Søndag
14 Mai 2023
60-1207
The Pergamean Church Age

Kjære Barn av Profeten,

Vi er det manifesterte Ord som blir stimulert av Ånden og hører Guds Røst mens Han kunngjør til oss at vi ER HANS BRUD.

Far har gitt Sin Menighet NI Åndens gaver og den FEM-foldige tjenesten, men Jesus sa: I HVER tidsalder vil Jeg henvende Meg til BARE ÉN person. Bare ÉN budbærer for hver tidsalder vil motta det Jeg har sagt til den tidsalderen. Den ENE BUDBÆREREN er budbæreren til den sanne Menighet.

Han taler for Gud ved åpenbaring. Budskapet blir deretter spredt til alle, men blir kun mottatt av én bestemt, kvalifisert gruppe på én bestemt måte. Hver person i den gruppen er en som har evnen til å høre hva Ånden sier gjennom budbæreren. De som hører får ikke sin egen private åpenbaring, heller ikke får en gruppe sin kollektive åpenbaring, MEN HVER PERSON HØRER OG MOTTAR DET SOM BUDBÆREREN ALLEREDE HAR MOTTATT FRA GUD.

Så nøye vi må være med å høre ÉN Røst, for Ånden har kun én Røst, som er Guds Røst.

Det er ÉN GUDS RØST, og den trenger ikke å bli etterprøvd som de NI, eller filtrert som de FEM. BARE ÉN REN ORD-RØST!!

Kan vi lytte til andre forkynnere? Ja, men nøkkelen er å si BARE det som ble talt av profeten. Andre kan, og burde, formane, undervise og forkynne, men Gud har laget en vei for oss i dag som INGEN ANNEN DAG. Vi kan høre nøyaktig hva Gud sier til menigheten.

Han fortalte oss at vi må være så forsiktige. HAN FORTALTE OSS, IKKE JEG, at de legger til her, eller tar bort der, og snart er ikke budskapet rent lenger. Når vi lytter til lydbåndene er Det Ord for Ord, Så Sier Herren.

Beviset på den iboende Ånd var å anerkjenne og FØLGE det Guds profet ga til sin menighetstid da han satte menigheten i orden.

Det er hvorfor vi FØLGER og sier at vår pastor er den syvende engel-budbæreren, og vi ønsker bare å høre hva han har å si. For oss er Det Skjult Manna.

Åpenbaringen ble servert til vår engel-budbærer. Åpenbaringen av Ordet ble gitt og adressert til HAM for vår tidsalder. Han har en litt større Åpenbaring om hva Kristus ER. Et litt høyere kall enn alle andre. Hvis vi ikke kan leve høyere enn vår pastor, da vil vi ha William Marrion Branham som vår pastor.

Vi vet at andre ikke vil se det vi ser og tro de tingene vi tror, men de er fremdeles våre brødre og søstre, og vi vil tilbringe Evigheten sammen med dem. Men vi må være trofaste mot det vi tror er måten Gud har vist oss å tilbe og følge Ham.

Det er så lett for andre å si at vi legger for mye vekt på budbæreren, men faktisk siterer vi ham bare. Du må ta det opp med Herren. For det er Guds Røst som sier disse tingene.

La oss åpne våre hjerter og sinn og lese hva Ånden sa til oss gjennom Sin engel:

Kommer til verden snart, den mektige Lysets engel som vil komme til oss, som vil lede oss ut, en mektig Hellig Ånd, kommer i kraft, og vil lede oss til Herren Jesus Kristus. Han vil antagelig ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene. Han vil gjøre ... Gud vil gjøre ham kjent. Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent. Gud vil stadfeste Sine egne. Det er hva Han sa da Jesus var her, og de ikke kjente Ham, ser du. Han sa: "Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så ikke tro Meg. Men om Jeg gjør Min Fars gjerninger, og dere ikke kan tro Meg, så tro gjerningene." Stemmer det?

Kaller han seg ikke den mektige lysets engel for denne tid? Vi vet Det er Den Hellige Ånd i ham, men han sa: Han vil antagelig ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene. Den Hellige Ånd vil ikke vite hvem Han er? Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent.

Så han sier at profeten vår for tid er den mektige lysets engel som vil lede oss ut og til Jesus Kristus ved hjelp av Den Hellige Ånd gjennom han. Der er Åpenbaringen for vår tid.

Hvem kommer til å introdusere Bruden for Herren? VÅR PASTOR.

Men denne profeten vil komme, og slik som forløperen for det første kommet ropte: "Se Guds lam som tar bort verdens synd", så kommer han uten tvil til å rope ut: "Se Guds lam som kommer i herlighet." Han vil gjøre dette, for på samme måte som Johannes var sannhetens budbærer til de utvalgte, så er dette den siste budbæreren til den utvalgte og Ord-fødte bruden.

Ved å kjenne til disse sannhetene og å ha den FULLE Åpenbaringen om Ham i denne tid, har vi blitt Hans Ånds-fødte, Ånds-fylte Brud.

GLED DERE, BRUD, DETTE ER HVEM VI ER!

Når en Ånds-født, Ånds-fylt mann i tro tar det Ordet inn i sitt hjerte og legger det på sine lepper, så er det det samme som at Guddom taler. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke stå seg imot den mannen.

Nå, sann harmoni eksisterer mellom Brudgommen og oss, Hans Brud. Han har vist oss Sitt livgivende Ord, og vi har mottatt Det. Vi vil aldri tvile på Det. Derfor kan ingenting skade oss, ikke engang døden.

GLED DERE, BRUD, DETTE ER HVEM VI ER!

Ordet er i bruden (slik det var i Maria). Bruden har Kristi sinn, for hun vet hva Han vil skal gjøres med Ordet. Hun utfører Ordets befaling i Hans navn, for hun har "så sier Herren". Da blir Ordet gjort levende ved Ånden, og det går i oppfyllelse. Lik et frø som er plantet og vannet, kommer det til full høst og tjener sin hensikt.

Vi har kommet til den fulle høst, og vi tjener nå Hans hensikt. Vi kan bare gjøre Hans vilje. Ingen kan få oss til å gjøre noe annet. Vi har "Så Sier Herren", ellers tier vi stille. Vi vet at det er Gud i oss som gjør gjerningene og oppfyller Sitt eget Ord.

Vi gleder oss, for profeten så oss bak tidens forheng, da vi alle hevet våre røster og ropte ut i harmoni: "Vi hviler i det!"

Kom og samle dere sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds Røst bringe oss mysteriet om: Pergamon Menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet.

Fjerde Mosebok 23,8-9
Åpenbaringen 2,12-17, 17,1-5, 17,15