Søndag
11 April 2021
64-0719E
Å gå utenfor leiren

Kjære Usynlige Lydbåndverden,

Vi er det Usynlige Lydbåndverden-folket som er magnetisert til hvert Ord som ble talt på magnetiske lydbåndet. Vi er stolte over å si: «JA, vi tror hvert Ord. Vi tror det er oppfyllelsen av: Malaki 4,5, Lukas 17,30, Hebreerne 13,8, Åpenbaringen 10,7. Vi tror det er Guds Røst for vår tid. Vi tror det er Så sier Herren

Å, når vi alle samles, disse små stedene som kommer sammen, det er herlig. Ingen denominasjon. Ingen bindinger til noe, men kun til Jesus Kristus, det er alt, ser du, bare «sitter sammen på Himmelske steder.»

Hvilken spesiell, betydningsfull Påskehelg Herren ga oss da Han magnetiserte Sin Brud til Sin Røst. Han bragte oss sammen fra hele verden og satte oss på Himmelske steder, og åpenbarte deretter Sitt Ord til oss ved å fortelle oss: «Shalom. Frykt ikke, alt er vel. Jeg kommer og henter dere snart. Det er ikke lenge til nå. Dere er en refleksjon av Mitt Ord.»

Så herlig det var da vi alle kom sammen hver dag og tilba Ham, priste Ham og takket Ham for vår helbredelse, vår gjenfylling av Hans Hellige Ånd, og viktigst av alt, for å gi oss den Sanne Åpenbaringen av Seg Selv i vår tid. 

Vi fryder oss som aldri før. En stor vekkelse har kommet blant Hans Menighet. Det er ikke å ta feil av, ingen tvil. Vi har gjenkjent Ham for vår tid, og nå har vi gjenkjent hvem vi er, Hans kjære Brud.

Da Ørnene samlet seg, innviet vi livene våre på ny til Ham og fortalte Ham fra våre hjerter:

Jeg er Din, Herre. Jeg legger meg på dette alteret, bare så innviet som jeg kan gjøre meg selv. Ta verden fra meg, Herre. Ta de forgjengelige tingene fra meg. Gi meg de uforgjengelige ting, Guds Ord. Må jeg være i stand til å leve det Ordet så nøye, inntil Ordet vil være i meg, og jeg i Ordet. Gi det, Herre. Må jeg aldri vende meg bort fra Det. Må jeg holde så hardt rundt dette Kongens Sverd, og gripe det så fast. Gi det, Herre.

Dette er sannelig enhver troendes bønn. Må vi aldri vende oss fra det. Må vi aldri legge våre egne tanker eller våre ideer til det, men holde oss til Guds tilveiebragte vei for vår tid, dette Budskapet.

Han har gitt oss alt vi har behov av: et offerlam, Ildstøtten, en profet, Guds Røst på magnetisk lydbånd. Budskapet til denne tid har samsvart med alt Bibelen talte om.

Slik det var på Forklarelsens berg den dagen, da de ble befalt å bare «Hør dere Ham», er det vårt vitnesbyrd i dag, for Bruden ønsker BARE å «Hør dere Ham».

Vi ønsker å gå utenfor leiren. Uansett hva det koster oss, vil vi ta vårt kors og bære det hver dag. Uansett hva folk sier om oss, misforstår oss, eller gjør narr av oss, ønsker vi å følge Ham utenfor leiren. 

Kjære Brud, det er BARE ÉN SIKKER MÅTE: TRYKK PÅ PLAY OG HØR DERE HAM. Profeten sa at menn faktisk kan være salvet av Gud, med en riktig åpenbaring fra Gud, og ta feil, men Lydbåndene kan ALDRI TA FEIL.

Kom og bli magnetisert til Hans Ord med oss denne søndagen klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), når vi: Å gå utenfor leiren 64-0719E, og hører Guds Røst tale til Sin Brud. 

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Hebreerne 13,10-14
Matteus 17,4-8

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk