Søndag
06 Juni 2021
65-0822E
En tenkende manns filter

Kjære Guds Babyer,

Vi har sett den Mektige Gud være i Sine Egne Ord og blinde de smarte, velutdannede og religiøse menneskene i denne tiden; men åpenbare Det for oss, babyer som vil lære, Guds babyer. Vi kan ikke, og vil ikke, lytte til en annen manns ord. Vi bryr oss ikke; det er dette Budskapet, disse Lydbåndene eller ingenting. 

Da Han kom første gang, var Han en mann. Da Han kom andre gang med en dobbel porsjon, var Han en mann. Da Han kom i form av døperen Johannes, var Han en mann. Da Han kom i vår tid, åpenbarte Han Seg igjen i en mann. Han åpenbarer Seg Selv NÅ igjen i kjød i hver og en av oss, Hans Ordelskende Brud.

Vi har fått Det i våre hjerter. Våre sinn og sjeler ligger nå i Sønnens Nærvær og blir modnet, for sauer vil ha sauemat: "Mine sauer hører Min Røst." Det er det vi lever av, hvert Ord. Ikke bare et Ord nå og da, men HVERT Ord som går ut av Guds munn, det er hva vi lever av.

Vi er født Guds sønner, fylt med Guds Ånd. Vi har alltid vært Guds sønner, og vi vil alltid være Guds sønner. Det er ingen måte å skille det på, fordi vi har Evig Liv. Vi har aldri begynt, og du vil aldri ta slutt.

Vi har et tenkende manns Filter: Hans Ord, Hans Budskap, Hans Røst, og det har gitt oss en hellig manns smak. Vi har smakt på de Himmelske tingene og har mottatt Ordet i våre hjerter. Vi har sett Det bli manifestert foran oss, og nå ser vi Det bli manifestert I OSS, og hele vår sjel er svøpt inn i Det.

Det er noen som ser etter noen andre som kan åpenbare mer for dem, mer enn det som er på lydbåndene, mer enn bare Malaki 4 til å lede dem. Men han fortalte oss at det har kommet ned gjennom Luther, deretter gjennom Wesley og til og med pinsevennene, og nå er det i øynene, profetisk, Malaki 4, og det er ingenting annet som gjenstår enn at Han Selv kommer for å hente Sin Brud.

Og hun så seg tilbake der og så det, så noen i hvitt som marsjerte fremover; og bak det, sa det så ut ... Sa: "Broder Branham, det var du." Og sa: ”Marsjerte der inne,” sa, “bak deg var folk av forskjellige farger som bar bannere; Georgia, Alabama, alle forskjellige slags steder, som marsjerte fremover, ”kommer opp og inn i lederskapet til der Kristus ble åpenbart i visjonen. Å, halleluja!

Det er Ordet Selv i våre hjerter, og Det trekker oss til Seg. Vi spytter ut alt som sier: ”Det er mer enn bare Malaki 4. Det er feil i Budskapet. Enmanns-Budskapets tid er forbi. Det er denominelt og anti-Ordet å lytte til et lydbånd samtidig. Vi vil ganske enkelt ikke ha det." Vi lever bare etter Guds Ord, hvert Ord som kommer ut av Guds munn for denne tidsalderen, det er vårt Filter.

Vi forstår at lydbåndtjenesten ikke er for alle. Til enhver forkynner hvor som helst, når som helst, er dette ikke rettet mot deg for å ringeakte din lære, dette er ikke engang rettet mot sauene dine. Dette Budskapet og alle andre Budskap han talte, var rettet til oss, hans forsamling. Det er ikke for din forsamling, med mindre de ønsker å motta Det. Men Det er rettet mot oss, hans forsamling.

Jeg har blitt gitt retten til å mate sauene Hans. Og jeg ville bare gjøre det beste meg bevisst, ved å gi ut den rette Maten, som jeg vet, til sauene.

Jeg vil gjerne gjøre noe helt klart nok en gang. Jeg vet at mange sier ting som rett og slett ikke er sant, og som sies for å bedra og villede folket.

  • Jeg er imot tjenesten i Efeserbrevet 4:11. Jeg har ALDRI sagt eller i det hele tatt tenkt det. Derimot er jeg ordinert av broder Branham til å være en del av den tjenesten, så hvordan kunne jeg benekte den.
  • Jeg er imot å gå på møter. Jeg har ALDRI sagt, tenkt eller trodd det. Vi samles ikke i en bygning for å ha møter, fordi vi er under konstruksjon og ikke har noe sted å samles, men om Herren vil, vil vi samles når byggearbeidet er ferdig.
  • Du MÅ lytte til det samme lydbåndet på samme tid hver uke med Jeffersonville for å være Bruden. Jeg har ALDRI sagt, trodd eller tenkt noe slikt. I hele mitt liv har jeg sagt TRYKK PÅ PLAY. Til forkynnertjenesten har jeg sagt: Få broder Branham tilbake på talerstolen og spill lydbånd.

Men likevel forteller mange forkynnere slike ting til forsamlingene sine, selv om de VET at jeg aldri har sagt eller skrevet noe sånt. De skaper ganske enkelt frykt i folk og lyver for dem.

Du må spørre deg selv: "Hvorfor er så mange forkynnere imot å lytte til Guds Røst samtidig?" De sier at det er FEIL og denominelt for folk å høre lydbåndene samtidig. Var det feil og denominelt da Bro. Branham var her og han gjorde det?                                                          

Tror du at hvis folket streamet "dem" samtidig, at de ville være imot det og si at det var anti-Ordet? Noe er galt.                                 

Gud har forsynt Bruden Sin med et filter, Det er Hans Ord, Hans Budskap, Hans Røst. Ordet kommer til Hans Profet. Profeten er den som tolker Hans Ord. Det har alltid vært et Enmanns-Budskap og aldri en gruppe. Gud sendte Sin Hellige Ånd for å lede Sin Brud, og Den Hellige Ånd vil peke deg til Sin profet, den HAN VALGTE til å lede Sin Brud ved Sitt Ord. Gud kan aldri endre Sitt program. Han har alltid ledet Sitt folk med Seg Selv tilslørt i menneskelig kjød.

Du er invitert, ikke påkrevd, til å komme og forene deg med en gruppe mennesker som tror at HVERT ORD er Guds Ord som blir talt gjennom Hans syvende engel-budbærer, når vi hører: En tenkende manns Filter 65-0822E, klokken 14:00 Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 

4. Mosebok 19,9
Efeserbrevet 5,22-26