Søndag
05 September 2021
65-0718M
Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje

Kjære Guds Røsts Menighet,

Vi er Hans Guds Røsts Menighet, Hans kjæreste Ord-Brud, og vi kan knapt vente med å høre hva Far kommer til å tale og åpenbare til oss førstkommende søndag.

Vi har den levende Guds Røst ved fingertuppene våre. Med én berøring fra vår finger kan vi høre Gud tale gjennom menneskelepper, Ordene av Evig liv. Med én finger taler Han til oss og åpenbarer til oss alle mysteriene som var skjult siden verdens grunnleggelse. 

Med én finger svarer Han på hvert spørsmål vi har i hjertene våre. Med én finger forteller Han oss alt vi trenger å vite. Med én finger kan vi høre Guds Røst tale til oss og gi oss Bortrykkelse i Tro. Med én finger kan vi høre Gud tale og fortelle oss: Du er helbredet.

Når fienden forteller oss at vi ikke er Guds Brud, at du bare er mislykket, trykker vi på play med én finger og kan høre Far tale til oss og forsikre oss på ny: «DU ER Min utvalgte Brud. Jeg forutbestemte deg før verdens grunnleggelse.»

Når vi er nedslått i vår ånd og fienden angriper oss fra alle kanter, kan vi med én finger høre Ham tale til oss og ganske enkelt si: «God morgen, Venner», og freden fra Den Hellige Ånd fyller rommet.

Når vi hører FIENDEN SI at du bare følger en mann og legger for mye vekt på ham, kan vi med kun én finger høre Guds Røst fortelle oss:

Han fortalte meg at hvis jeg får folket til å tro meg. Det virker rart for meg å måtte si dette: «Tror du på meg?» Sa: «Er det ikke meningen at du skal tro på Gud?» Du må tro det. Du må tro Gud og tro Kristus og tro Den Hellige Ånd. Så, etter at du har trodd på alle dem, vil Gud at du skal tro på meg.

Når fienden prøver å fortelle oss: «Det er ikke i Skriften, og det er galt å komme sammen på et bestemt tidspunkt og bare høre lydbåndene», kan vi med kun én finger høre Guds Røst fortelle oss:

Og til denne menigheten, og til lydbåndene, mennesker på lydbånd, og mennesker på lydoverføring på tvers av andre deler av nasjonen, jeg vil at dere skal lytte nøye til dette, og ikke forsøm det.

Når fienden sier at Broder Branham sa hold deg til Ordet, ikke lydbåndene, kan vi med én finger høre Guds Røst ROPE UT og si:

Så sier jeg, i Jesu Kristi Navn: Ikke legg til én ting, ikke ta, legg dine egne ideer i Det, bare si det som er sagt på de lydbåndene, gjør bare nøyaktig hva Herren Gud har befalt å gjøre. Ikke legg til Det!

Den Røsten forteller oss til og med hvordan vi skal undersøke Det med Ordet, så vi ikke gjør en feil.

Der har du dine fem absolutte nødvendigheter. Det må være slik.

  • Hans tid.
  • Hans sesong.
  • Mannen Han valgte.
  • Det må komme til profeten.
  • Profeten må være en stadfestet profet.

Vår Profet er Jesus Kristus.

Det stadfestede Ordet for tiden! Det stadfestede Ordet på Moses’ tid var Jesus. Det stadfestede Ordet på Jesajas tid, Elia, Johannes, alle, var Jesus. Og det stadfestede Ordet i dag er Jesus, den samme i går, i dag og for evig.

Med én finger kan vi trykke på play og høre Jesus Kristus Selv tale og åpenbare til oss:

  • Dette er tiden,
  • Dette er sesongen,
  • Dette er mannen Jeg valgte,
  • Dette er Min profet,
  • Denne profeten har blitt stadfestet mer enn noen andre av Mine profeter.

I dag har vi ikke bare Himmelens Gud som taler til oss, men Han er i oss, bor og lever Sitt Liv gjennom oss. Det er over vår fatteevne.

La oss gjøre oss selv rede. Tiden er for hånden. Vi ser Skriften gå i oppfyllelse daglig. Budskapet høres ut som dagens nyheter:

«Tidens forvirring, trøbbel mellom nasjoner, jordskjelv på ulike steder, havet brøler, menneskets hjerte svikter av frykt.»

Til og med naturen selv forteller oss i dag, idet vi ser nasjonene brytes, jorda synker inn, at håndskriften er på veggen.

Vi ser Bruden og tilstanden Hun er i. Og vi vet, ved naturen, at Menigheten gjør seg klar til å dra.

GLORY, vi gjør oss klare til å dra. Med kun én finger kan du gjøre deg rede. Jeg inviterer deg til å komme og bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for å høre: Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje 65-0718M.

Bro. Joseph Branham

 

 


Skriftsteder å lese:

Femte Mosebok 4,1-4 / 4,25-26
1. Krønikebok 13
1. Krønikebok 15,15
Salme 22
Markus 7,7
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 3
Matteus 11,1-15
1. Korinterne 13,1