

Kjære lille Spiralfjær, Drivfjær eller hva enn du er:

Vi er alle Kristi Legeme, i vår posisjon, i harmoni, og prøver å gjøre den beste jobben vi kan for Ham. Ingenting annet betyr noe for oss, enn Hans Ord, dette Budskapet.

Vi bare elsker å høre Guds profet si til oss: "Det er bare noe med akkurat dere. Dere er bare spesielle mennesker i livet mitt. Det er noe som gjør at jeg bare elsker å møte dere og snakke med dere.”

"Jeg ser rundt meg i min egen lille, ydmyke tjeneste; Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig, og jeg ser hva Den gjør; kaller og forener Brude-gruppen sammen. Den tar et Hjul ut av hjulet.”

Vi vet at Det ikke er et menneske, Det er Guds Ord som fører Sin Brud sammen. Tingene vi ser blir gjort er ikke noe annet enn Gud. Det er ikke noe mer kanskje, det kan være, det ser ut til at det er, DET ER GUD!!

Vi har kommet til det punktet at Det for oss er den kostbare Perlen. Vi har kommet oss bort fra alt som noen sier som er i motsetning til Det. Vi ser ikke hen til hva mennesker har utrettet eller sier, vi ser hen til hva Gud har sagt og hva Han lovet at Han ville gjøre i vår tid, og vi ser Ham gjøre Det.

Det er vår Grunnsannhet. Alt vi er, alt vi var, alt vi håper å bli, er plassert på dette Budskapet. Det betyr mer enn livet for oss.

Som aldri før i verdenshistorien ser vi Gud gi advarsler, forbered dere på dom. Atombombene er i hangarene, alt er klart.

Denne gangen er det ikke bare til en liten gruppe mennesker, slik det var på Noas tid eller på Abrahams tid. Det er Gud som advarer menneskene i verden og taler gjennom Sin profet: dette er deres siste advarsel.

Han sier til oss: "Før Jeg kan la denne tingen skje kommer Jeg med en siste invitasjon, akkurat som Jeg gjorde til Sodoma: Kom ut av den. Gjør dere klare. Det er noe som kommer til å skje."

Denne verden setter sin lit til sine store vitenskapelige bragder. Kryssing som har bragt død til generasjonene. De smarte og utdannede går på de intellektuelle sidene: FN, NATO, Folkeforbundet. Hver dag ser vi at dommen kommer nærmere og nærmere. Det profeten så på langt hold og fortalte oss ville skje, det skjer: Russland, Krig, Olje, Vatikanet, Jøder, Atombomber.

Vi lurer ikke lenger på hva som kommer til å skje. Vi ser det skje hver dag, og frykten i verden er en realitet og blir større og større hver dag.

Men akkurat som Han gjorde på Hesekias' tid, da Gud talte gjennom Sin profet og advarte folket: "Gjør dere klare, for dommen er i ferd med å falle." Hans profet gjorde folket klare for tiden som var på vei.

Noa gjorde folket klare for sin tid. Det var en invitasjon til nåde før dom. Gud hadde en tilveiebragt vei, en profet til å lede dem.

Og Han sender alltid Sitt Ord gjennom Sine profeter, slik Han gjorde på Noas tid. Han gjorde det samme i Noas dager. I Eli-... Moses' dager, finner vi at Han gjorde det samme. Han sendte dem Sin profet, og de adskilte seg fra vantro. Nå, det er slaget som kom ut. Det er slaget som trodde Det.

Vi har adskilt oss fra all vantro. Gud har tilveiebragt en vei for Sin Brud i dag. Han lovet oss i Sitt Ord: "Før dommen vil Jeg sende dere en profet for å samle Min lille, ydmyke Flokk, og Jeg vil sette dem avsides, og de vil være i fred og vente på den kommende dom og redningen.”

Vi er den lille Flokken. Vi er de som Far elsker, og vi venter med stor forventning på Hans snare Komme. Verden faller fra hverandre rundt oss på alle kanter, men vi hviler og har fred.

Vi vet at vi er i Hans fullkomne vilje. Uansett hvor vi er i verden har Gud en tilveiebragt vei at vi alle kan være forenet rundt Hans Ord, rundt Hans Røst. Det er Guds tilveiebragte vei.

Og denne profeten ledet dem til Guds tilveiebragte vei. Nå, det er Guds måte å gjøre ting på. Ser du?

Kom og unnfly den kommende dom med oss og lytt til: 63-0724 Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham, førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid. Det er Guds Røst som taler og sier til oss: Dette er Min tilveiebragte vei for i dag.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Jesaja 38,1-5
Amos kapittel 1