duminică, 25 octombrie 2020
60-1204M
Descoperirea Lui Isus Cristos

Dragă Mireasă Dulce,

Noi vom intra în miere până la coatele noastre şi vom avea cea mai mare trezire pe care a avut-o Mireasa vreodată. Fiecare Mesaj pe care îl auzim ne împrospătează sufletul şi ia la o parte toate îndoielile, toate fricile, orice Satan aruncă asupra noastră. De ce? Pentru că noi conştientizăm că “Viaţa proprie a lui Dumnezeu” trăieşte înăuntrul nostru. Noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu cu viaţă aionios. Nimic nu ne poate sta în cale. Vai!

Ce altceva ne-a mai spus conducătorul nostru Duminică? Dumnezeu a suflat Suflarea de Viaţă în nările noastre şi noi am devenit un suflet viu, un suflet care nu poate muri. Noi suntem Trupul tainic al lui Hristos, născut chiar din Suflarea de Viaţă a lui Dumnezeu şi viaţa Lui curge automat prin noi. Noi suntem o unitate din Dumnezeu pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

Profetul deasemenea ne-a spus despre o mare viziune pe care el tocmai a avut-o. Noi credem că toate viziunile pe care profetul ni le-a spus nouă ca fiind AŞA VORBEŞTE DOMNUL, trebuie să se împlinescă. Eu cred că noi suntem o parte din acea viziune pe care a vorbit-o şi o vedem împlinindu-se înaintea ochilor noştri. Încă o dată, Aşa Vorbeşte Domnul confirmă ceea ce facem noi prin A STA CU BENZILE ca fiind Voia Perfectă a Lui Dumnezeu.

Haideţi să o citim din nou şi să vedem ce a spus el şi s-a întâmplat:

Eu stăteam în soare… şi predicam Evanghelia

Raze de soare străluceau jos peste ei, doar ici şi colo, primindu-L, primind Cuvântul.

Eu am predicat aşa de mult, încât adunarea a devenit flămândă după hrană fizică.

Ei doar s-au ridicat şi au mers afară să-şi cumpere ceva hrană

Am zis, “Nu ieşiţi, nu ieşiţi.”

Eu am avut două puncte culminante…Domnul mi-a dat aceasta..

Mă priveam pe mine făcând aceasta

Stăteam acolo, uitându-mă şi privind la mine cum predicam Aceasta.

Am observat că oamenii au început să devină de parcă erau flămânzi fizic.

“Doar un minut, prieteni! Doar un minut. Voi veţi fi înapoi din nou când cad umbrele serii.”

Dar daţi-mi voie să vă dau primul punct culminant.

Ele sunt în Cuvântul Lui Dumnezeu. Ele sunt AŞA VORBEŞTE DOMNUL

Însărcinarea mea este, “Staţi cu Cuvântul.”

“Care este chestiunea cu voi toţi? Nu puteţi voi înţelege Cuvântul?”

Voi trebuie să-L înţelegeţi.

Dacă ei vor biscuiţi, lăsaţi-i să meargă să-i ia.

Ei vor fi fiecare înapoi deseară, deci iată ce voi face.

Umbrele vor cădea după o vreme.

Apoi adunarea aceea se adună din nou.

Eu le voi da punctul culminant lor.

Eu voi fonda.

Ştiţi felul cum o fac eu în aceste epoci ale bisericii şi lucruri

Spun ce am spus înainte.

Glorie lui Dumnezeu, noi trăim acum în umbrele serii şi EL aduce al doilea punct culminant. El fondează ce a spus şi noi o ascultăm prin A APĂSA PLAY.

Aceasta dă Miresei Credinţa de Răpire, şi îi reaşază înapoi pe cei care au mers după biscuiţi.

Haideţi să venim împreună la 1:00 P.M. (19:00 ora României) ora locală în Jeffersonville, aşa cum mesagerul rânduit de Dumnezeu pentru ziua noastră fondează cele Şapte Epoci Ale Bisericii aşa cum ascultăm: Descoperirea lui Isus Cristos 60-1204M.

Amintiţi-vă, Aceasta a fost o viziune, Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ce a spus el că va avea loc atunci?

“Eu voi fonda aceasta, pe Cuvânt, şi apoi acest mare, măreţ punct culminant.”

“Ce timp va fi! Slavă lui Dumnezeu!”

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Apocalipsa capitolul 1 / 4:3 / 15:3 / 22:8-9

Matei 1:25 / 16:17-18 / 28:19

Marcu 16:15-18

Ioan 1:1-2 / 14:7-12

Faptele Apostolilor 2:36 / 19:1-6

1 Timotei 3:16

Evrei 11:4 / 11:32-40 / 13:8

1 Ioan 5:7-8

Geneza 45:1-7

Isaia 9:6

Zaharia 12:9-14

 


Predici traduse

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian